(10.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Nemají zájem a nebudou ho mít, takže informace u nás bezpečnostní složky mít nebudou.

Návrh, který vy předkládáte, neobsahuje a dnes vůbec obtížně může obsahovat nějaké záruky proti zneužití. Prostřednictvím toho, co vy tady předkládáte, bude zde moci získat legální pobyt, přitom v rámci tohoto pobytu nebudete moci nikoho nutit k výkonu předtím smluvené práce a osoba s legálně získaným pobytem se bude moci zapojit do jiných aktivit včetně daleko třeba pro ni lukrativnějších nelegálních aktivit. A vy tomu nezabráníte. Zvlášť cizinci v tom anonymním prostředí, kde české bezpečnostní složky o nich nebudou mít informace, tak budou pro vás těžko kontrolovatelní, zjistitelní.

Česká policie podle mě v tomto ohledu je dneska nefunkční. Vy ani nenaznačujete, jakým způsobem byste tu situaci změnili. Když to tady dnes přijmeme, tak v dlouhodobém horizontu to povede k vytváření v této zemi dalších sociálně vyloučených skupin obyvatel, k importu levné pracovní síly, který bude snižovat samozřejmě pracovní uplatnění obtížně zaměstnavatelným občanům v České republice, a vznikne tady řada takových společenství s uzavřenými pravidly, kde budeme velmi těžko prosazovat jakékoliv právo. To je to, co nás čeká. Nám tady prostě vznikne vykořeněná generace potomků držitelů zelených karet, kteří získali legální pobyt na našem území, a z různých důvodů nebudou mít stejné legální pracovní možnosti či motivace jako generace před nimi a budou se samozřejmě logicky zapojovat do celé řady bezpečnostně rizikových věcí.

Já jsem prostě přesvědčen, že stát v této době nemá dostatečně zvládnuté kontrolní mechanismy proti práci načerno, a naprosto dokonce dnes rezignoval na dozor nad zprostředkovatelskými agenturami. A za tohoto stavu nelze očekávat, že realizací projektu zelených karet se neposílí současné mafiánské praktiky zprostředkovatelů práce, naopak se tyto mafiánské praktiky posílí. To prostě tvrdím, že je cíl, ke kterému se ubíráme, pokud budeme ten návrh akceptovat. To jsem tady musel říci a podle toho hlasujte. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní další písemně přihlášený je pan poslanec Rath. Z místa se hlásí pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, já navážu na svého předřečníka. Před pár dny jsem tady upozornil na to, že vláda Mirka Topolánka ústy ministra Nečase přichází s návrhem zákona, který má otevřít dokořán dveře České republiky pro většinou nekvalifikovanou pracovní sílu ze zemí Asie a Afriky. Tak totiž ten návrh zní. To není žádná lež nebo pomluva. To je v podstatě cíl tohoto vládního návrhu, který máme před sebou. Současně jsme položili naprosto legitimní otázky, které jsou s tím spojeny.

Bezpečnostní riziko, o kterém mluvil především kolega Zaorálek, to znamená růst kriminality. Ale on má dva rozměry. Jednak ten, na který upozornil, to znamená že sem půjdou některé skupiny cíleně s tímto záměrem. Ale druhý rozměr, který tady nezazněl. Přece půjde o většinou málo vzdělané, málo kvalifikované či zcela nekvalifikované lidi. Navíce ze sociálně a kulturně rozdílných zemí. Sem nepůjdou na nějaká luxusní místa, ale většinou se dostanou do nějakých zase segregovaných ghett, kde počet a možnosti té kriminality budou prudce narůstat. Kolik z nich tedy v průběhu času se do toho více či méně aktivně či pasivně zapojí? Dvě procenta, tři procenta, pane ministře? Pět procent z nich? U takovéto skupiny nelze tato čísla samozřejmě vyloučit. Když vy sem dovezete půl milionu lidí, půjde o 25 tisíc. Dělali jste si vůbec nějaké takové propočty, modelace?

Upozornili jsme na zdravotní rizika. Prosím vás, ti lidé sem přicházejí bez čehokoliv, bez toho, aby dokázali, že jsou proočkováni, bez toho, aby předložili základní lékařské laboratorní vyšetření. Ti lidé nebudou mít testy na AIDS, nebudou mít testy na tuberkulózu, nebudou mít testy na žloutenku a celou řadu dalších onemocnění. Dámy a pánové, a přitom chceme zaměřit nábor právě do oblastí, kde je třeba promořenost AIDS 50, 60 % mezi aktivní populací. Dovedete si představit, co to udělá. Ti lidé nevědí často, že AIDS vůbec mají, protože je to obtížné tam zjistit a oni jsou poměrně dlouhou dobu, mnoho let, v takzvaně bezpříznakovém stadiu. Takže ti lidé sem přijdou, začnou pracovat a objeví se to až tady. Kolik myslíte, že dalších desítek, stovek lidí tady možná nakazí? Běžte se zeptat infekcionistů, kolik máme takto nakažených lidí v České republice. Patříme spíše mezi světlé výjimky v Evropě. Ve Francii už máte některé nemocnice, kde pomalu polovina pacientů určitého věku jsou HIV pozitivní. Prostě na to Česká republika, české zdravotnictví, česká ekonomika není vůbec připravena. Sem přijde člověk, kterého chceme platit nějakými možná deseti tisíci, ale za pár měsíců zde závažně onemocní na mnoho a mnoho let a budeme za jeho léčbu platit statisíce. A takoví lidé nebudou jednotlivci, protože tady se bavíme o statisících dovezených lidí. Totéž platí samozřejmě pro tuberkulózu a další nemoci. Čili tento vládní návrh se tváří, že žádná taková zdravotní rizika prostě neexistují, a my je začneme řešit, až to nastane. Dámy a pánové, až to nastane, bude pozdě. Pak už nebude jednoduché a laciné řešení.

Kulturní rizika. O těch jsme mluvili minule. Mohou nastat konflikty mezi kulturami. Vláda nechce vůbec znalost jazyka. Prostě znalost jazyka není vyžadována. Čili tady půjde jednoznačně o ghettizaci těch lidí, protože se jinde příliš nedorozumějí.

Sociální rizika. Na ta jsme také upozornili. Jak vláda chce čelit účelovému chování jednotlivých firem, které prostě budou propouštět své současné zaměstnance a shánět lacinější zaměstnance právě z těch třetích zemí? Poroste nám nezaměstnanost, budou vlastně diskriminováni normální zaměstnanci, kteří tam pracoval doposud.

Na všechny tyto otázky nikdo z vlády, dámy a pánové, neodpověděl. Nikdo. Čeho jsme se dočkali. Místo racionální věcné debaty o tom, kdy by někdo šel a říkal: zdravotní rizika eliminujeme takto, bezpečnostní rizika, máme tento plán, sociální rizika a sociální dumping, budeme tomu čelit tímto způsobem, jsme se dočkali zlehčování, zesměšňování a místo odpovědí urážek a vulgarit. Kde prostě scházejí fakta, znalost a argumenty, nastoupí hrubosti. Bohužel jak typické pro tuto vládu.

V podstatě jediný argument, který byl používán proti nám, že zaznívalo, že oni jsou asi xenofobní. Dámy a pánové, podívejte se, když to nevíte při vašem vzdělání, co znamená xenofobie. Tady se přece nevede debata o nějakých vyšších či nižších, lepších či horších rasách či kulturách. Kdyby vláda přece přišla s návrhem, že chce pomoci, aby do České republiky proudili z celého světa umělci, vědci, vzdělaní lidé, kvalifikované lidé, kteří něco umějí, chtějí tady pracovat, chtějí tady žít a přinést něco i pro českou společnost, tak jsem všemi deseti pro. Přece to by se tato debata tady nevedla. Ale oč jde? Vláda nechce pomoci České republice jako celku, nechce obohatit omezené množství našich vědců, umělců, vysoce kvalifikovaných lidí, ale chce vyjít vstříc některým - a podotýkám některým - nadnárodním korporacím, které mají pocit, že současná pracovní síla je pro ně příliš drahá. To není problém, že by nebyla. Ona je prostě pro ně drahá, protože oni nechtějí lidem dát tolik peněz, aby se jim vyplatilo chodit k nim pracovat.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP