(20.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkujeme za toto vyznání, pane ministře. Hovořit bude pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane premiére, vážení páni ministři, dámy a pánové, já vím, že je strašně hodin, takže budu také velmi stručný, ale přesto bych se rád krátce připojil ke slovům pana zpravodaje, že je třeba u tohoto návrhu zákona dbát vysoké míry ochrany osobních údajů, a nejsem si úplně jist, jestli se to předkladatelům opravdu v plném rozsahu podařilo.

Já nepochybuji, že ty návrhy zákona jsou klíčově důležité a věci jako konverze dokumentů a elektronická doručovací adresa opravdu mohou vést k enormnímu zrychlení fungování této země. Přesto si musíme být vědomi, že např. doručovací schránka je schránka charakteru, do které chodí naprosto osobní údaje nesmírné citlivosti, a jestli dneska většina internetového bankovnictví má dvojí ověřovací model, a tady jsme opravdu, a teď nemluvím o tom identifikátoru, ale tady jsme opravdu u jednoho přístupového údaje a je jedno, jestli bude čtyř-, pěti-, sedmi- nebo devítimístný, který, jak dobře všichni víme, mi zůstává v počítači, který zřejmě vnitro bude mít k dispozici, alespoň podle § 12, kdy ho může zrušit a přidělit nový, tak já upozorňuji na tento problém, že ta míra citlivosti dat v těch schránkách je vysoká, a jestli dojde v prvním půlroce jednou k prolomení, tak ten systém absolutně znevěrohodníme. A myslím si, že se musíme mezi prvním a druhým čtením zejména soustředit na tuto otázku, aby kromě popisu systému a toho, že může být chráněn, bylo velmi pečlivě napsáno, jak je chráněn, a zejména že nikdo do něj nemá přístup, nemůže být přístup; jakým způsobem zajistím, že mi ať už provozovatel nebo někdo jiný - a víme, že dneska údaje z těch počítačů není problém krást - že někdo jiný tyto údaje nezíská. Tohle bych fakt prosil, abychom brali naprosto vážně. Jsou tam závažné údaje, a jestli to znevěrohodníme, dostaneme se do velmi komplikované situace, protože se znovu začneme vracet k obálkám.

Tolik asi v té obecné části. Možná že by stálo za to se bavit i o § 15 odst. 4, 5, 6, 7, 8, 9, co všechno se musí vnitru hlásit kvůli tomu, že provozuje takové datové schránky. Ale uznávám, že je příliš pozdní hodina na to, abychom teď tu debatu zatěžovali. Ale prosím, toto pokládám za nesmírně důležité a nejsem si jist, jestli ten jeden PIN, který je tady vlastně předpokládán, je opravdu tím způsobem ochrany, který se ještě bude posílat nějakými poštovními adresami, je tím způsobem ochrany, který bude znamenat znepřístupnění stránky pro kohokoliv jiného než pro mě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nevím, zdali jsem mu rozuměl, že má pocit, že by návrh měl projednávat také ústavněprávní výbor. Má ten pocit, tak jsem mu rozuměl správně.

To byl poslední příspěvek do společné rozpravy, takže tuto končím a ptám se pana ministra, zdali hodlá vystoupit v pěti větách.

 

Ministr vnitra ČR Ivan Langer Znovu chci zdůraznit - toto je průlomový zákon a věřím, že ti z vás, kteří se této problematice věnují, to chápou. Samozřejmě, že musí platit bezpečnost na prvním místě, a já jsem přesvědčen, že v rozpravě nebo při projednávání ve výborech jednak budu moci detailněji vyvrátit pochybnosti, které říkal pan kolega Maršíček, a úplně stejným způsobem ujistit pana poslance Bendu.

Jenom jednu poznámku - tajemství. Velké selhání České pošty, resp. některých pracovníků, 60 000 dopisů. Znedůvěryhodnilo to listovní tajemství, nebo ne? Pochroumalo to vážným způsobem pověst České pošty, nicméně šlo o lidské selhání. To, co zde vytváříme, je systém. Ten systém je stavěn tak, aby minimalizoval lidské selhání, ale zabránit selhání člověka neumíte nikde.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych snad jenom na závěr doplnil to, co tady bylo před chvílí řečeno. Ve své důvodové zprávě, tak jak jsem ji přednesl, jsem sám zdůraznil otázku bezpečnosti. Já si myslím, že jsme si toho všichni vědomi, a na margo toho zase poukážu, že nikdo z nás, pokud komunikujete prostřednictvím internetu s bankovnictvím, tak určitě po nějakých strašidelných zprávách nikdo z vás tuto platformu dobrovolně neopustil. Je to pouze o tom, jakým způsobem se my k tomu budeme stavět a jakým způsobem budeme přistupovat k této komunikaci.

Na druhé straně chci upozornit, že tento zákon by neměl být technickou normou, která bude do detailu popisovat způsob komunikace. Ten je tím rámcem, ale samozřejmě on by měl zajišťovat to, aby bylo naplněno, že bude bezpečnost na prvním místě. To je myslím i ten důvod, proč jsme tady řekli, a myslím, že to bylo potvrzeno ze strany pana předkladatele - že počítá, že v rámci druhého čtení bude připraven respektovat i určité připomínky na toto téma. Věřím, že poté bude možné je dopracovat do zákona.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krupkovi. Dámy a pánové, nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, které zazněly. Jako první dám hlasovat o návrhu pana poslance Maršíčka na vrácení návrhu k dopracování. Předpokládám, že se to týká obou návrhů.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 257. Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Maršíčka na vrácení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Hovoříme o tisku 445 neboli bodu 38. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 34, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Organizační výbor navrhl přikázat návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vidím, že se hlásí paní poslankyně Gabriela Kalábková s dalším návrhem.

 

Poslankyně Gabriela Kalábková: Děkuji za slovo. Já si dovolím Sněmovnu požádat o přikázání hospodářskému výboru. Myslím, že návrh na přikázání ústavněprávnímu už tady zazněl, takže to asi nemusím opakovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nemusíte ho opakovat, on zazněl takovým zvláštním způsobem, nicméně řekněme, že zazněl, takže máme tři návrhy. Postupně budeme hlasovat o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ÚPV a hospodářskému výboru.

 

Čili v hlasování pořadové číslo 258, kdo souhlasí s přikázáním k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 135, proti jediný. Tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 259. Kdo souhlasí s návrhem na přikázání ústavněprávnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 109, proti 12. I tento návrh byl přijat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 260 o tom, kdo souhlasí s návrhem na přikázání hospodářskému výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 150 poslanců, pro bylo 72, proti 33. Tento návrh k lítosti paní poslankyně Kalábkové přijat nebyl. Přesto končím projednávání tohoto tisku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP