(11.10 hodin)
(pokračuje Šťastný)

V tomto rozhovoru, který je volně přístupný na internetových serverech, se pan Trunčík zeptal: Z vašich vyjádření vyplývá, že jste proti privatizaci nemocnic. Jaké máte argumenty, s výjimkou obligátních hrozeb, že systém státní zdravotní péče může selhat? A pan předseda Rath mimo jiné odpověděl: "Nejsem proti privatizaci nemocnic. Jsem proti privatizaci všech nemocnic, což je značný rozdíl. Chci zachovat pluralitu možností a volby a jistou pojistku pro stát, aby mohl plnit svoji ústavní povinnost, to je zajistit občanům dostupnou a kvalitní zdravotní péči." Opakuji: Nejsem proti privatizaci nemocnic, jsem proti privatizaci všech nemocnic, což je značný rozdíl. Tolik citace.

Proč je, pane předkladateli, je-li toto váš názor, v této chvíli demonstrativně předkládán zákon, který má zablokovat jakoukoli privatizaci, a to jakýchkoli zdravotnických zařízení, dokonce i těch ambulantních? Řekl jste: Chci zachovat pluralitu možností a volby a i jistou pojistku pro stát, aby mohl plnit svoji ústavní povinnost, to je zajistit občanům dostupnou a kvalitní zdravotní péči.- Ano, já souhlasím, neřekl bych to lépe. Proč však vaším návrhem chcete tuto vámi citovanou pluralitu možností a volby zbořit? Proč se u konkrétních návrhů konkrétních zákonů nezabýváte diskusí nad vámi citovanými pojistkami vedoucími ke garancím kvality a dostupnosti zdravotní péče? Protože kvalita a dostupnost zdravotní péče je téma, u kterého by měla být hledána široká shoda napříč politickým spektrem. Proč tedy navrhujete plošnou blokaci přesto, že jste tvrdil něco jiného?

Takže já jsem se rozhodl, abych váženého pana předkladatele uchránil před fatální názorovou nekonzistencí vzniklou záhadným způsobem a z neznámých příčin mezi roky 2005 a 2008, za kterou by mohl být médii i veřejností široce kritizován, rozhodl jsem se nabídnout pomocnou ruku, jak se z tohoto názorového přemetu se ctí vyvléci, a proto bych rád předložil návrh na zamítnutí předloženého zákona.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Šťastnému. S přednostním právem předseda vlády České republiky Mirek Topolánek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se nechci hlouběji pouštět k meritornímu nebo k nějakému detailnímu vyjadřování konsekvencí spojených s tím, kdyby prošel návrh pana doktora Ratha. Já chci tady jednoznačně veřejně garantovat, že k převodu na akciové společnosti u fakultních nemocnic ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády nedojde. To si myslím, že je třeba tady říci. Tím pádem nemusíme schvalovat tento krkolomný, velice, řekl bych, diskutabilní návrh zákona, který předložil předkladatel. A samozřejmě to umožňuje jak koalici, tak opozici v následných zákonech, které budeme projednávat v Poslanecké sněmovně a v Senátu, se k těm možnostem, které se tam nabízejí, alternativně vyjádřit. A můžeme se rozhodnout, jak dále.

V této chvíli jednoznačně garantuji to, že fakultní nemocnice ani rozhodnutím ministerstva, ani rozhodnutím vlády převáděny na akciové společnosti nebudou.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu premiérovi. S technickou připomínkou paní poslankyně Soňa Marková. Pak s přednostním právem místopředseda vlády Čunek, poté pan poslanec David Rath. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za pozornost, dámy a pánové. Já bych velice ráda tady připomněla také sliby, které byly řečeny před volbami v roce 2006, a dokonce se jednalo o smlouvu, kterou deklarovala ODS, s občany, a kde například říkala, že nezvýší spoluúčast pacientů. A to bylo také veřejně deklarováno. A teď se nám tady i pan ministr Julínek i pan předseda vlády také zaručuje. Je otázka, jestli skutečně můžeme takovému veřejnému slibu věřit. Já tedy takovému slibu nevěřím! A proto možná musí vznikat takovéto zákony! Děkuji. (Potlesk poslanců opozice.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. S faktickou připomínkou pan předseda vlády, ještě před přednostním právem pana místopředsedy Čunka. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych chtěl paní kolegyni upozornit na to, že jsem tady teď mluvil jako předseda vlády, nikoli jako předseda Občanské demokratické strany. Děkuji. (Smích zleva.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy vystoupí pan místopředseda vlády Jiří Čunek, poté pan poslanec David Rath, poté pan poslanec… A dobře. Ještě před panem Davidem Rathem, ale po místopředsedovi Čunkovi, kterého jsem ohlásil, pan Jiří Paroubek.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Vážený pane předsedající, milé poslankyně, poslanci, já na rozdíl od paní předřečnice panu předsedovi vlády věřím (smích a potlesk zleva), protože na rozdíl od paní předřečnice si my navzájem sliby můžeme vynutit. To znamená první je, že mu věřím, druhá věc je, že to vynucení může být velmi účinné.

Takže ta situace je taková, že já děkuji panu premiérovi za to, že to tady řekl, děkuji mu za to, že tím pádem náš klub může zůstat jednotný a klidný, protože tuto záležitost, věřím, že v koalici jednoduše uhlídáme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní s faktickou připomínkou pan poslanec Jiří Paroubek. Poté pan poslanec David Rath. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, já chápu, že na pana premiéra je toho opravdu v poslední době hodně, ale to, co řekl, dává jistou logiku. To znamená on jako předseda vlády teď mluví pravdu, předtím jako předseda ODS mohl lhát. Kdy bude mluvit pravdu pan premiér? Je ještě předseda ODS, nebo je jenom premiér? Já mu nevěřím. (Potlesk poslanců opozice.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Takže pan kolega David Rath ještě vydrží. S faktickou připomínkou pan předseda vlády, poté pan předseda klubu KSČM. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: To nebylo, pane předsedo, ani chytré, ani vtipné. Vy byste měl vědět, že existuje něco jako koaliční smlouva. Jako předseda vlády jsem jí vázán, přestože jako předseda ODS můžu mít na řadu věcí jiný názor. Já jsem tady prezentoval koaliční názor, názor předsedy vlády, koaliční vlády, a za tím si stojím. (Potlesk vpravo.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP