Stenografický zápis 48. schůze, 12. února 2009


(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


216. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Petr Bratský
Poslanec David Kafka
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


29. Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky a o změně zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zrušení Státního fondu kultury) /sněmovní tisk 561/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslankyně Olga Zubová
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Stanislav Křeček
Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Miroslav Grebeníček
Ministr kultury ČR Václav Jehlička


215. Informace ministra dopravy o způsobu financování ztráty osobní železniční dopravy závazku veřejné služby a o zavedení mýtného na silnice nižších tříd

Ministr dopravy ČR Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Šidlo
Ministr dopravy ČR Petr Bendl
Poslanec Karel Šidlo


182. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 /sněmovní tisk 472/

Ministr dopravy ČR Petr Bendl
Poslanec Karel Sehoř


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 498/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Šedivá


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 559/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Eva Dundáčková


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 560/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Hana Šedivá


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva mezi státy, které jsou stranami Úmluvy o založení Evropské kosmické agentury a Evropskou kosmickou agenturou o ochraně a výměně utajovaných informací /sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner


117. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli, podepsaný v Paříži dne 12. července 1974 /sněmovní tisk 639/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Václav Exner
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


217. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Miroslav Váňa
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno ve 14.48 hodin)
(Jednání pokračovalo v 15.09 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Snopek
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Ladislava Zelenková
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec David Rath
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec David Rath
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Karel Šplíchal
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Daniel Petruška
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Červenka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Petr Červenka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jan Látka
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Břetislav Petr
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Ladislav Šincl
Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Antonín Seďa
Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno od 17.51 do 17.57 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


99. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 21. března 2008 v Hanoji /sněmovní tisk 509/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek


100. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 12. května 2008 v Phnom Penhu /sněmovní tisk 523/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek


101. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Damašku dne 18. května 2008 /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Dub


102. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (Kyjev, 21. května 2003) /sněmovní tisk 550/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


103. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188, o práci v odvětví rybolovu a Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 199, o práci v odvětví rybolovu, přijaté na 96. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2007 /sněmovní tisk 564/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka


104. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení, podepsaná v Chantilly dne 11. července 2008 /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslankyně Kateřina Jacques


105. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Jerevanu dne 6. července 2008 /sněmovní tisk 581/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miloslav Soušek


107. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 600/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Karel Šplíchal


108. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 601/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Jacques


109. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 602/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Karel Šplíchal


110. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Jacques


111. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu 2001 k této úmluvě (Brusel, 19. prosince 2003) /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslanec Jan Hamáček


112. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 614/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Jacques


113. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 2. září 2008 v Praze /sněmovní tisk 618/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Daniel Reisiegel


114. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o ochraně a udržitelném využívání biologické a krajinné rozmanitosti k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat /sněmovní tisk 633/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 8. září 2008 v Záhřebu /sněmovní tisk 634/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Šimonovský


116. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 635/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Tomáš Dub


119. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec František Novosad


120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 20. března 2008 v Sanaá /sněmovní tisk 674/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Schwippel


121. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti, podepsaná v Praze dne 12. listopadu 2008 /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec David Kafka
Poslankyně Kateřina Konečná


122. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 16. září 2008 v Kyjevě /sněmovní tisk 681/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Schwippel


123. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 21. listopadu 2008 v Praze /sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Novosad


125. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o policejní spolupráci, podepsaná dne 27. listopadu 2008 v Bruselu /sněmovní tisk 700/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Milan Šimonovský
Předseda PSP Miloslav Vlček


192. Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2007 /sněmovní tisk 514/

Poslanec František Laudát


193. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2007 /sněmovní tisk 522/

Poslanec Milan Šimonovský


194. Zpráva o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2007 /sněmovní tisk 530/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Václav Mencl


195. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 565/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Daniel Petruška


196. Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2007 (ve srovnání s rokem 2006) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 a o úkolech na rok 2008 /sněmovní tisk 536/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Jiří Čepelka


197. Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 2007 /sněmovní tisk 569/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec František Bublan


198. Informace o splácení dluhů obcí vzniklých neplněním smluvních podmínek o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci realizace programu 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí /sněmovní tisk 551/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Ladislav Šincl


200. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 /sněmovní tisk 607/

Poslanec Ladislav Mlčák


201. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/

Ministryně zdravotnictví ČR Daniela Filipiová
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslankyně Marcela Mertinová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání skončilo v 19.37 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP