(11.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, přistoupíme tedy k hlasování o návrhu uvedeném v tisku 678/3. Názor pana navrhovatele je kladný, zpravodaj také kladný.

O návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 385. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Hlasovalo 193, pro bylo 176, proti nikdo, takže tento návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k závěrečnému hlasování. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Zdeňka Macha, Pavla Kováčika, Ladislava Skopala a Jiřího Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 678, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 386. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 192 poslanců, pro bylo 184, nikdo nebyl proti, takže návrh usnesení byl přijat.

 

Končím třetí čtení této předlohy s poděkováním hlavním aktérům.

 

Nyní se budeme věnovat bodu 127, což je

 

127.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 382/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele senátor Jaroslav Kubera a zpravodaj hospodářského výboru, kterým je pan poslanec Oldřich Vojíř, který je zpravodajem za pana poslance Miloslava Kalu, který se této materii věnoval předtím a z Poslanecké sněmovny odešel. Obdrželi jsme sněmovní tisk 382/4, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

Otevírám rozpravu, písemné přihlášky v tuto chvíli nemám. Za navrhovatele se hlásí pan poslanec Kubera. Uděluji mu slovo.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Senátor, pane předsedající, zatím senátor. Teprve v roce 2018, jak už jsem vám sdělil, tady s vámi budu sedět.

Do úvodu - dobrý den všem - vám řeknu velmi pozitivní zprávu. Víte, že tento zákon je tady už více než rok a já jsem tady strávil mnoho dní čekáním, vždycky do toho přišlo něco jiného a já jsem zjistil, že to, co se říká o Sněmovně, je virtuální realita. Tady se ve skutečnosti mají všichni rádi. Tady je několik místností. Když jsou v této místnosti, tak se chovají úplně jinak, než když kouří v zákulisí. Tam jsou všichni milí, ať jsou z opozice nebo z koalice, protože tam, co se kouří, nejsou kamery. Tady když jsou kamery, tak se všem prsty kroutí a chtějí předvádět, co s nimi umějí. Myslím si, že situace není zdaleka tak dramatická.

Já mám dnes takový příjemný úkol, že předejdu premiéra a budu vám o krizi vyprávět už před ním. Jestli se vám zdá, že tento zákon nesouvisí s krizí, tak čirou náhodou, právě proto, že tu ležel tak dlouho, do toho přišla krize. Chci vám říci, že od 1. července ti, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi, budou v podstatě povinni odpracovat pro obce 20 hodin, aby dostali ty dávky. Je to velmi moudré rozhodnutí, protože je příjemnější, když ti lidé pracují a mohou získat více peněz, než když nepracují. To jen na tu námitku některých starostů, kteří mají starosti o to, co budou dělat, kdyby tento zákon platil.

Já znovu opakuji, že tento zákon žádnou souvislost se současnou sněhovou kalamitou nemá, vůbec s ní nesouvisí, nesouvisí ani se sněhem, ten zákon souvisí s právem, ten zákon vrací jenom stav do normálu. Jenom říká, že kdo vlastní, je také odpovědný a odpovídá za to, co vlastní. Teď je stav takový, že odpovědnost je uložena někomu, kdo nevlastní. On jenom bydlí, platí komunální daň, které se v Čechách špatně říká daň z nemovitostí, on platí za ten chodník, protože se to měří podle metrů chodníku, ten jeho pozemek. Ale ten chodník nesmí využívat. Kdyby náhodou chtěl ho jakkoli využít, tak musí zaplatit. Nemá žádnou smlouvu s nikým o tom, že se bude o ten cizí majetek starat. Není v pozici oblíbené věty "porušení povinnosti při správě cizího majetku", protože on ho nijak legálně nespravuje. Prostě někdy někdo kdysi, šlechtic, řekl, že za něj odpovídá.

Takže ten zákon není o ničem jiném než o tom, že komu patří nemovitost, ten za to odpovídá. Námitky obcí jsou zcela irelevantní. Můžete to vidět teď, když jedete na jednání Sněmovny, tak se podívejte do obcí, že žádné vyhlášky ani zákony nemají vliv na to, jestli někdo uklízí, nebo neuklízí.

Mimochodem, v pátek třináctého, kdy jsem také měl být na řadě, byla právě kalamita. Když jsem večer přijel domů, tak jsem odhazoval metrovou vrstvu sněhu, kterou ráno městské pluhy nahrabaly ze silnice na můj chodník, který moje žena poctivě ráno uklidila, protože já jsem odjížděl dřív než ona. To je ten antidiskriminační zákon - je doma, tak musí pracovat.

Já bych vás zcela vážně moc prosil, abyste se odpoutali od těch emocí, které tady často vládnou. Tento zákon protíná Sněmovnu opravdu napříč, to není zákon, který by rozděloval kluby podle stranické příslušnosti, ale je jenom o vašem právním vědomí, které, jak já dobře vím, je vysoké, a proto věřím, že ten zákon podpoříte. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Nyní prosím pana poslance Oldřicha Vojíře, aby se posadil ke stolku zpravodajů a sledoval rozpravu. Do rozpravy žádné další přihlášky nemám. Hlásí se pan poslanec Bürgermeister, pak pan ministr Kalousek a ještě pan poslanec Škromach. Takže nyní pan poslanec Bürgermeister. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Já jsem při projednávání tohoto návrhu zákona vystoupil v rámci prvního čtení, teď si dovolím v obecné rozpravě v rámci třetího čtení to zopakovat. Dávám zcela panu senátorovi, prostřednictvím předsedajícího, za pravdu, že zákon postavit na nohy musíme, opravdu kdo vlastní, zodpovídá. Ale kdo vlastní, má také mít možnost mít ze svého majetku oprávněný zisk. Je jasné, že dobře zainvestovaný chodník zhodnocuje přilehlou nemovitost. Je jasné, že daň z nemovitosti, kterou vyměřují obce, toto nezhojí, protože ne každá nemovitost je zhodnocena investicí obce do chodníku.

Schválením tohoto zákona budeme postaveni před nesmírně složitou otázku, a sice právo obce vypisovat v podstatě něco podobného místní dani. Léta se tomu jako ODS bráníme, ale pokud opravdu vlastník za všechno zodpovídá, tak musí mít i právo přiměřený požitek ze svého vlastnictví požívat a obce nás tomuto tlaku, pokud ten zákon přijmeme, brzo vystaví.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. O slovo se přihlásil navrhovatel, sice s faktickou, ale jsem na rozpacích, jestli to lze, nebo nelze.

 

Senátor Jaroslav Kubera: Bude to opravdu jen krátká faktická. Mě tady začali hned oslovovat - ty jsi primátor a jsou to tvoje pluhy, které ti to tam nahrnuly. Já vás ujišťuji, že to nejsou moje pluhy, jsou to pluhy soukromé firmy, s kterou máme smlouvu, a také proto nás netrápí PET flašky, protože je to věcí soukromé firmy, kam si dá papír a kam si dá flašky, protože ona je má na dva roky ve smlouvě. Takže nemáme tu potíž, kterou mají teď některá města, že musí ve sběrně platit.

Mimochodem, vzpomeňte na kanály. Kanály se přestaly krást od této chvíle, této krize, protože se je nevyplatí do té sběrny odnášet, protože když je tam odnese, tak mu řekne: dostanu padesát korun. Takže on nechce ty kanály odevzdávat. Takže vidíte, že příroda to zařídila za nás. Ten zákon, který jsme přijali, nefungoval, kradli stejně, ale příroda najednou ukázala, jak to krásně funguje. Teď už kradou jenom měď, protože za tu je pořád ještě asi šest korun, ale ty ostatní věci už neberou. Dokonce neberou ty papíry z kontejnerů, které vždycky vykradli, tak už je tam nedávají.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP