(20.10 hodin)

Poslanec Václav Šlajs: Dále budeme hlasovat o dvou návrzích poslance Kladívka K1 a K2. Pokud projdou tyto návrhy, zejména návrh K2, stává se návrh výboru pro bezpečnost A5 nehlasovatelným. (Ministr i zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: A poslední hlasování o pozměňovacím návrhu k zákonu o obecní policii je hlasování o návrhu poslankyně Jacques P1. (Předsedající: Stanoviska?)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ano, toto je návrh, který bude řešen onou novelou ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, takže v tuto chvíli zdržení, resp. v tuto chvíli nesouhlas. Bude řešeno samostatně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pan ministr nesouhlasné. Pan zpravodaj? Neutrální.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 4, proti 37. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Tím jsme se vypořádali s pozměňovacími návrhy zákona o obecní policii. Přejdeme k zákonu o majetku. Je tady jeden pozměňovací návrh, je to návrh výboru pro bezpečnost A11.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, stanovisko? (Souhlas. Zpravodaj rovněž souhlas.) Stanoviska souhlasná.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 149, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní přejdeme k hlasování o pozměňovacích návrzích, které budou drobet atraktivnější. Jedná se o zákon o silničním provozu.

Prvním hlasováním bude hlasování o návrhu výboru pro bezpečnost A12. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 162 poslankyň a poslanců pro návrh 148, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: Další hlasování bude o návrhu výboru pro bezpečnost A13. Je to návrh, který snižuje u původního vládního návrhu tu výši škody z 250 000 na 100 000. Tento návrh je v kolizi s návrhem poslance Šimonovského F1. Pokud projde A13, stává se návrh poslance Šimonovského nehlasovatelným. Musím upozornit, že legislativa jak sněmovní, tak vládní má k návrhu poslance Šimonovského legislativní výhrady.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska? (Ministr souhlasí.)

 

Poslanec Václav Šlajs: Souhlas s návrhem výboru pro bezpečnost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 105, proti 4. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Tím se návrh F1 stává nehlasovatelným. Nyní budeme hlasovat o návrhu poslance Šimonovského F2. (Obě stanoviska souhlasná.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 136, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Další hlasování bude o návrhu poslance Bublana M1. Tento návrh je v kolizi s návrhem O1 poslance Klase. Jde o totožný návrh. Schválením prvního pak se stává druhý nehlasovatelným. Pro vaši informaci velmi stručně - je to návrh, když postižený při nehodě zavolá policii, aby za to nemusel platit. (Předsedající: Stanoviska?)

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Ono to není úplně přesně tak, jak říkal pan zpravodaj, ale s těžkým srdcem vyslovuji souhlas. (Zpravodaj souhlasí.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska souhlasná. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 189 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 158, proti 1. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Šlajs: Tím se stal návrh poslance Klase O1 nehlasovatelným. Nyní budeme hlasovat o návrzích poslance Krupky E1, E2.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanovisko? (Ministr souhlas, zpravodaj neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 190 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Václav Šlajs: Nyní budeme hlasovat o návrzích poslance Kladívka K3, K4.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Stanoviska? (Ministr souhlas, zpravodaj neutrální.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 168 poslankyň a poslanců pro návrh 84, proti 2. S návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP