(11.40 hodin)
(pokračuje Kubera)

Já bych chtěl jen poznamenat, že jsem primátor, takže můžete být ujištěni, že bych nikdy neudělal nic proti starostům, protože naopak prosazuji, aby stát hradil přenesenou působnost, kterou na obce přenáší. Kdyby ji hradil a nemusely ji platit ze svého, tak by neměly problém. A ty pražské 3,5 miliardy, opravdu, tomu nemůžu uvěřit, protože to není pravda. Protože tento zákon úklid vůbec neřeší a nikoho k ničemu nezavazuje. Zavazuje obce jenom k tomu, aby byly pojištěny proti škodě, kterou způsobí někomu jinému, a to žádný problém není.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane senátore. Nyní vystoupí pan ministr financí Miroslav Kalousek. Připraví se pan poslanec Škromach.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, promiňte, jenom stručnou poznámku. Protože jsem na půdě Senátu několikrát hovořil o místních rozpočtech, o dani z nemovitostí, o rozpočtovém určení daní, tak bych k téhle diskusi rád podotkl, že tento návrh mi připadá ve své kontroverznosti skoro podobný jako návrh na zrušení roboty. Prostě všechna šlechtická panství, všichni šlechtici se vyděsili, co to udělá s jejich rozpočty, jak je to možné, kdo to za ně odpracuje. Dneska s odstupem času nám samozřejmě robota připadá jako naprostý nesmysl.

Dnes, když se bavíme o tom, kdo odpovídá za údržbu a úklid toho či onoho vlastnictví, tak je to prostě zřejmé. Tady stojí logika a právo proti dlouholetému zvyku. Já si uvědomuji starosti starostů, členů místních zastupitelstev, také jsem komunální poslanec, o jejich obecní rozpočty. Nicméně rád bych připomenul, že jsme první krok udělali. Že jsme obecním zastupitelstvům zákonem dovolili závaznou vyhláškou zvýšit daň z nemovitostí koeficientem 2, 3, 4, 5, to znamená je tam vůle. Náklady na údržbu nemovitostí navýšit zvýšenými příjmy rozhodnutím obecního zastupitelstva, byť nepopulárním, samozřejmě, ale rozhodnutím. A domnívám se, že to je první krok. Že ten krok by měl jít dál, že by měla být mnohem větší vůle, tak jak se zvyšují náklady na infrastrukturu, které tak či onak souvisí s vlastnictvím nemovitostí v tom či onom intravilánu obce, tak se zvyšováním nákladů by se měla zvyšovat decizní vůle a odpovědnost obecních zastupitelstev vybírat na to příslušné daně, berně, poplatky, prostě od svých vlastních občanů na to shromažďovat náklady.

A tak jak řekl pan poslanec Bürgermeister, pokud tento krok na to vyvolá tlak veřejnosti a politický tlak, tak já to pokládám za tlak správným směrem, protože je to tlak k decentralizaci, k subsidiaritě a k odpovědnosti nejenom na centrální úrovni, ale k odpovědnosti na všech úrovních samosprávy, což si myslím, že je stav, který si přeje téměř celá Poslanecká sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan poslanec Škromach, připraví se pan poslanec Laudát, dále jsou přihlášeni pan poslanec Šustr a pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Myslím, že to nebude žádný rozpor zájmů, když podpořím tuto změnu. Nakonec pan senátor Kubera má mnohdy velmi zajímavé způsoby, jak upozornit na problémy. Vzpomínám si, jak obtěžoval asistentku v situaci, kdy se projednávalo sexuální obtěžování na pracovišti, a předváděl, jak to jde. Předpokládám, že i to nahrnutí sněhu soukromou firmou v Teplicích nebylo náhodné.

Ale myslím, že se shodneme určitě v tom, že je to velká příležitost a možná že právě v této době krize hledat a vytvářet další pracovní příležitosti v rámci i veřejně prospěšných prací. Já myslím, že nikomu se žíly nezkrátí a pro mnohé lidi to vlastně bude radost, že budou mít zaměstnání.

Tady byla vzpomenuta robota, já bych vzpomenul Akce Z. Já myslím, že ta doba už skončila, že je čas na to, aby se každý o to své nějakým způsobem staral. Trošku mě zaujal pan poslanec Bürgermeister, který hovořil o tom, že Praha snad bude vybírat za každým rožkem nějaké mýtné za to, že použiji chodník v Praze. To bychom pak asi měli zvážit otázku daňového přerozdělení v rámci daní, které dostává Praha. Já myslím, že to je naprosto nesrovnatelné s tím, co dostávají venkovské obce a podobně. A možná, že jestli Praha chce vybírat nějaké další mýtné za to, že tady budou chodit venkované po Praze, tak to si myslím, že je docela nepřiměřené dané situaci.

Ale každopádně já myslím, že jsou tam i další problémy. Když potřebujete na chvilku uskladnit dřevo, lešení nebo cokoliv před domem, tak vám za to ještě obec naúčtuje poplatky. Ale když na to přijde, zaprší nebo když napadne sníh, tak s tou lopatou tam vyrazíte sami. Mám podobný problém, samozřejmě jako každý poslanec, který je mimo, ale stejně jako každý člověk, který cestuje. Většinou to skončí u té babičky a jsou dneska města a obce, kde jsou celé čtvrti, celé řadovky, kde bydlí staří občané, kteří prostě už nemohou toto zajišťovat. A myslím si, že ten aspekt, u mě převažuje aspekt toho, že se vytvoří další pracovní příležitosti, a myslím si, že žádnou obec to nezruinuje, že si najde způsob, jak tyto činnosti případně zajistit nebo jak ten problém řešit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal:Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní vystoupí pan poslanec Laudát. S faktickou pan poslanec Bürgermeister.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Moje faktická prostřednictvím pana předsedajícího míří k poslanci Škromachovi. Až si prohlídne, bude-li pilný, stenozáznam toho, co jsem před chvílí tady řekl, tak ke svému překvapení zjistí, že jsem slovo Praha, peníz, poplatek, mýtné nepoužil. Tak prosím, chce-li si dělat legraci z kolegy, ať ho aspoň předtím poslouchá. Já to pak rád přijmu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Šustr.

 

Poslanec František Laudát:Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jenom chci říci, že když pan senátor Kubera, můj velice dobrý kolega, upozornil na ten problém, tak jsem se začal trošku o to zajímat více. A musím říci, že skutečně se domnívám, že ten návrh je racionální, spravedlivý. Jednak jsou zde filozofické, nebo vůbec otázka pohledu, že každý se má starat o svůj majetek, ale skutečně zejména v Praze a ve velkých městech se dějí takové věci, že odejdete do práce, někdo se někde zraní a vy se nestačíte divit. Já se domnívám, že tady, byť je to jakási zvyklost z dob c. k. Rakouska, existuje, tak my jsme se posunuli někam již dneska zcela jinam a na místě je toto přehodnotit.

Městům nebrání nic, aby se pokusilo s občany domluvit, zejména v rozprostřené zástavbě například. Ve zbytku, kde domluva nebude, zvýšit místní daň, poplatek. Nabízí se podstatně kvalitnější údržba. Není pro mě argumentem, kolik to bude stát v Praze, protože znám šíbry, kteří si řeknou o čtyři miliardy, tak je dostanou, řeknou si o pět, tak je také dostanou, a pak je na voličích, aby zhodnotili, zda budou ochotni řadu místních poplatků pro netransparentní firmy platit.

Takže můj hlas tento návrh samozřejmě míti bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní vystoupí pan poslanec Ladislav Šustr a připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, téměř roním slzy, když musím být proti mým kamarádům. Tady velkoměsto říká věci, malé obce, viz dopis Svazu měst a obcí - nebo my Svaz měst a obcí vůbec neposloucháme? Jak je to s tím, že pozemky do půl silnice jsou občanů a ti pak budou uklízet dál a ti druzí nebudou? Jak je to s pravdou, že polovička obce, stejně už obec dělá ty veřejné prostory a ty, kteří požádali a jsou staří? Jak je možné, že zákon se zase plete do obcí, proč to nenechá na nich, na místní vyhlášce? Když se takhle dohodnou, že zůstane jednička, to znamená koeficient 1, bude si každý uklízet chodník sám. Proč to nenecháte na starostech?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP