(14.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Jinými slovy, návrh Mirka Topolánka neodstraňuje výhody pro zaměstnance, neodstraňuje daňové výhody závodního stravování, pouze odstraňuje jeden nástroj, který primárně nevede pouze k zajištění teplé stravy, je použitelný i k zajištění úplně jiných nákupů, zatímco smluvní stravování povede k zajištění pouze teplé stravy v ten den, kdy zaměstnanec je v práci, ale především omezuje daňové úniky u restauračních zařízení. A to, co je hlavní: ponechává výhodu v plném rozsahu zaměstnanci a nenutí zaměstnance, aby se o tuto výhodu dělil se zisky stravenkových firem. To je jediné, co tento návrh navrhuje.

Jinými slovy, velmi prosím, abychom řekli otevřeně, o co nám jde. Ti, kteří protestují proti tomuto návrhu, nemohou říkat, že chtějí zachovat sociální výhody pro zaměstnance, protože ty tento návrh zachoval. Nemohou říkat, že bojují pro daňové zvýhodnění závodního stravování, protože ten tento návrh zachovává. Ti, kteří bojují proti tomuto návrhu, bojují pouze proti dvěma věcem - za prvé omezení daňových úniků restauračních zařízení a za druhé proti kontroverzním ziskům stravenkových firem, které čerpají z výhod pro zaměstnance, které financuje státní rozpočet. To jsou jediné věci, proti kterým bojujete, kolegové. Tak to přiznejte otevřeně.

Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Poslanec David Rath: Dámy a pánové, na to, co říkal pan ministr financí, nejprve chci ohlásit střet zájmů.

Víte, pane ministře, ono by s vámi šlo možná i souhlasit, kdybyste popsal realitu života takovou, jaká je. Jenže vy jste zapomněl, že žijete ve velkém městě, a je vidět, že se asi málo zajímáte o ten běžný normální život. Pane ministře, když tady hřímáte a obviňujete druhé, tak vy nevíte, že jsou povolání, a není jich vůbec málo, právě jsou to často zaměstnanci malých a středních firem, kteří nemají trvalé místo výkonu své profese? Vy nevíte o těch stovkách, tisících lidí, kteří pracují jako řidiči, opraváři, technici, inspektoři a další? Můžete těmto firmám poradit, kde mají sehnat smluvní restauraci, když řidič je každý den na jiném konci republiky, když opraváři či technici různých firem jezdí napříč okresy a jsou pokaždé někde jinde? Nebo třeba venkovská sídla, kde široko daleko není v poledne otevřená restaurace, která by vařila.

Takže, nezlobte se, spíš váš návrh diskriminuje tyto lidi a diskriminuje jejich zaměstnavatele, to znamená majitele většinou malých a středních firem. Můžete těmto lidem vysvětlit, jak to mají dělat?

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou se přihlásil pan ministr Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Prosím o prominutí. Učiním výjimku a budu reagovat na pana poslance Ratha, abych odpověděl těm lidem, kterým byla položena otázka.

Ano, samozřejmě. Za prvé nejsem z velkého města. Jsem z malého města, z Bechyně, která má pět tisíc, několik málo hospod a každá hospoda, kde se docela slušně vaří, velmi ráda poskytne smluvní stravování i malé firmě, i malému instalatérovi, který má dva či tři zaměstnance. Koneckonců tak to tam probíhá.

Otázka, jak to mají udělat ti, kteří své zaměstnance mají jako řidiče a montéry, které posílají přes celou republiku. Jednoduše. Ti jim vyplácejí diety a cestovní náklady, které jsou v plném rozsahu daňově uznatelné. (Potlesk poslanců ODS.) Na to samozřejmě daňová legislativa pamatuje.

Rád bych k tomu dodal, že jsem na tomto místě nikdy nevystoupil na téma lékových vyhlášek. Děkuji. (Veselost v sále a potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane ministře, můžeme si tady dělat legraci jeden z druhého. To samozřejmě jaksi i ke Sněmovně patří, ale myslím si, že nemluvíte pravdu. Tady to je vážné téma. Já vím, že můžeme říkat diety, ale uvědomte si, že to neznamená, že ten člověk je třeba pryč celý den, ale je pryč právě třeba přes poledne. (Veselost v sále.)

Já vím, že pana ministra Nečase to nesmírně pobavilo, ale mě by zajímalo, mě by skutečně zajímalo, jak to vysvětlíte jednotlivým zaměstnancům, kteří prostě přes poledne tři, čtyři, pět hodin pokaždé tráví na nějakém jiném místě. A to jsou tisíce lidí v republice. Já vím, že vám je to strašně legrační, protože vám nosí obědy až do vašich kanceláří, takže to se jim smějete. Ano, těmto lidem vy se vysmíváte! Na to vás užije. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. S faktickou pan poslanec Paroubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Prostřednictvím předsedajícího, já bych se přece jenom ohradil proti výkřikům pana předsedy vlády. Myslím si, že to tady nemá místo.

Já musím ale říct, pánové, že svět, to nejsou jenom krásné restaurace v pětihvězdičkových hotelích (veselost v sále), tam, co jste zřejmě zvyklý chodit vy, ale to je také život, který vy vůbec neznáte, vůbec o něm nic nevíte a jenom jste dneska touto debatou bohužel ukázali, jak kašlete na lidi. Tohle, co tady slyšíme, je jenom ukázka toho a já musím říci, že si děláte legraci nejen z nás, od toho jsme tady koneckonců placeni (veselost v sále), ale především z našich lidi, z občanů, protože každý tohle dobře chápe, co znamená třeba se pohybovat za zaměstnáním a každý den na jiném konci města nebo okresu.

Pověsit člověka na špagátek, aby se stravoval v jedné restauraci, to může jenom hlupák. Skutečně jenom hlupák a smát se tomu může jenom korunovaný hlupák. Já si myslím, že hloupí nejsou ani pánové ze Svazu průmyslu a dopravy, protože tohle, pokud vím, byla jedna z hlavních příčin, proč se postavili proti tomuto návrhu. Právě proto, že malé a střední firmy nemají možnosti jako větší a velké, a dále, že desetitisíce a statisíce lidí jsou spokojeni s touto úpravou, která je, protože jim umožňuje maximální mobilnost.

To je všechno. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan místopředseda Filip. Připraví se pan ministr Kalousek. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, já jsem původně vystupovat nechtěl. Nakonec jsem zvážil, že mohu vystoupit s velice krátkým vystoupením, a to díky dvěma věcem.

Za prvé. Pan ministr Kalousek řekl, co všechno se neruší. Zapomněl říci, že se ale vytváří něco nového. To je faktická nerovnost mezi zaměstnanci velkých firem a malých firem, a nerovnost vláda řešit nechce. Ono je hezké, že se něco povede, že ukázal...

Já bych požádal pana předsedu Sněmovny, aby uklidnil pana předsedu vlády.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane předsedo vlády, máte se uklidnit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já to myslím zcela vážně. Já jsem také nevykřikoval ze svého místa, když mluvil předseda vlády. Myslím si, že to k slušnosti jednání docela patří.

Takže, ano, byl jsem spokojen s vystoupením pana ministra Kalouska a ušetřil mi spoustu argumentů, které bych tady mohl snést. Ale ten argument, co udělá s onou faktickou nerovností, tady neřekl, protože ho nezná.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP