(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k projednání přerušeného bodu

 

46.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující
Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
/sněmovní tisk 407/ - prvé čtení 

 

(V sále je velký hluk, poslanci se hlasitě baví.)

Dámy a pánové, v normálních společnostech bývá obvyklé, že hovoří pouze jeden nahlas, ostatní si mohou šeptat. Počkám, až skončí porada předsedů poslaneckých klubů.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali předkladatel tohoto návrhu, předseda vlády Mirek Topolánek a zpravodaj zahraničního výboru poslanec Jan Hamáček.

Přerušili jsme tento bod ve čtvrtek 20. března po ukončení obecné rozpravy, takže v tuto chvíli je prostor pro závěrečná slova. Ze strany premiéra není zájem přednést závěrečné slovo.

Poprosím o spolupráci pana zpravodaje Jana Hamáčka. Mám v záznamu, že zazněly návrhy od pana poslance Ranince a Schwippela na přerušení projednávání tohoto návrhu do doby, než bude tento sněmovní tisk splňovat požadavky zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu. Prosím, pan poslanec Hamáček to upřesní.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych zrekapituloval rozpravu, ve které vystoupilo podle mých záznamů 12 poslankyň a poslanců a zazněly následující návrhy. Zazněl návrh na zamítnutí od pana kolegy Exnera, zazněl návrh na přerušení od pana kolegy Ranince, zazněl návrh na přikázání všem odborným výborům Poslanecké sněmovny, zazněl návrh na prodloužení lhůty k projednání na 150 dní v případě, že s tím bude navrhovatel souhlasit. Pokud nebude, tak prodloužení lhůty na 80 dní. Posledním návrhem, který padl, byl návrh rovněž pana kolegy Exnera na doprovodné usnesení, že Sněmovna žádá Ústavní soud podle článku 87 odst. 2 Ústavy České republiky o posouzení shody Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky. Mám za to, že to jsou všechny návrhy, jak byly v rozpravě předneseny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já s tím souhlasím a myslím, že bude dobře, když nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera, poté o návrhu pana poslance Ranince a Schwippela, pak se budeme věnovat návrhu na přikázání a pak návrhu na prodloužení lhůty a návrhu na doprovodné usnesení.

Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, domnívám se, že je logické nejdříve hlasovat o případném odročení, to je o návrhu pana poslance Ranince. Je to v souladu s jednacím řádem i s logikou věci.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, že bude nejrychlejší, když dám na vás. Nebudu se s vámi přít. Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 281 o tom, kdo souhlasí, jak to tady mám napsáno, s přerušením projednávání tohoto návrhu do doby, než bude tento sněmovní tisk splňovat požadavky zákona o jednacím řádu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 281. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 27, proti 69. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 282. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 26, proti 96, takže tento návrh také nebyl přijat.

 

Dále zazněl návrh na přikázání všem odborným výborům. Jako neodborný výbor je, myslím, z tohoto pohledu vnímán výbor mandátový a imunitní, ale nejsem si tím jist, abych se někoho nedotkl. (Poslanci ze sálu napovídají.) Volební a organizační, dobře. Pan poslanec Hamáček má v ruce seznam, což je pro mě dobře, protože se obávám, že ten seznam nemám. Můžeme postupovat dvojím způsobem, buď budeme hlasovat en bloc (protestní hlasy ze sálu) - ne? - takže budeme postupovat podle návrhu pana poslance Hamáčka. Prosím ho, aby šel k mikrofonu a přečetl vždy jméno výboru, a my rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Jan Hamáček: Děkuji, pane místopředsedo. Prvním výborem v abecedním pořadí je výbor hospodářský.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 283. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 42, proti 46. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je kontrolní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 284. Kdo souhlasí s tím, aby návrh projednal kontrolní výbor, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 37, proti 64. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je petiční výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 285. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 32, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je rozpočtový výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 286. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 151 poslanců, pro bylo 34, proti 62. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem, o kterém budeme hlasovat, je ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 287. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 131, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je výbor pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 288. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 42, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je výbor pro evropské záležitosti.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 289. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 148 poslanců, pro bylo 138, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Hamáček: Dalším výborem je výbor pro obranu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlasujeme v hlasování pořadové číslo 290. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 149 poslanců, pro bylo 33, proti 64. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP