(19.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, já jsem se přihlásil o slovo, protože za chvilku vás budu muset vystřídat. Ale přihlásil jsem se proto, že pan poslanec Jičínský tady opakovaně v podstatě kritizoval to, že by tady v České republice mělo existovat 14 naprosto rovnoprávných krajů. Já vím, že tyto kraje nevznikly proto, že by si to citově přáli občané této republiky. Vznikly jako výsledek politických jednání, která nebyla jednoduchá, ale naše povinnost je respektovat a reflektovat tuto skutečnost, a ne oslabovat krajské samosprávy!

Já bych nechtěl být v kůži kandidátů sociální demokracie v kraji Vysočina a hájit názor pana poslance Zdeňka Jičínského. Kdybych byl škodolibý, tak všechno to, co řekl dnes, a to, co řekl zhruba před měsícem na této schůzi, vytisknu a dám do ruky potenciálním voličům sociální demokracie v kraji Vysočina, aby viděli, jakým způsobem jejich samosprávní zastupitelé by měli možnost je reprezentovat v případě, že by návrh a názor poslance Zdeňka Jičínského získal v této Sněmovně navrch. Já si velmi přeji, aby pan poslanec Jičínský, ale i další pochopili, že je-li tady 14 samosprávných krajů, mají právo na to, aby měly plnoprávné zastoupení.

Děkuji za pozornost. (Mírný potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Jičínský bude mít příležitost zareagovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Oceňuji potlesk ze strany ODS, která svého času velmi varovala proti federalizaci České republiky.

Moje námitky jsou tohoto druhu. Pane kolego Kasale prostřednictvím předsedajícího, já vůbec nemluvím o omezování samosprávných krajů. Ale nepleťme si různé věci. Samosprávné kraje nejsou země ve smyslu třeba Rakouské spolkové republiky. Samosprávné kraje jsou samosprávné kraje, z toho vůbec neplyne, že státní policie má být organizována podle toho, jak je organizována samospráva. Z toho vůbec neplyne, že tak mají být organizovány soudy. To nepatří do obsahu samosprávy. Nepleťme si pojmy! (Mírný potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím, ještě pan poslanec Kasal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, já jsem rád, že řada poslanců sociální demokracie tomuto tleská.

Já nemám nic proti tomuto názoru, ale je potřeba říci, že pokud by se pan poslanec Jičínský, stejně jako pan poslanec Bublan, který na ta jednání s krajskou radou chodí, účastnil těchto jednání, tak by zjistil, že pro hejtmana kraje Vysočina nebo hejtmana kraje Liberec nebo další je velmi obtížné stát v čele bezpečnostní rady kraje a mít na spolupráci tři krajské policejní ředitele. A já si myslím, že je naše povinnost toto odstranit, učinit všechno pro to, aby to řízení i pro občany, na které se tady všichni odvoláváte, bylo srozumitelné, jasné a zřetelné, tak jako je to v Praze nebo jako je to ve Středočeském kraji. Doufám, že toto vezmeme všichni za své a že ten pražský centralismus jednou provždy opustíme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě se hlásí pan poslanec Jičínský a ještě k tomu pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Samozřejmě, že tu nastupují jisté emoce, můžeme si s tím hrát jako před krajskými volbami, ale věci státní organizace včetně organizace policie, vazby k územní samosprávě jsou příliš vážné, než abychom z toho dělali lacinou záležitost volebních hrátek a případně demagogie.

Já jsem upozornil na to, že mi připomíná ta snaha pod kraje dostat všechno, to, co tu bylo za starého režimu. Řekl jsem ano, za starého režimu byl prvním člověkem kraje krajský tajemník. Netvrdím, že to bude… Já jsem řekl: bude to na demokratických zásadách. A já skutečně nevidím důvod, proč by krajský hejtman teď měl nahrazovat někdejšího krajského tajemníka. A skutečně, vezměte si i zkušenosti organizace z první republiky, organizace soudů nebyla totožná s organizací veřejné správy, tak proč najednou chcete… Není v tom, co tak kritizujete, pozůstatek nepřekonané komunistické minulosti ve vašich hlavách?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Tejc se hlásil ještě také k této diskusi.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Dovolil bych si taky reagovat velmi stručně na pana místopředsedu Kasala. On hovořil o tom, že tady snad teď existuje centralizace. Já bych ho prostřednictvím předsedajícího chtěl upozornit na to, že naopak centralizace bude přibývat tím, pokud zřídíme 14 policejních krajů, protože v té chvíli ty kompetence, které mají dnes velké policejní kraje, nebudou moci všechny kraje - protože některé z nich budou menší - vykonávat. Například Karlovarský kraj bude mít 370 nebo 400 tisíc obyvatel. Tudíž ty kompetence budou předány, a taková je dohoda s ministrem vnitra, na centrální úroveň, např. pod Národní kriminální úřad. Takže není to o tom, že se bude decentralizovat, bude se i centralizovat.

A pokud se týká dohody s hejtmany, tak samozřejmě, dámy a pánové, není nic jednoduššího, než aby jeden policejní kraj zahrnoval dva kraje samosprávné a přesně kopíroval jejich hranice, a každý z těch hejtmanů bude mít jednoho partnera, tedy jednoho policejního ředitele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance Krátkého.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, i já bych rovněž rád reagoval na pana kolegu Kasala. Tak jak ten hejtman se budou cítit starostové nebo příští starostové pověřených trojek, kteří přijdou o své partnery v podobě okresních ředitelů. V podstatě pan ministr vzpomněl Jeseník, ono jich bude výrazně více. Takže on do toho zásah bude. Nikdy žádná spravedlnost nebyla, není a nebude. To členění dneska slouží krajům, ale určitě neslouží těm periferním oblastem, které dneska představují většinu území České republiky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Kasal ještě jednou.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já už jenom velmi krátce, protože si myslím, že to téma je natolik zřetelné a ozřejmené všem, kteří Vysočinu znají. Prostě je obtížné okres Kamenice nad Lipou spravovat z Brna. To každý pochopí. Každý, kdo zná zeměpis alespoň v základních částech. Proto se domnívám, že není nezbytné, aby každé krajské ředitelství obsahovalo a zahrnovalo všechny úkoly, které zahrnuje Policie České republiky, ale prostě ten, kdo je odpovědný za bezpečnost kraje, a tím je do jisté míry i hejtman a rada kraje, krajský policejní ředitel, by měl mít jasně ohraničené územní působnosti. Pokud se to někomu nelíbí, řekněte to tady nahlas.

Já jsem velmi zvědav, co na to řekne pan poslanec František Bublan, který upozorňoval na setkání poslanců z Vysočiny s radou kraje na určité obtížnosti, ale neprotestoval proti základnímu úmyslu pana ministra vnitra. Já věřím, že pan ministr Langer přesvědčil bezpečnostní výbor, přesvědčil pana poslance Františka Bublana, takže to jeho vystoupení vnese teď potřebný klid do našeho jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A ještě Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím teď v této chvíli nahlásit střet zájmů, neboť jsem také z Vysočiny. Zúčastňuji se oněch jednání.

Myslím si, že je docela důležité, aby agenda kraje byla řešena v rámci jednoho kraje, nikoliv tří krajů, tak jak kraj Vysočina s tím ten problém má. Ale nemyslím si, že je to z hlediska běžného občana to úplně nejdůležitější, protože běžný občan se zpravidla nedostane k vrcholovému krajskému řešení oněch záležitostí, o kterých je teď tady řeč. Ale běžného řadového občana bude daleko více trápit, jestli se naplní ony předpovědi, že se mu vzdálí ta bezprostřední policejní služba, ať už pořádková, ať už kriminální, ať už jakákoliv další.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP