(10.50 hodin)

Poslanec Jan Bürgermeister: Pardon. Jenom prosím vás pro stenozáznam. Všude, kde jsem použil název zemědělský výbor, měl jsem na mysli výbor pro životní prostředí. Moc se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Prosím, pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem měl poměrně rozsáhlejší příspěvek ve druhém čtení, takže se nebudu opakovat a chtěl bych jenom vyjádřit názor, že my po výtce Bruselu máme v podstatě dvě cesty. Buď dodržovat systém, který máme, to znamená postup podle zákona 100 a přidat k němu to, o čem mluvil pan ministr, jaksi tu žalovatelnost procesu. A druhá možnost je to, co využívají některé jiné státy, že se sjednotí proces podle stavebního zákona a EIA bude součástí tohoto procesu.

Já jsem neslyšel od pana ministra tuto možnost, že by to alespoň do budoucna prosazoval. Myslím, že to je jediná rozumná cesta, protože my se neustále zamotáváme do nějakých těžkostí, větvíme procesy, vrací se nám to, pak EIA nám trvá pět let a pak ještě nastoupí nějaká žaloba, tak skutečně investoři vůbec nebudou tušit, kdy budou moci začít. Zvlášť potom, když už se dostanou konečně ke stavbě, tak k jednoduchým stavbám dostaneme 78 podmínek, jak jsem to ve druhém čtení uvedl.

Já bych možná provizorně cítil, že takhle by to šlo zpracovat, ale do budoucna bych očekával - ale ne do budoucna dlouhého, ale poměrně krátkého budoucna, že bychom se snažili o to, sjednotit tyto dva procesy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Břetislava Petra.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se domnívám, že investice je třeba v každém případě podporovat, dokonce máme i zákon o investičních pobídkách. Neměly by proti sobě stát dva zákony, kdy na jedné straně podporujeme investice a na druhé jim bráníme tím, že budeme nesmírně prodlužovat proces EIA a možnost odvolání k němu. To už bylo tady několikrát řečeno (žádosti z pléna na zkrácení příspěvku) - já budu končit - čili rozhodujeme o tom, zda doba mezi podáním záměru a prvním kopnutím, které zahájí stavbu, bude dva roky, čtyři roky nebo pět roků. Z tohoto hlediska je nezbytné, abyste všichni uvažovali.

Jedná se o to, aby v době nastupující krize veškeré investice, které mohly být u nás, se nepřesunuly do nějakého jiného státu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Do rozpravy se už nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. Mohla by zaznít závěrečná slova. (Hlásí se posl. Bürgermeister.) To je ještě do rozpravy? Tak tedy beru zpět. Prosím pana poslance Bürgermeistera ještě.

 

Poslanec Jan Bürgermeister: Protože moje připomínka je také opravdu technického charakteru a myslím si, že je možné odstranit tuto chybu v rámci druhého čtení a nalézt lepší řešení v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, navrhuji vrátit zákon do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tu návrh vrátit zákon do druhého čtení. Registrujeme. Ptám se ještě jednou, jestli někdo se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí, tak tedy definitivně rozpravu končím.

O závěrečné slovo se hlásí ministr Bursík. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji pěkně, pane předsedající. Já se obávám, že se tady chystá velmi zajímavé hlasování nad tímto zákonem, a dovolte mi, abych co nejpozitivněji se k tomu vyjádřil a pokusil se ještě změnit názor některých z vás.

Za prvé děkuji za příspěvek pana poslance Sehoře, protože on pojmenoval něco, co na Ministerstvu životního prostředí vnímáme zcela shodně jako vy. My jsme již připravili návrh konceptu principů, tezí nového zákona, kde by skutečně došlo ke sloučení územního řízení s procedurou EIA, vlastně je to inspirováno přístupem ve Spolkové republice Německo, s tím, že základním cílem je celý proces zjednodušit a zkrátit a zároveň dát investorům klíčovou informaci v celé proceduře dříve, v celém procesu. Materiál je tak daleko, že prošel poradou vedení a je připraven pro diskusi na poradě ekonomických ministrů. Bude záležet na vůli Sněmovny, jestli se nám podaří v tomto funkčním období návrh projednat a schválit. Není to tudíž pouze ve fázi nějakých úvah, ale návrh je zpracován. To jako první reakce na myslím velmi trefnou poznámku pana poslance.

Ale jinak tady sleduji a mapuji situaci tak, že možná opozice je připravena nehlasovat pro tento návrh, i sociální demokracie. Očekával jsem, že tady vystoupí někteří z poslanců sociální demokracie a vysvětlí své stanovisko, případně nějaké výhrady konkrétní, které mají, protože celý proces v Poslanecké sněmovně, vyjma návrhu hospodářského výboru návrh novely zamítnout, skutečně směřoval ke kompromisu, který ve finále zahrnuje skutečně minimalistickou verzi úpravy zákona, tak abychom reagovali na infringement, vyhověli nezbytnosti upravit náš právní řád, ale zároveň se nerozšiřuje okruh účastníků, není tam žádný zásadní zásah do celé procedury a musím vám říci, že to je na samé hraně únosnosti toho, co je ještě přijatelné z pohledu předkladatele.

Čili já bych v tomto vás rád požádal, aby nezávisle na tom, pro jaké pozměňovací návrhy budete v průběhu procedury hlasovat, tak bych vás rád požádal, zejména koaliční poslankyně a poslance, ale i opoziční, protože jsem zde neslyšel žádný relevantní argument proti, abyste hlasovali pro finální návrh zákona ve třetím čtení. Víc pro to udělat v zastoupení vlády nemohu, a tudíž činím alespoň takto. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí zpravodaj. Prosím pana poslance Dlouhého.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já už nebudu dlouho zdržovat, protože argumentů pro i proti tady zaznělo myslím dost. Hlavní argument, proč jsme se vypořádali s novelou tím způsobem, jak jsme zpracovali komplexní pozměňovací návrh, je ten, aby byl přijatelný a akceptovatelný pro jednak podnikatelskou sféru, to znamená aby nekomplikoval stavební proces, resp. co nejméně, a za druhé, aby tedy vyhověl požadavku Evropské unie, protože řízení s námi je v podstatě zahájeno.

Já se domnívám, že tak jak byl komplexní pozměňovací návrh zpracován, splňuje alespoň krátkodobě obě tyto podmínky. To, jak zde bylo řečeno, že je třeba sloučit tento proces EIA do povolovacího řízení, je naprosto namístě. Je však třeba si uvědomit, že tento proces se nedá zvládnout asi v horizontu měsíce nebo několika málo dnů. Čili já bych velmi plédoval pro to a chtěl bych vás požádat, abyste hlasovali ve třetím čtení pro komplexní pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď ještě může mít slovo například poslanec Rádl, který je také zpravodajem za hospodářský výbor, takže pokud by měl zájem, může také vystoupit se závěrečným slovem. (Nepřeje si vystoupit.) Pokud ne, tak se pustíme do hlasování.

Možná bych se obrátil na zpravodaje, aby shrnul všechna hlasování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP