(11.50 hodin)
(pokračuje Šustr)

Já bych vás moc prosil, abyste ty pojišťovny přestali podporovat. Jestli se někdo chce pojistit, tak ať se pojistí. Už se stejně pojišťují na každou hodinu tělocviku a do každého bazénu, a přestaňme se plést obcím do toho, co mají dělat. Ať si rozhodnou samy, protože ony znají místní podmínky. Já si nedovedu představit, že pojistíme kdeco a klidně to nebudeme uklízet, protože deset kilometrů chodníku ráno ve tři v dědině, která má 78 obyvatel, nebo 378, nebo 1378, vždyť to víte dobře, že to ukliditelné není. Poraďte starostům, ať se nechají pojistit. Hlavně jim raďte pořád a raďte jim blbě! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Nyní vystoupí pan poslanec Tom Zajíček a připraví se paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji pěkně za slovo, pane místopředsedo. Já se nechci vracet k tomu problému. Znovu si tedy jenom dovolím zopakovat, že tento zákon opravdu není o tom, jak uklízet a kdo sníh, ne sníh. Musím říci, že jsem přesvědčen stoprocentně, že po přijetí tohoto zákona budou všichni rozumní a poctiví svůj chodník uklízet, jako to dodělají dodnes, a ti, kteří už to nedělají dnes, to nebudou dělat ani po přijetí tohoto zákona. Ale to je pouze moje představa a já vám ji nevnucuji.

Chtěl jsem jenom reagovat na pana kolegu Bürgermeistera, protože si myslím, že si musíme nalít čistého vína a říkat tady pravdu. Pan kolega Bürgermeister tady řekl, že obce vybudují chodníky a mají právo také z toho mít nějaký úměrný užitek. Já jsem ho chtěl upozornit na ustanovení, které se poprvé dostalo do zákona v roce 1811 do občanského zákoníku, které nařizovalo stavitelům, majitelům nemovitostí vybudovat chodník kolem jejich nemovitosti a bezúplatně ho obci předat. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Zajíčkovi. Nyní vystoupí paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová: Dobrý den, dámy a pánové. Ještě v době své justiční praxe jsem soudila případ náhrady škody na zdraví vzniklé úrazem na zledovatělém chodníku, který byl ve vlastnictví obce, leč bezprostředně přiléhal k soukromému domu. Přestože majitelé domu patřili k nejpořádnějším v ulici a ještě ráno před odchodem do práce chodník uklidili, počasí bylo takové, jako je v posledních dnech, chodník znovu namrzl, paní si způsobila úraz a já musela vlastníky nemovitosti odsoudit nejenom k poměrně vysoké náhradě škody na zdraví, ale i k rentě, kterou spláceli zbytek života této paní.

Já bych se chtěla zeptat zastánců soukromého vlastnictví, kteří zde přede mnou vystupovali, jestli si uvědomují, že odpovědnost vlastníka je nejenom užívat plody vlastnictví, ale také povinnost se o vlastnictví starat. Ptám se, proč mají majitelé nemovitostí, kterým chodníky přiléhající k jejich nemovitosti nepatří, nést odpovědnost, a to i takovou, o jaké jsem hovořila, za skutečného vlastníka, kterým je obec.

Takže v některých případech, než byste přikročili k vyvlastnění ve veřejném zájmu, raději utrácíte z peněz daňových poplatníků miliony, tak soukromé vlastnictví hájíte, a v jiných nikoliv. Zamyslete se prosím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní poslankyně. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? S faktickou pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Někteří sousedi mi říkali, že mi nerozumějí. Já to ještě jednou řeknu. Já jsem proti tomu zákonu a jsem pro, ať si udělá obec místní vyhlášku, a jsem také pro, aby se Parlament přestal plést do věcí, po kterých mu nic není.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: O slovo se přihlásil pan ministr Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Slzy nám teď tečou oběma, protože já musím oponovat svému nejlepšímu kamarádovi ve Sněmovně Láďovi Šustrovi. Ale to není o tom, že se pleteme obcím do věcí, do kterých nám nic není. To je o tom, že chceme jednoznačně říci, že musí být respektováno právo, a tedy i odpovědnost vlastníka. A to není podpora pojišťoven. Já osobně jsem vždycky zastával názor, že veřejné rozpočty se pojišťovat nemají, protože veřejné rozpočty samy o sobě jsou pojišťovnou.

Pokud chce mít nějakou pojišťovací rezervu obecní rozpočet, tak ať zvedne daň z nemovitostí o jeden bod koeficientu a dává si to stranou pro pojištění pro případné úrazy na místních komunikacích, nebo ať si to udělá, jak chce. Do toho já už mu mluvit nechci. Ale musí být jasně řečeno, že tady někdo něco vlastní, a proto za to zodpovídá, ať je to soukromník, obec nebo stát. Toto je absurdní situace, kdy někdo něco nevlastní, není schopen za to kolikrát ani odpovídat, přesto za to odpovědnost, a to velmi tvrdou, musí nést. Nedává to žádnou logiku. Je v tom jenom stoletý zvyk a zvyk by se měl prolomit zrovna tak jako zvyk roboty, předtím zvyk nevolnictví a ještě předtím zvyk otrokářství. To také každému přišlo tenkrát úplně samozřejmé.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. O slovo se přihlásil pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že většina starostů našich obcí očekává, že v této Sněmovně zvítězí zdravý rozum a že tento zákon bude zamítnut. Já si myslím, že jak tady řekl kolega Šustr, pokud je obec rozumná, tak se pojistí proti škodám na chodnících. Chci vás proto požádat, abyste tento návrh zákona zamítli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím a je příležitost pro závěrečné slovo pana navrhovatele, chce-li.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Protože mě rozprava potěšila, tak budu velmi stručný. Jen musím říci paradoxně, já souhlasím s panem poslancem Šustrem v tom, že bychom se neměli občanům plést do života více, než je nutné, ale vím o jiných případech, kdy to bezelstně děláme. Do života se jim pleteme tam, kde bychom nemuseli.

Jen pro vaše pobavení, že jsem opravdu aktivní. Opakuji znovu. Jsem primátor města, kde úklid je trošku problémem, a to, že to dělá soukromá firma, a už to dělá od roku 1994, kdy jsem neměl opravdu ponětí o tomto zákoně. Já se chovám aktivně. Já jsem v neděli vynadal jedné babičce, která šla s holí, která má hroty, a ona ty hroty, přestože bylo kluzko, měla sklopené nahoru. Mám už i připraven návrh značky. Vy máte všichni rádi dopravní značky, tu radar, tu sněhové řetězy. Ta značka bude kulatá a bude na ní přeškrtnutá lodička. Říkal jsem to dneska jedné poslankyni. Ona říkala: to je nějaký námořník. Ne, dámská lodička. Ono to vypadá jako vtip, ale už jsou soudní rozhodnutí, kdy soud nepřiznal náhradu lidem, kteří chodili v zimě nevhodně oblečeni. Neměli pevné neklouzavé boty. Protože i občan musí chápat, že když je půl metru sněhu, tak nemůže jít na ples v lodičkách, ale musí se převléknout v šatně. Bohužel ono to tak není.

Ještě poslední dobrou zprávu. Věřím, že všichni příznivci globálního oteplování přece musí ten zákon podpořit, protože problém velmi brzy zmizí úplně sám. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak vám děkuji, pane senátore. Nyní prosím pana poslance Oldřicha Vojíře, aby coby zpravodaj nás provedl spletí návrhů, které tady zazněly.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane premiére, pane předkladateli, členky a členové vlády, dámy a pánové, pochopil jsem, že tak jak může existovat docela hezký film Knoflíková válka, tak docela pěkná mela může být o chodníkovém zákonu. Uvidíme, jak se s ním vypořádáme.

Hospodářský výbor dostal tuto materii již opravdu velmi dlouho dříve, než se dostala na projednávání ve druhém a třetím čtení. Proto mi dovolte pro formalitu říci: Tento návrh zákona zpravodajoval pan kolega Kala, ale ten v čase odešel ze Sněmovny, přestal být poslancem, tudíž jsem považoval za korektní jako předseda hospodářského výboru tuto práci převzít a pokusit se ji dokončit. Tak to jenom pro zápis, proč jsem já zpravodajem tohoto senátního návrhu.

Máme před sebou nyní následující postup. Měli bychom hlasovat nejprve o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona, tak jak i připomněl pan kolega Hovorka a podporoval tento návrh.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP