(12.00 hodin)
(pokračuje Mazuchová)

Když jsem se snažila zjistit, co se s nimi bude dít poté, bylo mi naznačeno, že budou deportováni zpět domů. Toto mi velmi silně připomíná obchod s lidmi. Ministerstvu práce a sociálních věcí jde v tomto případě dle mého názoru o to, poskytnout firmám levnou pracovní sílu bez nároku na jakékoliv zabezpečení. A těmto snahám je třeba zabránit.

Myslím, že při diskusi nad tímto návrhem na půdě Poslanecké sněmovny bychom pečlivě měli zvážit, zda je vhodné tento návrh propustit do druhého čtení. Já sama za sebe dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazuchové. Registruji návrh na zamítnutí. Ona jako zpravodajka rovněž, protože bude její povinnost potom to přednést.

Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Zdeněk Škromach, a připraví se pan poslanec Opálka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že opět tady máme ukázku toho, že když si vláda s něčím neumí poradit, začne měnit struktury místo toho, aby nabídla řešení. V situaci, kdy díky minulým osmi letům vládní koalice sociální demokracie a programu pro zaměstnanost jsme vyřešili neblahé dědictví tenkráte Klausovy vlády, která způsobila, že předala svým nástupcům - tenkráte Zemanově vládě - hospodářství v rozkladu, s rostoucí nezaměstnaností, která dosahovala ve svých dobách vysoce nad 10 %. Dneska díky právě programu zaměstnanosti a podpoře motivace k zaměstnávání se Česká republika dostává mezi lídry Evropské unie v míře nezaměstnanosti 4,8 %. Myslím si, že ještě před pěti či deseti lety bychom si o tom mohli nechat jenom snít.

Tato vláda neudělala za dva roky v této věci zatím jediný krok kromě toho, že kritizuje kroky a programy, které zaměstnanost přinášejí. Je to realizace investic, které začaly nabíhat a které přinesly desetitisíce pracovních příležitostí přímo a další statisíce pracovních příležitostí a podnikatelských příležitostí pro malé a střední firmy v návaznosti na to.

Může se pan premiér a jeho další souputníci z vládní koalice za mnou usmívat, jak chtějí. Kromě toho, že rozbíjejí to, co funguje, zatím nic pozitivního nevyplodili. Bohužel i ty slavné jejich reformy nejsou systémové změny. Zatím jsem nezaznamenal jediný zákon, který by byl skutečně komplexní, systémový a byl by to nový kodex.

Zatím jediné, na co se tato vláda zmohla, jsou změny parametrů zákonů. Bohužel pod záminkou tzv. černých pasažérů, tzv. příživníků - mnohdy jsou to bohužel lidé se zdravotním postižením, jindy jsou to rodiny s dětmi, pak důchodci, dnes jsou to lidé, kteří ztratili práci. Tato vláda z těchto lidí téměř dělá zločince. To, že někdo ztratí práci, není žádný hřích. Podpora v nezaměstnanosti není žádný milodar. Každý zaměstnanec, každý podnikatel v této zemi si připlácí ve formě daní a pojištění na to, aby ve chvíli, kdy ztratí zaměstnání, neupadl do sociálního vyloučení, ale aby tady existoval určitý systém, který ho převede a pomůže mu v takovéto situaci. A všichni si v této zemi platíme na to, aby se o to dokázala vláda postarat. V situaci, kdy nezaměstnanost dosahuje rekordně nízké úrovně, jsou tady navrhována opatření, která jsou vyloženě zaměřena nikoli na ty nejproblematičtější lidi v systému - to jsou lidé, kteří jsou rok, dva roky bez zaměstnání a déle - ale postihuje lidi, kteří ztratí zaměstnání, snaží se rekvalifikovat, hledají si práci, prostě z objektivních důvodů ji mohou či nemohou najít, ale ona tady hovoří o tom, že zkrátíme už tak jednu z nejkratších podpor v nezaměstnanosti, která ostatně vyplývá z pojištěneckého systému. V porovnání s jinými zeměmi - ano, v sousedním Rakousku nebo Německu hovořili o dramatickém snížení doby podpory v nezaměstnanosti na 18 měsíců. U nás je podpora 6 měsíců, z toho výše je naprosto nesrovnatelná s těmito zeměmi.

To, co dokonce považuji za barbarství, je, že tato vláda dokonce navrhuje zkracování podpor v nezaměstnanosti pro rizikové skupiny lidí, kterým je dnes pětapadesát, šedesát let. Tito lidé už většinou těžko hledají zaměstnání. Naopak místo aby je vláda podpořila, tak jim zkrátí dobu podpory. Tito lidé poctivě celý život pracovali a podmínkou delší podpory je, že musí mít odpracováno poměrně hodně let, tak přesto jim ještě zkrátí. Přesto jim zkrátí nároky na důchod, kdy se započítávají tři roky nezaměstnanosti na jeden rok. To považuji za něco, co je naprosto neakceptovatelné.

A pokračuje! A pokračuje v dalších opatřeních, která vedou k tomu, že říká ano, na jedné straně, ale možná, že by to bylo chvályhodné, ať člověk je odměňován za aktivitu. To už ostatně je dnes systém, který byl zaveden sociální demokracií. Umožňuje, aby lidé, kteří pracují, byť za minimální mzdu, měli vyšší příjem, než když zůstanou doma. Ale místo toho navrhne tato vláda, že v podstatě člověk, který je bez zaměstnání a neodpracuje pro obec nebo nějaké veřejně prospěšné práce apod. alespoň dvacet hodin, může vlastně tak akorát jíst trávu, pokud zrovna roste a není zima.

Myslím, že takové opatření je možné zavést, vážený pane ministře a premiére této vlády, prostřednictvím předsedajícího, v situaci, kdy nabídnete těmto lidem řešení. Já bych očekával, že oslovíte města a obce a ty budou každému zájemci, který osloví starostu, který osloví zastupitele, který osloví příslušný úřad, tak mu tu práci nabídnou. Ale vy říkáte - my vás vezmeme za uši, sebereme vám sociální zajištění, ale práci vám nezajistíme. Nevím, jak nadšení budou mnozí zastupitelé v mnoha městech a obcích, protože víme, a je možné porovnávat, jak tato vláda podporuje veřejně prospěšné práce. Stačí se podívat do rozpočtu za poslední dva roky. Jednoznačně tady vláda postupně ukrajuje z peněz, které dostávaly města a obce na veřejně prospěšné práce.

Druhá věc. Když už obce nabídnou tyto práce pro lidi bez zaměstnání, je potřeba, aby to bylo řádné zaměstnání, aby tito lidé za vykonanou práci dostali také patřičnou mzdu. A dostáváme se k jádru pudla. V mnoha případech lidé, kteří jsou ochotni pracovat, a to za velmi špatných podmínek a za nízké mzdy - a tady chci zdůraznit, že tato vláda už druhým rokem nevalorizovala minimální mzdu jako institut, který zaručuje alespoň tu nejnižší cenu práce, a přesto hovoří o motivaci k práci. Tomu přece nikdo nevěří. Tato vláda zavádí další sociální inženýrství, více úřadů a více byrokracie. Kdo bude hlídat to, co říkají?

Tady říká pan ministr, že bude více postihovat nelegální práci. A když se ho zeptám, pane ministře - prostřednictvím předsedajícího -

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP