(17.20 hodin)
(pokračuje Bartoš)

U paní kolegyně Zelenkové, která je opoziční poslankyní, tomu rozumím, byť jsem chápal, že dohoda šla napříč politickým spektrem. U paní kolegyně Šojdrové jako u koaličního poslance tomu příliš nerozumím. Takže já jsem z toho trošičku rozpačitý a velmi mě mrzí, že tyto pozměňovací návrhy zde padaly, byť chápu, že poslanec podle ústavy a jednacího řádu má právo v podrobné rozpravě toto navrhovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Walteru Bartošovi a nyní má závěrečné slovo zpravodajka Michaela Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Já se domnívám, že vše, co mělo zaznít, zaznělo. Pozměňovací návrhy byly předneseny. Jen bych upřesnila, že se jedná o návrh poslanecký, který podali poslanci ODS, sociální demokracie a Strany zelených. Není to návrh koaličních partnerů, na kterém by byla koaliční shoda. Je to návrh napříč politickým spektrem, který odpovídá určité poptávce. Já se domnívám, že kompromisem mezi stávající jednou přihláškou a třemi navrhovanými je právě číslovka dvě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce Michaele Šojdrové. Pan poslanec Walter Bartoš se mi snaží sdělit a já ho prosím, aby tak učinil přes mikrofon.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, budeme muset paní kolegyni Šojdrovou naučit matematiku. Já jsem uváděl, že číslo tři je kompromisem. To jsme navrhovali, aby to touto Sněmovnou prošlo. My samozřejmě jsme chtěli daleko větší počet přihlášek. Takže nepoužívejme, že průměr tři a jedna je dvě. To není dobře a je to zavádějící.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, po ukončené podrobné rozpravě a závěrečných slovech lze hlasovat o návrzích, které zazněly. Je to návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání. Nemám tady poznámku, kdo to navrhl, ale předpokládám, že se k tomu někdo přihlásí. Paní zpravodajko? Zdeněk Škromach? (Žádal pouze o odhlášení před hlasováním.) Ne.

Víte co, já jsem trošku na rozpacích, protože se zdá, že se rozcházejí materiály, které mám k dispozici, se skutečností, která tady proběhla v rámci předchozího projednávání tohoto bodu. Pokud bod byl vrácen do druhého čtení a v rámci tohoto druhého čtení nezazněl návrh na vrácení, tak já nemám, o čem dávat hlasovat. Proto se ptám, zdali někdo ze zde přítomných navrhuje vrátit návrh výboru k novému projednání. Pokud ne, tak dle mého soudu je tento návrh nehlasovatelný. Dívám se na zástupkyni legislativy, zdali kýve. (Neformální konzultace se zástupkyní legislativy.)

Dobře. Bylo-li to hlasováno a bylo-li to potom vráceno, tak není možné to brát za bernou minci. Je to stornované. Platí to? To se tedy divím. (Pobavení.) Jestliže to bylo vráceno do čtení… (Opět neformální konzultace se zástupkyní legislativy.) Dobře. Tak jsme si to vyjasnili, ale já bych si velmi přál, abych nebyl vystavován do tohoto pokušení, kdy tady musím za pomoci vás všech vzpomínat, jak to bylo před několika dny.

Když to zestručním. Návrh na vrácení zákona výboru k novému projednání nebude hlasován - s vaším souhlasem. Návrh navrhovatele na zkrácení lhůty nejvýše na 48 hodin byl hlasován, takže není možné o něm hlasovat znova, byť v případě, že to bylo vráceno celé, bych o tom možná s úspěchem dokázal vést polemiku. Ale pokud jste s tím spokojeni, tak si myslím, že v tomto případě mohu toto čtení ukončit a poděkovat navrhovateli a zpravodajce.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je závažný bod, takže prosím o pozornost. Je to

 

74.
Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

 

Místo avizovaného poslance Pavla Severy vystoupí paní poslankyně Kateřina Jacques.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, materiál ke změně zasedacího pořádku vám byl rozdán do lavic. Je tam původní návrh a jsou tam také zaneseny změny. Změny už byly fakticky provedeny a reagují na změnu funkcionářů především v klubu KDU-ČSL. Dohoda je napříč těmi dvěma kluby, kterých se změny týkají, a já věřím, že tato změna najde vaše pochopení. Usnadní naše fungování uvnitř tohoto středního sektoru našeho sálu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kateřině Jacques. Otevírám všeobecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže ji končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Nikdo se nehlásí, takže, dámy a pánové, přistoupíme k hlasování. Odhlásím vás a poprosím o novou registraci

Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 201 z 2. února 2007 a schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále podle předloženého návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 144. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo, hlasovalo 91 poslanců, pro bylo 82, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Dámy a pánové, byl to poslední bod, který jsme mohli dnes projednávat. Já vám přeji hezký sváteční den zítra a těším se na shledanou v úterý. Body budou dojednány na poradě vedení Sněmovny s předsedy poslaneckých klubů.

Loučím se s vámi a přeji vám hezký den. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 17.27 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP