Stenografický zápis 44. schůze, 10. prosince 2008


(Schůze pokračovala v 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 573/ - třetí čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 563/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Michael Hrbata
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Robert Dušek


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 558/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Ladislav Šustr


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 557/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Braný


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 542/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Schůze přerušena v 18.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP