(14.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Každopádně, komu to pomůže, dámy a pánové, tato operace, která změní absolutně systém stravování českých zaměstnanců? Samozřejmě hypermarketům, pomůže obrovským skupinám, které zvýší své tržby, a ti budou ti jediní vítězové celé této operace. Chceme ještě zvyšovat zisky těchto subjektů, které mají na českém velmi liberálním trhu velmi silné postavení. Možná se bouříte oprávněně, možná že právě vy zastupujete jejich zájmy.

Dámy a pánové, my se snažíme hájit zájmy českých zaměstnanců.

Pan premiér tady jasně řekl, že poplatky, resp. že tato operace se stravenkami bude provedena ze stejného důvodu jako operace se zavedením poplatků ve zdravotnictví. To zdůvodnění bylo téměř stejné. Všichni jsou simulanti, všichni kradou, zneužívají stravenky, nepřiznávají daně. Dámy a pánové, to je stejný model!

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Křeček. V rohu běží čas, chci na to upozornit.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Ano, děkuji pane předsedající, rozhodně ho nezneužiji.

Jsem rád, že jsem dostal přednost před panem ministrem financí, protože jsem se ho chtěl zeptat na jednu věc. Já se rád v této Sněmovně poučím, ale velmi rád bych věděl, proč tyto skvělé argumenty, které nám tady pan ministr financí řekl, neznají v těch západních kapitalistických zemích, kde jsou ty stravenky rozšířeny často mnohem více než u nás. A mě fascinuje, že my kolikrát víme něco lépe, my umíme například olympiádu se ziskem, to nikde neumějí, my to budeme umět (ohlas v sále). Víme, že jsou stravenky špatné, ale nikdo jiný než my to neví!

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Kalousek, připraví se pan poslanec Doktor. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Já pevně doufám, že si pan poslanec Křeček bude brát příklady z těch ošklivých kapitalistických zemí, až budeme mluvit třeba o deregulaci nájemného. (Veselost v sále.)

Ale já jsem chtěl odpovědět panu poslanci Haškovi.

Já nevím, kdo a v čím zájmu, co smlouva, a bylo mi to jedno. Znovu opakuji, co mě se týče jako ministra financí, mám na to jeden jediný systémový pohled: nezdaněný příjem nemá být daňově uznatelný. To znamená z mého hlediska věřím tomu, co bylo předloženo v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů. To znamená - nebylo by daňově uznatelné nic, ani závodní kuchyně, ani smluvní stravování, ani stravenky, přičemž by to bylo poskytováno na základě kolektivní smlouvy, a samozřejmě byl by to nezdaněný příjem, tato výhoda by zrušena nebyla. To je něco, čemu věřím, a co si myslím, že tak by to mělo být správně.

Jestliže v zájmu politického kompromisu zůstalo daňové zvýhodnění na 55 % uznatelných nákladů, tak prosím pěkně, kolegové, neříkejte, že bez stravenek to nejde. Bez stravenek holt nebudou ty zisky pro Sodexho Pass.

A kdo to smlouval a pro koho, o tom si mohu udělat obrázek jenom z této diskuse, v které vidím, co kdo brání a co kdo prosazuje.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Promiňte, pane poslanče Doktore, potom, ano? Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, tak pan ministr financí ukázal, nejenom že tak úplně neví, jaká je realita malých a středních firem, a dokonce ukázal obdivuhodný nezájem o to, o čem referují média a co se jeho resortu velmi týká.

Pane ministře, já vám tedy udělám aspoň krátké review toho, když jste si neudělal čas. Ale vřele doporučuji, abyste si to přečetl, aspoň stenozáznam, nebo si nechal ten pořad o propojení firmy No comment!, pana Dalíka, kterého možná znáte, protože má blízko k vašemu premiérovi, někdo ho má jako jeho druhé lepší já dokonce, pana premiéra, takže tam byste se měl podívat, jak to bylo, jak ty smlouvy vypadají.

Je tady jedna firma, platí nebo zaplatila za to, že jiná firma měla zajistit změnu zákona tak, aby bylo cosi zajištěno, aby bylo zajištěno daňové zvýhodnění stravování. O to byste se měl jako ministr financí velmi zajímat, protože vás se to dotýká, neměl byste tady říkat, že vlastně vy nevíte kdo, co, jak, jenom vidíte tu firmu.

Čili prosím, pane ministře, velmi vás prosím, vytáhněte si ten pořad, zjistěte si znění těch smluv, zjistěte si, jaké osoby tam hrály jakou roli, jaké peníze za to dostaly. Pokud vím, tak tam bylo jasně napsáno, že pokud se to té firmě z blízkosti pana premiéra podaří, resp. podaří se zajistit, že prezident republiky podepíše ten zákon v tom znění, v jakém ta firma v blízkosti pana Dalíka chtěla, tak že dostane určité částky. To byste neměl ignorovat, to byste neměl brát na lehkou váhu a v této Sněmovně veřejně sdělovat, že vlastně je to jedno. Pane ministře financí, není to vůbec jedno, jsou to vážné věci, a dneska jsme v situaci, kdy premiér tady se snaží jaksi to svést na kohokoli jiného, jen nechce přijmout svoji osobní politickou odpovědnost. A to je špatně.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Doktor, připraví se pan poslanec Miroslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, kolegyně a kolegové, předstupuji před vás s prosbou o naslouchání mým argumentům, s prosbou o to naléhavější o to, co zde zaznělo.

Přestože bych si mohl myslet, že jsou sociální demokraté a priori povinni hájit stravenky z úplně jiných důvodů, než se zdá, přesto setrvávám jaksi ve vážnosti dokumentů, které projednávaly i vlády minulé. A chtěl bych připomenout především panu poslanci Paroubkovi, a nikoliv jenom prostřednictvím předsedajícího, že aby mohl být váženým soupeřem v této Poslanecké sněmovně, chybělo v jeho vystoupení jedno základní sdělení: Já jako člen sociálně demokratické vlády v roce 2004 - a připomínám, že by to musel říkat i každý jiný sociální demokrat, který v té době seděl v Poslanecké sněmovně - jsem si vědom toho, že vláda vedená sociální demokracií v roce 2004 připravovala na základě dokumentů, jejichž zpracování zadal ministr financí Bohuslav Sobotka, zrušení stravenek. - To zde nezaznělo. Já vám ten dokument dám kdykoliv k dispozici, mám ho zde v písemné formě.

Dovolte, abych uvedl několik věcných připomínek, které se týkají projednávaného tématu.

Víte, překvapilo mě, kolikrát v médiích ve vystoupeních odpůrců tohoto návrhu zazněla argumentace říkající, že celá oblast stravování je zákonem garantována, že stravování je něco, co ukládá zákon jako povinnost zaměstnavatelům. Ta pravda je poněkud jiná. V České republice - a podotýkám, že jsme v tomto ohledu spíše výjimkou, a je to rozhodně ke zvážení a k zamyšlení - v České republice nemá zaměstnanec nárok na příspěvek na stravování. Bez ohledu na formu stravování, opakuji, nemá zaměstnanec v České republice nárok na příspěvek na stravování. Neexistuje žádný zákon, který by nařizoval povinnost.

Nikoli v nadsázce, ale zcela vážně - jediným zákonem je zákoník práce a zákon o dani z příjmů, což je v tomto ohledu také jistý unikát. Zákon říká, že zaměstnavatel je povinen umožnit svým zaměstnancům ve všech směnách stravování. Toto je doslova opsáno ze zákoníku práce. Zazněla-li tedy námitka proti tomu, co jsem zde uvedl, ve smyslu toho, že zaměstnanec nemá nárok na příspěvek, tak já tedy říkám, že zákon přesně říká toto: Zaměstnavatel je povinen v souladu se zákoníkem práce umožnit svým zaměstnancům ve všech směnách stravování - nikoliv je tedy zajistit.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP