(13.50 hodin)
(pokračuje J. Dolejš)

Zneužitelnost tohoto nástroje - no samozřejmě, každá úleva bývá zneužita. Ale samotné průzkumy, které určitě nelze označit za tendenční, uvažují o tom, že zneužitelnost je kolem 5 %, řádově jednociferné číslo. Čili zamysleme se nad tím v klidu.

Myslím, že ona zmiňovaná asymetrie mezi různými režimy zdanění, že se jinak zdaňují zaměstnanci, jinak zaměstnavatelé, že je tady osvobození příjmů zaměstnanců a zároveň uznání nákladů u stravenek zaměstnavatelům, to není až tak kardinální problém. Jestliže nám zůstává samostatný režim daňových úlev pro závodní stravování, to už samo o sobě zakládá různý přístup. Copak to nevnímáte? Copak nevnímáte to, že účinnost tohoto zákona od 1. 7. je vlastně také nesystémová, protože už byly na začátku roku uzavřeny kolektivní smlouvy, zkrátka to jede svým životem, a teď do toho v půlce období vstupovat by bylo velmi nešťastné? A copak ostatní země v Evropské unii jsou tak hloupé, aby si nechaly takový kruciální, základní nešvar ve svém daňovém systému? Když říkáte, že je kruciální. Šestnáct z dvaceti sedmi zemí Evropské unie podobný systém má. Dokonce ho má ještě tvrdší, ještě více podporovaný než v České republice.

Na co bychom se měli do budoucna soustředit? Řekněme si, jestli se dá stravenkový trh zlepšit. Může se zlepšit účtování těchto papírků, může se přijmout regulační opatření, např. že se větší nákupy budou eliminovat, že budete moci utratit maximálně dvě stravenky místo dosavadních tuším pěti, že se bude tvrdě vymáhat zákaz nákupu nepotravinového zboží, že si někdo za to nakoupí cigarety a alkohol. Je to sice jenom 5 % toho zneužívání, ale dá se eliminovat. Věnujme se tomu klidně. Koneckonců ti, kteří se v tomto segmentu trhu pohybují, avizují, že na podobná ujednání, podobné regulační opatření, jsou připraveni.

No a pak samozřejmě diskutujme o alternativách. Jestliže bychom vůbec měli přistoupit na nějaký takový zásah, měl by být připraven a ujasněn způsob kompenzace. Skutečně je tak jednoduché to kompenzovat např. z fondu kulturních a sociálních potřeb? Skutečně se nenabízí třeba alternativa zvýšit čistý příjem méně placených pracovníků a na základě zvýšení čistého příjmu vlastně oni by si mohli takto daleko snáz zajistit své stravování? Takto bychom mohli pokračovat.

Ono to skutečně není zjednodušení systému, není to test systémovosti, je to test trpělivosti. A proto i za klub KSČM se připojíme k návrhu na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení. Velmi bych prosil kolegy, aby trpělivost lidí už dál nedráždili.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Paroubek, připraví se pan poslanec Látka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, já jsem vyslechl se zájmem plaidoyer pana předsedy vlády Mirka Topolánka k problematice stravenek závodního stravování. Musím říci, že překonal mé očekávání. Je to, pravda, obor, kterému jsem snad v minulosti rozuměl. Myslím, že několik obratů bylo zvláště zdařilých, zvláště tedy to přirovnání stravenek k tuzexovým bonům mě srdečně pobavilo. Myslím, že v podobném duchu a kvalitě bylo neseno úvodní slovo jako celek.

Musím konstatovat, že vláda Mirka Topolánka se rozhodla potrestat zaměstnance i zaměstnavatele za svou vlastní neschopnost a korupční jednání osob jí, resp. premiérovi blízkých. Navrhované zrušení stravenek jako daňově odpočitatelného nákladu by se stalo jen dalším asociálním krokem vůči zaměstnancům, tedy vůči obyvatelům České republiky.

Někdo z nesoudných obdivovatelů Mirka Topolánka jásá, kterak je tento muž zásadový. Já to vidím jinak. Pan premiér se zachoval v duchu slavného citátu, chcete-li vyjádření Josefa Švejka: Zabili jste mi strejčka, tak tady máte přes držku. Volně přeloženo - novináři mi přišli na rošťárnu, ale přes ústa nedostanou tedy viníci, kamarádi pana Topolánka, ale občané této země.

Vláda navrhuje urychlené projednání a zrušení daňového zvýhodnění stravenek. Tento krok je jenom dalším útokem na systém sociální podpory, ale je také ekonomicky nesmyslný a pro státní rozpočet ztrátový. A oprávněně je kritizuje ve zcela ojedinělé jednotě jak Svaz průmyslu a dopravy, tedy zaměstnavatelé, tak i odbory. Dle jejich odhadů sice rozpočet tímto krokem ušetří 600 milionů korun až jednu miliardu, ale na výběru daně z přidané hodnoty přijde až o dvě miliardy.

Stejně absurdní je argument, který jsem si nedávno přečetl v denním tisku, pana ministra místopředsedy vlády Nečase, který tento krok vysvětluje snahou o zjednodušení daňového systému. A propos - musím říci, že obzvláště billboardy Občanské demokratické strany, které jsem v této souvislosti s tzv. zjednodušením daní a snížením daní viděl, považuji za velmi pikantní, protože to snížení daní je jenom pro někoho. Zjednodušení daní, resp. odstranění daňových zvýhodnění dobrých pro běžné občany, je také věc hodná diskuse.Zároveň ale ponechává daňové zvýhodnění tento návrh pro závodní stravování, tudíž o zjednodušování daňového systému nemůže být řeč. To není právě logika v descartesovském duchu. To je argument pro malé děti.

Vláda tak útočí na malé a střední podniky, které zaměstnancům nemohou poskytovat závodní stravování, a zvýhodňuje pouze velké a větší společnosti. Nemluvě o menších firmách restauračního stravování, které přijdou o zákazníky, ne že je získají, jak tvrdí pan předseda vlády. A tak se řada pracujících opět vrátí do první poloviny dvacátého století, kdy jejich dědové a pradědové si vozili své obědy do práce v kastrůlcích.

Sociální demokracie proto odmítá trestat zaměstnance a zaměstnavatele za korupční jednání firem propojených s poradcem premiéra Markem Dalíkem, které za udržení stravenek v daňově zvýhodněném pásmu měly inkasovat tučný honorář. Nikdy jsme proto nekritizovali systém stravenek jako takový, ale korupční jednání, které legislativní proces provázelo. Řekněme si otevřeně - podobné machinace se stravenkami, jaké předvedli lidé spjatí s vládou, by jinde znamenaly pád vlády. Ne tak u nás, kdy většina členů vlády má zcela hroší kůži a ještě k tomu má v pravicových médiích dokonalé mediální krytí. Současné kroky vlády tak pouze vyvolávají dojem snahy o zametení problému pod koberec.

Sociální demokracie rozhodně tento návrh zákona nepodpoří a budeme bojovat za zachování daňového zvýhodnění stravenek. Současně také vyzýváme poslance a senátory ostatních politických stran i mimo ně stojící, aby se zachovali stejně.

Dámy a pánové, myslím, že logicky musím dát návrh na zamítnutí této předlohy jménem klubu sociální demokracie. (Potlesk z řad ČSSD.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Látka, připraví se pan poslanec Melčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP