(16.00 hodin)
(pokračuje Talmanová)

Vypadá, že vše je v pořádku. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení, jak ho navrhl pan poslanec Jozef Kochan: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovuje souhlas s návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2008."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 73 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 191 poslankyň a poslanců pro návrh 97, proti 83. Návrh usnesení v tomto znění byl schválen.

 

Končíme tedy projednávání… Ještě proběhne kontrola, resp. konfrontace přání a skutečnosti. Vše je v pořádku, končíme tedy projednávání bodu 89.

 

Dalším pevně zařazeným bodem pro dnešní odpolední jednání je bod 107. Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 8 ze dne 14. srpna 2006. Usnesení č. 8 z první schůze Poslanecké sněmovny ze dne 14. srpna 2006 vám bylo rozdáno na lavice.

Ještě než zahájím projednávání tohoto bodu, omlouvám se předsedkyni poslaneckého klubu Strany zelených, která avizovala svoji přihlášku ještě v průběhu projednávání bodu minulého. Omlouvám se paní poslankyni Kateřině Jacques a udílím jí slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, já bych si dovolila požádat o přestávku na zasedání poslaneckého klubu Strany zelených v délce trvání 40 minut. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dobře. Sejdeme se zde tedy v 16.45 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.03 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP