(12.10 hodin)

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, jménem poslaneckého klubu jsem minulý týden na konci jednání požádal o to, co teď připomněl pan poslanec předseda klubu Kováčik. Já se domnívám, že prostě máme právo na to, abychom po jednotlivých bodech věděli, v jakém stavu je projednávání těch bodů, v které fázi případně byly ty body přerušeny, které byly zahájeny a neskončeny, a tak dále, a teprve potom rozhodovat. Já jsem zatím slyšel několik konstatování, ale takový přehled, o jaký jsme požádali, jsem neslyšel. Buďte tak laskav, je-li to možné, vezměte jeden bod za druhým a řekněte, v jakém stavu jsou tyto body.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, to samozřejmě mohu, ale domnívá se někdo v této Sněmovně, že to bude výrazem racionálního přístupu k projednávání těchto bodů? Já se to nedomnívám. Já navrhuji takový postup, že bychom uzavřeli projednávání všech bodů, které byly rozjednány.

Tak, pan poslanec Exner se nedomnívá, pan poslanec Tluchoř taky ne.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Jestli dovolíte, pane místopředsedo, já se omlouvám, já se domnívám, že ten racionální přístup je tady na stole a mluví se o něm. Pan místopředseda to zmínil.

První tři body, které byly již sloučeny, tak ty jsou otevřeny v tuto chvíli. Pan místopředseda přečetl přihlášky, které jsou do rozpravy. Já jsem navrhoval, aby byly postupně otevřeny i ostatní body. Tam podle informací předsedy nejsou přihlášky žádné. Poté bychom hlasovali o sloučení rozprav u všech těchto bodů. A já myslím, že ta informace, kterou jste požadovali, dokonce už zazněla.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Vážení kolegové a kolegyně, ke každému bodu jsme dostali samostatnou informaci. Tato samostatná informace obsahovala vždy údaje za určitý úsek. Nyní budeme věci slučovat. Znamená to, že pan předseda vlády přednese informaci za všechny body, které dosud byly neotevřeny, najednou podle toho, jak jednotlivé informace byly poskytnuty?

Kromě toho musím konstatovat, že není pravda, že nám předseda vlády dává dobrovolnou informaci. Informaci za prvé dostáváme od ministra zahraničních věcí a za druhé o takovou informaci Sněmovna požádala usnesením a předseda vlády vyšel Sněmovně vstříc, že takové informace bude postupovat. Ano, vyšel vstříc dobrovolně. Ale nyní, když k takové dohodě došlo, tak asi už těžko můžeme mluvit o tom, že on si to zase někdy rozmyslí a informace podávat nebude. Domnívám se, že takovou politickou morálku asi bychom neměli u nás zavádět.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak, to byl pan poslanec Exner. Pan předseda vlády Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já nechci mluvit o morálce, ale o logice věci. Nemám pocit, že bych dnes podal jinou informaci k prvnímu projednávanému bodu, k druhému projednávanému bodu, k třetímu, případně k sedmému. Ta informace bude pořád stejná a pořád k ní bude stejná aktuální diskuse podle stavu vědomostí, znalostí a tak dále, které k tomuto bodu máme. Ta informace měla být podávána pravidelně proto, aby se dostávaly aktuální informace. Neaktuální informace už nás přece nezajímají. Z této logiky vyplývá, že jednáme o jediném bodu, přestože má sedm položek, a zaslouží si těch sedm položek sloučit do jedné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády.

Tak a jak si s tím poradíme teďka? (Hlasy ze sálu.) Dobře. Takže pan předseda Tluchoř navrhuje otevřít všechny body. Jsou s tím nějaké problémy?

Dobře, takže první tři - navrhuje pan poslanec Kováčik. Já jsem zvědav na to, jak se budou dělit argumenty k prvním třem a k dalším čtyřem bodům, ale je to jeho problém.

 

Víte co? Dámy a pánové, předsedy klubů prosím teďka k sobě na dvě minuty. (Porada předsedů klubů u místa předsedajícího.)

 

Takže dámy a pánové, vzhledem k tomu, že všech sedm nebo osm bodů se týká jednoho a téhož, tak se ti, kteří tady byli návštěvou u mě nahoře, dohodli, že je možné to projednat jako jeden bod. To znamená vy rozhodnete hlasováním, pokud dáte za pravdu těm, kteří tady o tom mluvili se mnou, že se sloučí rozprava. Pak předpokládám, že vystoupí předseda vlády. Pak vystoupí všichni ti, kteří jsou přihlášeni, a bude pokračovat všech těch šest nebo sedm nebo osm sloučených bodů.

Jsou s tím nějaké problémy? Nejsou.

 

V hlasování, které zahájím, které má pořadové číslo 223, se ptám, kdo souhlasí s tím, aby všechny ty body týkající se radarové základny byly projednávány jako jeden bod se sloučenou rozpravou. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasovalo 159 poslanců. 121 bylo pro, 13 bylo proti, takže tento návrh byl přijat.

 

A já, protože se přihlásila paní Kateřina Jacques s faktickou poznámkou, tak jí dávám slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se velice omlouvám, že vystupuji s tématem nesouvisejícím. Já bych pouze chtěla pro stenozáznam k bodu číslo 57, tisk 400, silniční dani, o kterém jsme hlasovali po ránu, říci, že mám na sjetině křížek, ačkoliv jsem hlasovala ano. Velmi se omlouvám, že s tím teď vstupuji do té diskuse, ale chci, aby to bylo zaznamenáno někde blízko k tomu hlasování. (Reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques a nemyslím si, že je na místě nějaký doprovodný hluk k této věci.

A protože se věnujeme bodům 80 a dalším, protiraketové obraně, tak prosím, aby se slova ujal pan předseda vlády Mirek Topolánek.

 

80.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (červen 2007)

81.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (září 2007)

82.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (říjen 2007)

83.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (listopad 2007)

84.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (prosinec 2007)

85.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (leden 2008)

86.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (únor 2008)

87.
Informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění
prvků protiraketové obrany na území České republiky (březen 2007)

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedající - (Ten tiší hluk v sále: Šššš!) - já vám děkuji za vstřícnost ve věci sloučení těch bodů a pokusím se velmi stručně popsat stávající stav vyjednávání a velmi stručně popsat jednotlivé body, o kterých si myslím, že jsou důležité, tak aby ta navazující diskuse mohla být aktuální.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP