(Jednání pokračovalo v 10.55 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, abyste zaujali místa, abychom mohli pokračovat v hlasování. Protože jsme pauzu udělali uprostřed hlasování, prosím, abyste se znovu posadili.

Budeme pokračovat návrhem, který patří Kateřině Jacques. Prosím, pane poslanče, abyste nám řekl, jaké bude další hlasování.

 

Poslanec Michal Doktor: Pane místopředsedo, procedurální zádrhel okomentuji pouze odkazem na návrh, který byl akceptován Poslaneckou sněmovnou. Když pan poslanec Miroslav Svoboda žádal o to, aby bylo hlasováno nejdříve o bodu A1, zřetelně tento návrh odůvodnil tím, že jeho přijetím či nepřijetím se zabýváme kontradikcí s návrhem paní poslankyně Kateřiny Jacques. Vzhledem k tomu, že návrh rozpočtového výboru přijat nebyl, jsme v kontextu kontradikce. Paní poslankyně protestuje a namítá, že její návrh hlasovatelný je. Myslím, že rozhodnout hlasováním je jistě možné. Prosím nechat o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat. Myslím si ale, že když je schválena procedura, má se v duchu této procedury postupovat než jít exkluzivním zacházením pro předem vybrané poslance.

Podřídím se vůli Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Co to znamená?

 

Poslanec Michal Doktor: Paní poslankyně protestuje a považuje svůj návrh za hlasovatelný. Myslím si, že o jejím protestu musíte nechat hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tady námitka paní poslankyně Kateřiny Jacques. Prosím o její přednesení.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, myslím si, že zpravodaj to řekl správně. Domnívám se, že by mělo být hlasováno o mé námitce, pokud se nedomníváte, že můj návrh hlasovatelný je, o čemž jsem přesvědčena.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To mi není moc platné, co se domnívám, musíme postupovat podle toho, jakou jsme si schválili proceduru.

Je tady námitka paní poslankyně Kateřiny Jacques, která říká, že její návrh hlasovatelný je, a o této námitce budeme hlasovat. Pokud uspějete, budeme návrh hlasovat.

Myslím, že všichni, kdo chtějí hlasovat, se již do sněmovny dostavili.

 

Zazněla námitka paní poslankyně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí této námitky, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 192. Přítomno je 161 poslanců, pro hlasovalo 44, proti 70. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat dále.

 

Poslanec Michal Doktor: Nyní budeme hlasovat o zbývající části usnesení označené pod bodem A pozměňovacích návrhů z usnesení rozpočtového výboru odstavec 2 a 3 dohromady. Mé stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 193, přítomno je 161 poslanců, pro hlasovalo 144, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Michal Doktor: Nemáme před sebou jiné hlasování než hlasování o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Táži se, zda si všichni myslí, že je již všechno odhlasováno. Pokud je to tak, můžeme hlasovat o celém návrhu.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku č. 400, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 194, přítomno je 161 poslanců, pro hlasovalo 150, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Můžeme ukončit projednávání bodu č. 57.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dalším bodem je

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území
České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 401/ - třetí čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr financí Miroslav Kalousek a zpravodaj rozpočtového výboru Daniel Rovan. Jsme ve třetím čtení.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP