(14.50 hodin)
(pokračuje Vlček)

Poprosím, abychom věnovali tomuto hlasování zvýšenou pozornost, protože návrhů je skutečně hodně a hluk ve sněmovně je tak velký, že nebylo někdy slyšet, co kolegové říkají na mikrofon.

Pokud se nikdo nehlásí, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly podávány. To znamená, že bychom v prvním hlasování vyřadili bod 50 a -

Paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, máte slovo. (V sále je obrovský hluk!)

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych se vyjádřila k návrhu na zařazení nového bodu. Přednesl ho místopředseda Poslanecké sněmovny pan Lubomír Zaorálek. Týkalo se to podání zprávy o schválení nezávislosti Kosova vládou České republiky. Pan ministr Schwarzenberg bude ve dnech 12. až 15. 6. mimo republiku a také 13. 6. Zítra má mezinárodní smlouvy v Senátu, a proto navrhuje pevné zařazení tohoto bodu zítra 4. 6. po 16.30.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Takže, který navrhujete bod, paní poslankyně?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Někde na konec zítřejšího odpoledního bloku. Je to Lubomír Zaorálek. Zařazení nového bodu, informace vlády o Kosovu.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Ještě se o slovo přihlásil pan místopředseda Zaorálek.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já s dovolením bych trval na tom, jak jsem ten bod podal. Jak byl písemně podán, tak se jmenuje Informace předsedy vlády a tak dále. Pan předseda tady není tak často. Já jsem rád, že je tady dnes s námi, a byl bych rád, kdybychom tento bod projednali jako třetí bod, tak jak jsem ho navrhl. Rozhodnutí o Kosovu bylo věcí celé vlády, nejen ministra zahraničí. Vláda nese odpovědnost jako celek a já jsem přesvědčen, že má velmi dobrý smysl, aby to byl premiér, který nám toto rozhodnutí bude zdůvodňovat.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Táži se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí, rozpravu končím.

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Když dovolíte, navrhnu postup hlasování.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrzích z grémia a tam budeme hlasovat o všech návrzích kromě návrhu pana ministra Langera, který poprosil, aby body 15, 16 a 29 byly zařazeny na 4. června. Zařadíme je tedy na 10. června, tak jak chtěl pan poslanec, na 10. 6. po pevně zařazených bodech. Je to tak? Body 15, 16 a 29… (Porada mimo mikrofon.)

Omlouvám se. Spletl jsem si pány ministry, protože skutečně hluk byl tak velký, že jsem si to nestačil poznamenat.

Budeme hlasovat o věcech z prezidiálky. Já je radši přečtu, protože uplynul dosti dlouhý čas od toho, kdy jsem to četl, a mohlo by dojít k nějakým problémům.

Takže budeme hlasovat vyřadit bod 50, 51, zařadit body 4, 5, 87, 48 na středu 4. června jako první až čtvrtý bod odpoledního jednání. Pak body 22, 21 a 23 pevně zařadit na středu 4.června jako první až třetí bod. - Ale tady paní poslankyně Páralová navrhla předřadit bod č. 48. Takže bychom hlasovali v pořadí o bodech 48, 21, 22 a 23. Pak bychom hlasovali o návrzích, kde body 27, 30, 54 by byly pevně zařazeny na úterý 10. června jako první až třetí bod. Body 75, 76 a 77 bychom zařadili na 11. června jako třetí až pátý bod třetích čtení, protože tam již máme dvě třetí čtení z minulé schůze. Dále bychom hlasovali o pevném zařazení volebních bodů na úterý 10. června od 18 hodin v pořadí body 79, 78, 80 a 84.

Ještě se zeptám pana ministra Langera, jestli chce body 15, 16 a 29 nechat v pořadí na 4. června. Takže na úterý 10. 6. po pevně zařazených bodech. To znamená, že body 15, 16 a 29 pevně zařadíme na 10. 6. po již pevně zařazených bodech, to znamená v dalším pořadí, to znamená, že to bude za body 27, 30 a 54.

 

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 180, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Já bych poprosil o krátké strpení, protože si musím tyto věci zaznamenat… Děkuji.

Nyní budeme pokračovat dále.

 

První, o kterém budeme hlasovat, byl pan poslanec Tlustý, který navrhl zařadit nový bod před bod č. 39, a bod by se nazýval Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny Parlamentu pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi - zařadit před bod 39.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 3 z přítomných 189 poslankyň a poslanců pro návrh 95, proti 78. Tento návrh…

 

Počkám na kontrolu hlasovacích listin. (V sále je stále obrovský hluk!)

Takže se táži, jestli mohu pokračovat. Pan poslanec Ježek Josef se přihlásil o slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedo, dovolte, abych zpochybnil toto poslední hlasování. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám bohužel ano. Zpochybňuji hlasování.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP