(15.50 hodin)

Poslanec Josef Řihák: Paní předsedající, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, já se vyjádřím pouze krátce.

Myslím, že je dobře, že bude ještě nejenom diskuse, ale možnost podávat pozměňovací návrhy k tomu, co je připraveno. Navázal bych na svého předřečníka. Vím, že ministerstvo pověřené obce vyzývalo již v prosinci, aby se vyjádřily k tomu, co ministerstvo připravuje. Chtěl bych říci, že původní návrhy na změny dělaly krajské úřady, a některá města, kde se budou konat volby, se vyjádřila negativně k tomu, jakým způsobem dochází k těmto změnám. Ministerstvo vnitra například odpovědělo, že tato norma se připravuje, že záleží na Poslanecké sněmovně, jak ji schválí. Proto je dobře, abychom se jako poslanci nezříkali toho, že můžeme dávat pozměňující návrhy.

Souhlasím s tím, že pokud někdo nesplňuje ve volebním obvodu kritérium 15 % plus či minus podle statistického úřadu, a to číslo je zhruba 127 tisíc, pokud se to změní, nastává potom problém kdo co jak a kam přesune. To bychom neměli nechat pouze ryze na úřednících, k tomu by se měla vést tato diskuse.

Chtěl bych říci, že podle tohoto návrhu se mění zhruba 27 volebních okrsků a z toho pouze 5 volebních okrsků ze zákona nesplňuje tu normu nebo ten zákon plus minus 15 %. Ale měníme jich celkem 27. Problém dále je v tom, že ta diskuse mezi kraji a ministerstvem vůbec zespoda nebyla žádná.

Proto vás chci požádat, abychom tento zákon samozřejmě projednali, ale abychom dali lhůtu na to, abychom mohli dávat pozměňující návrhy.

Ono potom jde o to, a já mluvím za Středočeský kraj, kde je ten problém největší, že např. ve Středočeském kraji se volební okrsek Kolín zvedne zhruba na 140 tisíc, volební okrsek č. 14 se zvedne na 132 tisíc. A máte spoustu volebních okrsků, kde je pouze 110 tisíc. Myslím, že je to velice důležitá norma, kterou teď projednáváme. Není to technická norma. Možná že to, co se někde vzalo, tak se mohlo dát někam, kde ten sousední okrsek má ještě méně než ty okrsky, do kterých se do dávalo.

Myslím, že ze strany těch, kteří dali veto, není to v žádném případě bojkot, je to využití jejich práv podávat pozměňovací návrhy. Kdyby kraje a ministerstvo to předložily v lednu, a já si myslím, že by se to v lednu dalo předložit, protože pověřené obce se vyjadřovaly do 18. 12. Byl to termín z krajských úřadů. Sami uvážíte, že to je rozdíl čtyř měsíců.

Možná v důvodové zprávě neměla být pouze čísla, kde se co splňuje nebo nesplňuje, těch 5 okrsků. Měla tam být zcela určitě čísla, jak se mění i ostatní okrsky, abychom si všichni udělali sami názor, co a jak se kde mění. To je ten problém.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Slova se ujme pan poslanec Urban. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, tato norma vypadá jako naplnění nějakých úřednických pravidel, aby volební obvody byly z hlediska počtu obyvatel poměrně rovnoměrně rozloženy. Já mám takový pocit, skoro bych mohl mít podezření, ale doufám, že to tak není, že to není jen o počtu obyvatel, že to není jen o úřednickém rozhodnutí, ale že je to o tom, trochu předělat ty politické mapy.

Když se podívám na některé volební obvody, tak se mi zdá, že tam, kde byla docela hodně oranžová, že tam přimícháváte modrou, možná někde to děláte obráceně, možná že jenom slyším trávu růst. Ale předkládat tento návrh zákona ve chvíli, kdy proběhly již nominační konference různých politických stran, které budou muset proběhnout znovu, pokud změníte ten volební obvod, tak mi to připadá minimálně politicky neprozíravé, promiňte.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec Křeček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Dámy a pánové, to není úplně takový absurdistán. To, co řekl pan poslanec Jičínský, to platí. Ve všech demokratických zemích je složení volebních obvodů základní politická záležitost, a my to tady odbýváme jen tak, jako by se nechumelilo. Ať už slyšíme trávu růst, nebo neslyšíme, ať už ta tráva roste, nebo neroste, rozhodně bychom měli odstranit všechny pochybnosti. Aby takové pochybnosti nebyly, nechme ten zákon projít normálním během času, nezkracujme lhůty, nechme ho projednat ve výborech a budeme mít jistotu, že jsme se nedopustili žádného urychleného projednávání věci, která je důležitá a která se může obrátit proti nám. Domnívám se, že by měly zůstat lhůty takové, jaké jsou, normální zákonná lhůta.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr vnitra, prosím pane ministře. Ještě se hlásí pan poslanec Valouch. Prosím, omlouvám se.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásné a pěkné odpoledne, vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, dámy a pánové. Velice pozorně jsem poslouchal vystoupení pana ministra. Jako člen ústavněprávního výboru chci přesvědčit o tom, že veto vůči devadesátce není proto, že bychom tento zákon nechtěli, což by byl nesmysl. Myslím, že všichni, co tady jsme v této Sněmovně víme, o čem jednáme.

Ta otázka má opravdu trochu hlubší smysl, tak jak to zaznělo, a myslím, že ústavněprávní výbor z hlediska odbornosti a legislativně právních znalostí je přesvědčen o tom, že opravdu změna, která má být z hlediska velikosti volebních obvodů, je taková záležitost, kterou je třeba posoudit a vyjádřit se k tomu. Proto se domníváme, že ta otázka z hlediska času by odpovídala i významu tohoto zákona, který ve své podstatě se netýká jen Poslanecké sněmovny, netýká se pouze poslanců, ale týká se všech volitelů, všech občanů naší republiky, kteří přistoupí k tomu, aby zvolili takový Parlament, aby byl důstojný a odpovídal tomu, co voliči chtějí. Byl bych velice rád, kdybychom to chápali jako vizi z hlediska konkrétní a kvalitní přípravy projednání tohoto návrhu zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Nyní pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Chci ujistit všechny kolegy, kteří vystupovali, zejména jednoho z nich, že opravdu slyší něco, co vůbec neroste. Moc prosím, abyste akceptovali můj přátelský šťouchanec, opravdu nemyslíme stejně. To za prvé.

Za druhé velmi prosím, abychom si vzpomněli na rok 2006, kdy byla poslední takováto novela, plus minus ve stejné době.

Za třetí, akceptuji a rozumím tomu, v podstatě to bylo zmíněno obecně od pana poslance Jičínského, že tzv. volební architektura je velmi důležitá. Nicméně v tomto smyslu to, co je zde předkládáno, má ryze technický charakter.

Za další, rozumím snaze, ambici, o naplnění práva, které má každý poslanec, vyjádřit se např. při projednávání ve výboru nebo prostřednictvím pozměňovacího návrhu k předložené právní úpravě.

Za poslední. Velmi prosím o akceptaci zkrácení lhůt. Jde o korektnost vůči kandidátům, kteří se připravují na tyto volby. Neboť má-li dojít k vyhlášení voleb v tom předpokládaném termínu červenec tohoto roku, je nutné, abychom legislativní proces se vším všudy zvládli včas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP