(14.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Ono je jednodušší něco zrušit, nic nezavést a potom říkat - my jsme zrušili něco, co zavádí určité daňové úniky. Ale co udělali jiného proti zrušení jednoho předpisu, aby ty daňové úniky nevznikaly, to už neřekl. Prostě pan ministr řešení nemá, tak jednoduše něco zrušíme, a zrušíme to radši hned v procesu podle § 90 odst. 2, abychom o tom moc nediskutovali, protože bychom mohli na něco přijít.

A v tomto ohledu musím říci, co mě vyprovokovalo k vystoupení. Ona neodvaha pana kolegy Melčáka. Chtěl bych se ho zeptat prostřednictvím předsedajícího: Proč jste ztratil, pane kolego, svoji odvahu navrhnout tady vyšetřovací komisi? Bojíte se, že bychom na něco přišli? Já si myslím, že to je ten největší důvod, abychom ji zřídili.

Děkuji vám. (Potlesk v levé části sálu).

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Teď vystoupí pan ministr Kalousek, připraví se pan poslanec Doktor. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Omlouvám se, snad už naposledy, nezazní-li znovu nějaký zjevně nepravdivý a komický argument.

Vystoupení pana místopředsedy Filipa vůči mně pokládám za korektní. Ano, samozřejmě, odstranění tohoto prostoru k daňovým únikům nezachrání státní rozpočet. Já si nemyslím, že se tím nějak významně vylepší a ani nepohorší. Ale faktem je, že to je prostor k daňovým únikům, a říci, že někde jinde ty peníze možná tečou více, možná by neměl být ten argument k tomu, abychom rezignovali na odstranění možnosti k daňovým únikům tam, kde můžeme, nicméně samozřejmě s tím poměrem souhlasím.

S čím samozřejmě nemohu souhlasit, to je odkaz na ty migrující zaměstnance. Prosím pěkně, konkrétní příklady. Velká firma, například ZVVZ Milevsko, která má svoji závodní kuchyni, kde zajišťuje závodní stravování z 55 % daňově uznatelnou, a desítky a stovky svých montérů migrujících po republice, kteří dostávají diety a cestovní náklady, když nemůžou využít výhod závodního stravování ve své závodní kuchyni - ta firma vůbec ty stravenky nepoužívá. Jiná firma, která dnes používá stravenky, no tak nebude používat stravenky, bude používat smluvní stravování a zaměstnanec, který migruje na jiné místo a nemůže využít smluvního stravování, bude mít diety a cestovní náklady, které jsou plně daňově uznatelné, tak, jako ty firmy, které mají závodní kuchyně.

Já znovu opakuji: hovoříme o nástrojích. Že nástroj stravenek je obecně oblíbený a vyžadovaný zaměstnanci? No je. Z jakého důvodu? No proto, že to je univerzální platidlo, za které pořídím i něco jiného než teplou stravu a někdy jindy, než jsem v práci. Koupím si za to univerzálně cokoliv. Je to součást mého příjmu úplně stejně, jako kdybych dostal peníze, zaměstnavatelem preferovaná, protože je zčásti daňově uznatelná, a mnou preferovaná, protože zatímco svoji mzdu musím danit, tak stravenky nedaním. No proto se mi samozřejmě ta výhoda líbí. Ale to nic nemění na tom, že odstranění této kontroverzní výhody nevede k odstranění výhod závodního stravování. Jenom pro tu výhodu, pro kterou ta výhoda existuje, směřuje opravdu na to teplé jídlo denně.

Ty stravenky, jak všichni víme, směřují vůči desítkám jiným účelům. Tak si to přiznejte. Dobře, Sodexho Pass je silná firma. Vy chcete, aby dál na tomhle trhu měla své zisky. Možná máte dost hlasů na to, abyste to prosadili, ale neschovávejte to za jiné argumenty, které neplatí. (Potlesk v pravé části sálu).

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Paroubek, potom pan poslanec Rath, pan poslanec Bublan. Takže prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já se přiznám, že jsem měl pana ministra financí vždycky za praktického muže. I když teď se s ním neshoduji v této věci, tak ho budu mít asi i dál. Nicméně mně se zdá, že si teď tak trošku vykonstruoval ten svět a teď do něj dosazuje ty známé tam, kde jsou neznámé.

Přeci tady nejde o velkou firmu, jejíž technik bude cestovat na druhý konec republiky a skutečně dostává ty náležitosti, o kterých jste hovořil. Ale představte si servisní firmu, a to už jsou statisíce lidí, kteří pracují ve větším, velkém městě, představte si město nějakých sto tisíc, třeba Olomouc, kde to částečně znám, lidí, ve městě, kde dojet z jednoho konce města do druhého není zas tak úplně snadné a kde stravovat se v jedné restauraci, například v centru nebo na okraji, je prostě nepraktické, protože ten servisní pracovník musí objíždět klienty tam, v kterých částech města prostě jsou. A tady jde o tyhle ty lidi. Tady nejde o lidi z těch velkých firem, ale o ty lidi z těch menších a středních firem. A já konstatuji, že se to může týkat statisíců lidí, a jsem přesvědčen, že dobře vědí jak odbory, tak Svaz průmyslu a dopravy, o čem mluví, když jsou proti zrušení této formy.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S další faktickou pan poslanec Rath, připraví se s faktickou pan poslanec Bublan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Dámy a pánové, pane ministře financí, mně připadá, že vy jste úplně mimo realitu. Mohl byste této ctěné Sněmovně sdělit, jaké jsou podmínky, kdy zaměstnavatel smí vyplatit svému zaměstnanci dietu? Přesně prosím. Protože pak byste zjistil, že skutečně drtivá většina zaměstnanců těch malých a středních firem, kteří pracují v rámci své normální pracovní směny pokaždé na trochu jiném místě, tak skutečně jednoduše jinak zajistit stravování prostě nemohou. To platí i pro taková města, jako je hlavní město Praha. Vždyť přece sídla firem jsou třeba na okraji Prahy a ti lidé pokaždé pracují v jiné části Prahy. A pracují tak i přes poledne. Prostě ti lidé nemají šanci se vždycky vrátit do centra své firmy přesně mezi půl dvanáctou a jednou hodinou a tam zvládnout oběd. Právě tyto desítky nebo stovky firem zaměstnávající desítky tisíc lidí to jinak prostě než těmi stravenkami řešit nemohou. Prostě na ty vy jste zapomněli. Tak to tady přiznejte, pane ministře! Přiznejte, že jste na ně zapomněli - v lepším případě. V horším případě vás možná vůbec ti lidé nezajímají.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Bublan, poté pan poslanec Hašek a pan poslanec Tejc a pan poslanec Křeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Bublan: Dámy a pánové já přispěji možná k tomu, co říkal můj předřečník, protože mám osobní zkušenost. Já jsem za totality dělal řidiče dodávky, rozvážel jsem potraviny v takovém nějakém akčním rádiu asi dvaceti kilometrů kolem Brna a neměl jsem nárok na diety. To zkrátka nejde. To je asi až od padesáti kilometrů, ty předpisy se nijak nezměnily, a každý den jsem byl někde jinde. A tady těchto lidí, kteří tímto způsobem pracují, je skutečně hodně. Takže bych žádal pana ministra Kalouska, aby si toto osvědčil a aby přiznal, že v tomto skutečně má velmi chybné poznání. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Pan poslanec Hašek s faktickou. Připraví se pan poslanec Tejc s faktickou.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já myslím, že pan kolega Kalousek - pan ministr Kalousek, když tady hřímal na závěr toho svého posledního expozé, tak si trochu spletl místo, čas a aktéry.

To nebyla opozice, která podepsala smlouvu s firmou Sodexho Pass, to nebyla opozice, která inkasovala sto tisíc eur, pane ministře. Vy jste původně - vy jste původně, opravdu, pane premiére, když se mě tak ptáte, vy jste původně navrhovali zrušení této stravenkové výhody. Hřímali jste, že je to zbytečná věc, pak celá koalice včetně kolegů Pohanky a Melčáka hlasovala pro její zachování.

Pan premiér nám tady říkal, že reforma je promyšlený komplex vzájemně provázaných opatření, ale stačí jedna mediální kauza, a kde je komplexnost? Kde je provázanost? Kolik dalších takových kostlivců, jako je Sodexho Pass, vypadne z vašeho batohu, pane Topolánku? (Potlesk). Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane ministře, s faktickou? Takže já mám přednostně s faktickými přihláškami - to znamená pan poslanec Tejc s faktickou, pak pan poslanec Křeček, potom, pane ministře, vy.

Takže prosím, pan poslanec Tejc s faktickou.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na pana ministra financí, který tady řekl jednu zásadní věc, že v podstatě tato operace se stravenkami nepovede k ničemu zásadnímu pro státní rozpočet - ani nezlepší, ani nezhorší. O tom zhoršení já jsem přesvědčen, protože desetiprocentní DPH u potravin a devatenáctiprocentní DPH u jídla, které je mnohem dražší, může sehrát svou roli. Ale to ukáže čas.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP