(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně. Tím končí tato interpelace a nyní bude interpelovat pana nepřítomného ministra Petra Gandaloviče pan poslanec Grospič. Takže má příležitost ke svému vystoupení.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, chtěl bych se vás dotázat na otázku prodeje majetku, který je svěřen Lesům ČR k hospodaření, konkrétně se jedná o majetek, který je svěřen Lesům ČR, krajské správě Liberec, polesí Ještěd. Jedná se o skutečnost, kdy se v průběhu 4. čtvrtletí minulého roku 2008 začalo proslýchat, že Lesy ČR, s. p., mají zájem odprodat v rámci odprodávání přebytečného a zbytkového majetku všechny tři zmíněné budovy v Polesí Ještěd, týkající se obory Klokočka, soukromému subjektu. Jde o skutečnost, kdy přitom v roce 2007 vedení Lesů ČR rozhodlo o ponechání budovy, si myslím, na Klokočkách ve státním vlastnictví jako reprezentativní budovy pro své účely a pro účely ministerstva s tím, že následně v roce 2008 do objektu investovaly zhruba 1,5 mil. korun. V této souvislosti bych chtěl říci, že tento objekt je i chráněn státním památkovým úřadem a není na seznamu majetku, který by měl být v rámci odprodávání zbytného majetku státních Lesů ČR odprodáván.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byla interpelace pana poslance Grospiče, se kterou se pan ministr vyrovná, jak je ve Sněmovně obvyklé.

Nyní pan poslanec Antonín Seďa, rovněž k nepřítomnému panu ministru, ale Římanovi.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, do mé emailové schránky jsem obdržel, tak jako řada dalších poslanců, závažné informace o možné korupci na vašem ministerstvu. Konkrétně se jedná o podezření z nekalých praktik, z přidělování zakázek vybraným firmám při zajišťování a organizování výstav a veletrhů v zahraničí. V písemné informaci se hovoří o náměstkovi pro zahraniční obchod Ing. Milanu Hovorkovi, řediteli odboru kabinetu ministra doktoru Petru Polákovi a ředitelce odboru podpory exportu Mgr. Janě Adamcové. Mj. je poukazováno na úplatky a provize z přidělovaných zakázek, na porušování zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o finanční kontrole. Je upozorňováno na reklamní kampaň na propagaci ministerského operačního programu Evropské unie či na nákup předražených propagačních předmětů a v neposlední řadě poukazováno na ovlivňování výběru obchodních diplomatů na českých ambasádách v zahraničí.

Vážený pane ministře, programové prohlášení vlády ČR si kladlo za velký cíl boj proti korupci. Získané informace však spíše ukazují na bujení korupčních praktik a rozkrádání veřejných prostředků za tiché tolerance ministrů. Ptám se vás, pane ministře, jakým způsobem prošetříte toto podezření z korupčního chování vašich nejbližších podřízených a jaká případná protikorupční opatření zavedete na svém ministerstvu, pokud se výše uvedená podezření prokáží. Pane ministře, slibuji, že při nejbližší možné příležitosti vám osobně předám obdržené informace. Bude pouze na vás, jak s těmito informacemi naložíte. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Seďovi a nyní prosím, aby se svou interpelací vystoupila paní poslankyně Bohdalová. Ale ona není přítomna, takže přichází o své pořadí a příležitost se tak otevírá pro interpelaci pana poslance Stanislava Grospiče, který bude interpelovat pana ministra Ivana Langera.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, obracím se na vás s dotazem týkajícím se vybavení jednotek požární ochrany místního charakteru lehkými zásahovými oděvy a obuví. Jedná se o akci, která měla proběhnout do konce roku 2008 a na kterou bylo určeno v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra téměř 300 mil. korun. Výběrové řízení nebylo podle názoru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úplně regulérní, nicméně bylo přislíbeno, že vítěz výběrového řízení do konce roku 2008 dodá jednotkám požární ochrany místního charakteru potřebný počet obleků a obuvi. Jedná se o šest kusů oděvů a šest kusů obuvi na každou jednotku. Tyto věci nebyly do konce roku 2008 splněny, nebylo ani odpovězeno Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, jak dál hodlá ve vzniklé situaci Ministerstvo vnitra postupovat. Ptám se tedy vás na vzniklou situaci, jak ji hodláte na Ministerstvu vnitra řešit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stanislavu Grospičovi a nyní vystoupí pan poslanec Jan Látka s interpelací na místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka.

 

Poslanec Jan Látka: Vážený pane ministře, říkáte výkladní skříň České republiky. Ještě před několika lety chtěla Správa Národního parku Šumava sladit své zájmy, zájmy šumavských obcí, neziskových organizací, veřejnosti i návštěvníků Šumavy. Tento záměr však ztroskotal. Současné vedení parku totiž naslouchá výhradně hlasům Ministerstva životního prostředí a vás, jeho zeleného ministra. Přestože v jiných diskusích dokážete být, pane ministře, poměrně racionální, v problematice Šumavy jste rozhodl podporovat fanatický zelený fundamentalismus. Společnou cestu jste zavrhli a podporujete neprůchodnou zelenou oponu mezi českým a bavorským parkem. Zdá se, že hlavním důvodem všech vašich zákazů je nenechat veřejnost nahlédnout do zmírajících lesů nacházejících se v nejcennějších šumavských územích.

Vy však jdete ještě dál, pane ministře Bursíku. Rozhodl jste o tom, že téměř 20 % šumavských lesů bude ponecháno bez jakéhokoliv zásahu. Rozhodl jste bez nezbytného souhlasu 22 šumavských obcí, jejichž souhlas pro tento režim hospodaření vyžaduje zákon. Výsledkem toho údajně nezákonného jednání pak mimo jiné je, že již některé obce chtějí vyjmout své lesy z Národního parku Šumava. Proto vás, pane ministře, žádám, přestaňte prostřednictvím Správy Národního parku Šumava hrát tuto nečistou hru s veřejností.

Závěrem se pak ptám s ohledem na stávající strategii parku, které lesy pomůžete zachránit, které lesy pomůžeme aktivně obnovit v kvalitě odpovídající dnešním podmínkám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče, a prosím pana místopředsedu vlády Martina Bursíka, aby vám odpověděl.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Vážený pane poslanče, pane předsedající. Vy máte tedy výdrž! A to, že tematizujete věci, o kterých jsme zde již hovořili ve vaší interpelaci ve věci přístupu I a interpelaci ve věci přístupu II, a pak tady načtete zase totéž ve věci přístupu III, tak já si myslím, že to má své limity. Tahle vaše interpelace byla už naprosto nevěcná, hovoříte o fundamentalistickém přístupu správy, činíte ze správy národního parku subjekt, který není autonomní a který pouze odezírá ze rtů ministrovi životního prostředí. Možná vás překvapuje jedna věc, totiž skutečnost, že já po důkladném posouzení stavu věci a názorů odborníků na ochranu lesa, ochranu přírody a krajiny a dalších specializací jsem se rozhodl jako ministr životního prostředí k postoji, o který se může správa národního parku opřít. To tady dlouhou dobu nebylo. Nestabilita na území národního parku, to, že politici podobným způsobem jako nyní vy adresovali toto téma, využívali toho ke zviditelnění se na tomto tématu, to, že se tam odehrávaly politické boje na pozadí nebohého národního parku, to bylo dokladem dlouhodobého stavu, kdy správa parku a ředitel národního parku si nebyl jist dne a hodiny, protože neměl v odolávání politickým tlakům oporu ve vlastním resortu. Tohle se s mým příchodem skutečně změnilo, ale neznamená to, že bych nějak zasáhl do koncepce národního parku.

Já musím na adresu expertů a specialistů ze správy říci pozitivně, že oni roky vědí, co je správné ve věci managementu horských smrčin v národním parku dělat, ale problém byl v tom, že oni neměli oporu v resortu v tom, aby tyto kroky realizovali.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP