Stenografický zápis 44. schůze, 19. prosince 2008


(Jednání zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Pavel Kováčik


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Pavel Hojda


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Ohlídal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslankyně Marcela Mertinová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Walter Bartoš


22. Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2009 /sněmovní tisk 641/

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.15 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Josef Smýkal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno v 15.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.50 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Zbyněk Novotný
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Václav Exner
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Petr Wolf
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Poslankyně Věra Jakubková
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Vidím
Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.18 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím
Předseda vlády ČR Mirek Topolánek
Poslanec Michal Hašek


23. Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2007 - 2008 /sněmovní tisk 629/

Poslanec Petr Pleva


24. Stanovení výše odměny členům Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Petr Pleva
Poslanec Tomáš Hasil
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze skončila v 19.50 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP