(19.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se, že jsem to neřekl výslovně. Řekl jsem to v tom vystoupení předtím. Návrh jsem vzal jako podmíněný, to znamená, že pokud bude přijat bod, který řekla paní kolegyně Kateřina Konečná, tak potom je možné hlasovat i o mém rozšíření názvu usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, ale pak tedy musíme hlasovat o námitce proti postupu předsedajícího jako první. Oba způsoby jsou možné. Pokud dáváte přednost tomuto způsobu, já se s vámi o tom přít nebudu, rozhodne Poslanecká sněmovna.

Kdo se ještě hlásí do podrobné rozpravy? Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím.

 

Jako o prvním bodu budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Kateřiny Konečné proti postupu předsedajícího, o tom, že nechci dát hlasovat, nebo se domnívám, že nelze dát hlasovat o jejich návrzích týkajících se Kosova a Metochie. Kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Kateřiny Konečné, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 300) skončilo. Hlasovalo 105 poslanců. Pro bylo 43, proti 59. Takže tato námitka nebyla přijata, a tím pádem se stává nehlasovatelným návrh pana místopředsedy Vojtěcha Filipa.

 

Nyní bych prosil paní zpravodajku, aby mi pomohla s hlasováním po jednotlivých bodech.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Já, pane místopředsedo, navrhuji, abychom nejdříve odhlasovali návětí jako celek a potom u textu prohlášení prošli jednotlivé odstavce, kterých je devět, devíti hlasováními.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Návětím rozumíme prohlášení a čtyři odrážky? (Je to tak.) Je to tak. Jsou nějaké námitky? Nejsou. Nepředčítá to nikdo, protože to máme před sebou. Jedině v případě, že by si to někdo výslovně vyžádal, tak to můžu přečíst já nebo vy. To jednací řád detailně neřeší.

 

Hlasujeme o návětí. Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 301. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců. Pro bylo 88, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o prvním odstavci za větou "vydává Poslanecká sněmovna toto prohlášení". Kdo souhlasí s prvním bodem týkajícím se lidských práv, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování (číslo 302) skončilo. Hlasovalo 105 poslanců. Pro bylo 102, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Druhý bod - výzva, aby jak čínské orgány, tak demonstrující se zdrželi jakéhokoliv násilí. Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 303. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců. Pro bylo 82, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Třetí odstavec máme před sebou. Zahajuji hlasování pořadové číslo 304. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců. Pro bylo 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další bod týkající se vyslání OSN a Červeného kříže. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 305. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců. Pro bylo 75, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další bod, druhý na druhé stránce. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 306. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 104 poslanců. Pro bylo 79, nikdo proti.

 

V dalším hlasování budeme hlasovat o třetím bodu na druhé stránce návrhu zahraničního výboru v hlasování pořadové číslo 307. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců. Pro bylo 77, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Čtvrtý bod na druhé stránce. Hlasování pořadové číslo 308. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců, pro bylo 82, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Předposlední odstavec na druhé stránce. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 309. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců, pro bylo 81, 1 byl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslední bod týkající se olympijských her. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 310. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 105 poslanců. Pro bylo 73, proti nikdo, takže tento návrh byl také přijat.

 

A nyní bude třeba hlasovat o usnesení jako celku. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 311. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 103 poslanců. Pro bylo 79, proti 2. Takže usnesení jako celek bylo také přijato.

 

Já se domnívám, že mohu ukončit projednávání tohoto bodu. (Potlesk poslankyně Kateřiny Jacques.) Děkuji.

Nyní se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, vzhledem k tomu, že následující bod našeho dnešního jednání je Sněmovnou neprojednatelný, neboť jsme rozhodli, respektive nerozhodli o prodloužení lhůty pro hlasování o zákonech po 19. hodině, dovolím si Poslanecké sněmovně navrhnout, aby hlasováním rozhodla o vyřazení všech zbývajících bodů z pořadu této schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Hlásí se pan místopředseda Zaorálek. Potom pan místopředseda Vojtěch Filip.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP