(15.20 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Vycházelo to samozřejmě vstříc především lidem s nižšími důchody. Každému důchodci se zvýšil starobní důchod nebo další důchody o 470 korun měsíčně. Průměrný vyplácený důchod se tak zvýšil na 9616 korun k 1. srpnu 2008. Reálná hodnota průměrného starobního důchodu vypláceného v roce 2008 činí 107,6 % reálné hodnoty v roce 1989 - opakuji, reálné hodnoty. Relace průměrného vypláceného starobního důchodu vypláceného v tomto roce k průměrné hrubé mzdě bude 40,3 a relace k čisté mzdě zůstane zachována na 52,9. Ty zvýšené výdaje, jak jsme jasně řekli, budou 6,8 miliardy.

Od 1. ledna byl schválen návrh vlády, nebo Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy ten důchod bude v průměru o 330 korun vyšší, to je o 3,4 procentního bodu. Dojde tak ve třech valorizacích od ledna 2008 do ledna 2009 k faktickému zvýšení o 1150 korun. V roce 2009 přesáhne ta výše 10 tisíc. Ona bude 9985 k 1. lednu.

Chtěl bych to shrnout. V období od ledna 2008 do ledna 2009 dojde ke zvýšení o 350, 470 a 330, to je o 1150 korun. Základní výměra důchodu se v tomto období zvýší o 600 korun. Lednové zvýšení bude zhruba o 11,1 miliardy víc zatěžovat státní kasu. Od doby nástupu současné vlády v září 2006, myslím tím mé první vlády, do ledna 2009 důsledkem valorizací, a to jediných valorizací v celém systému, se zvýší důchody o 1658 korun v průměru. Reálná hodnota se zvýší proti roku 2006 o 5,8 procentního bodu včetně zavedené zvýšené inflace.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane premiére. Zeptám se, zda chce pan kolega vznést doplňující dotaz. Ale není tomu tak, proto můžeme přikročit k další interpelaci. Vznáší ji poslanec David Rath ve věci výkonu úřadu. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedo vlády, viděli jsme kontakt vašeho pana poslance Moravy s vaším poradcem a přítelem Dalíkem téměř v přímém přenosu. Dalík jasně oznámil, že má kompromitující fotografie na pana Tlustého z Mrázkova archivu. Moje otázka je, jestli vám je ukázal, tyto fotografie, jak je získal, zda si to zjistíte, jestli je má, pokud to nevíte, a jak je získal a zda jste je použil, nebo použili, protože to mohl udělat i Marek Dalík, k zastrašování vašeho poslance Tlustého.

Dál jsem se vás chtěl zeptat. Váš ministr vnitra Langer byl ve spojení s lidmi okolo pana Mrázka, v jejichž prospěch velmi intenzivně lobboval. Z jasných odposlechů vyplývá, že dokonce Mrázek doporučoval, aby vašeho ministra vnitra, potažmo I, tlumili, že je příliš přehnaně aktivní v jeho prospěch a v jeho věci, což je nevídané. Nemyslíte si, že je to důvod k odvolání? Vy jste sám řekl, že obdobné kontakty, byť po mém soudu nesvědčící o tak hlubokém provázání jako u příslušného I, tedy Ivana Langera, měl i poslanec Tlustý. Tak tam jste se vyjádřil, že je to hrozné, a něco ve smyslu, že lump Tlustý by měl opustit politiku, zatímco svého ministra vnitra jste se aspoň mediálně zastal. Zjistil jste si, přečetl jste si aspoň obsahy odposlechů? Protože každý, kdo to přečte, tak vidí z laického pohledu, že to, co udělal Ivan Langer, je horší.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla interpelace. Prosím o odpověď na ni předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vaše interpretace mediální virtuální reality, pane poslanče Rathe, je vždycky velmi půvabná a já na ni samozřejmě v tomto smyslu nebudu reagovat, protože není na co.

Na vaši otázku, jestli jsem schopen vás odvolat, tak to musím říci, že nejsem. Pokud jsem to takhle pochopil, pokud jinak, tak to upřesněte.

Já si myslím, že není pravda, když mandátní a imunitní výbor 5 na 5 při několika neúčastech nerozhodne o tom, že jste hulvát, že nejste hulvát. Já mám za to, že když občanskoprávní soud nerozhodne v žalobě proti vám, že říkáte nesmysly a lžete, tak to neznamená, že to není pravda. Občanskoprávní soudy velmi složitě prokazují tyto věci a velmi složitě se v tom člověk orientuje. Nemůžete takové rozhodnutí vydávat za opačný výrok. A mohl bych pokračovat.

Nicméně mě zajímá jiná věc. Včera tato Sněmovna skončila své jednání díky vám… (Poslanec Rath mluví z lavice.) Včera díky vám, pane poslanče, skončila tato Sněmovna o dvě hodiny dřív - díky vaší kampani ve Středočeském kraji. Mohl byste říct, já jsem tak nahrubo spočítal ten plat poslanců, kteří odešli o dvě hodiny z práce, který bude vyplácet Poslanecká sněmovna, že jde zhruba o 500 tisíc korun, mohl byste sdělit svým voličům, kdy uhradíte 500 tisíc korun ušlé mzdy nebo mzdy, která bude vyplacena zbytečně z důvodu vaší nepřítomnosti v práci? Mohl byste této Sněmovně vysvětlit, jak se s tímto vypořádáte? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Doplňují dotaz pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane premiére, vy jste vůbec neodpověděl na otázku. Já jsem se vás ptal: Ukázal vám kompromitující fotografie pana Tlustého váš přítel a poradce pan Dalík, o kterých říkal, že je má? Jak je získal? Víte to a zjistíte to? Použil jste tyto fotografie k zastrašování pana Tlustého, svého poslance? To byly mé jasné otázky. Neodpověděl jste ani na jednu.

Říkal jste, že vaším cílem je vymést Augiášův chlév. Teď jste jen potvrdil to, co si veškerá veřejnost myslí. Vy byste musel vzít vidle, zapíchnout si je do vlastních zad a vyhodit se první z toho chléva, protože vy jste ten největší nepořádek, vy, pane premiére. Vy jste totiž ta hlava té mafie. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Předseda vlády. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Promluvil David Le Pen Augiáš Rath. Na otázku odpovídám ne, ne, ne. A připadalo mi zbytečné na ni odpovídat, protože odpověď byla přece nasnadě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: S devátou interpelací byl vylosován pan kolega Václav Votava, kterého žádám o slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane premiére, Evropě to osladíme. To je heslo, se kterým jde Česká republika do předsednictví Evropské unie v první polovině příštího roku. Nezlobte se na mě, ale pokud toto heslo není ve všech souvislostech s naším předsednictvím v Evropské unii zrovna stupidní, tak se domnívám, že je minimálně hloupé.

Pane premiére, někdo někomu něco osladí, nebo já ti to osladím. Nikdy jsem takové rčení neslyšel jako něco pozitivního, na rozdíl možná od vás, natož jako pozitivní vztah někoho k někomu. Já bych vám dal takový příklad. Představte si například, že někdo na kongresu ODS, možná po krajských volbách, řekne: tomu Topolánkovi to pěkně osladíme. Tak určitě takového člověka nebudete považovat za svého příznivce a už vůbec vás nebude na tom kongresu chválit. Vždycky jde tímto rčením o vyjádření výhradně nějaké odplaty. Slibuje se nějaká pomsta nebo chceme někomu něco znepříjemnit. Tak to myslím vnímají i naši občané a já nepochybuji o tom, že to takto budou vnímat i lidé v Evropě po patřičném překladu tohoto hesla.

Já si myslím, že nejsem sám, že výběr hesla Evropě to osladíme jenom potvrzuje váš ve skutečnosti protievropský postoj, dáváte tím najevo, jak je vám vlastně Evropská unie protivná, protivná i s její například sociálně laděnou politikou.

Pane premiére, já se obávám, aby celé to naše předsednictví pro váš vřelý vztah k Evropské unii neskončilo jednou velkou ostudou. A myslím, že tím heslem jste právě začali. Nemyslíte si to?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čas, pane kolego, uplynul. Prosím o slovo pana předsedu vlády.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP