(13.10 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Ano, děkuji, paní poslankyně. Táži se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Pan předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Hašek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, také já vás zdravím po velikonočních svátcích.

Byť jsme původně předpokládali, že budeme projednávat pořad jednání schůze podle bodů tak, jak jsou seřazeny, tedy návrhy zákonů až po informace, zprávy, kolegyně Jacques navrhla pevné zařazení bodu týkajícího se Tibetu. Já tedy reaguji tím způsobem, že žádám také pevné zařazení bodů, a to bodů 72 až 78, jsou to body týkající se informace předsedy vlády o postupu vyjednávání o umístění prvků protiraketové obrany na území České republiky. Navrhuji toto pevné zařazení za bod, který navrhla kolegyně Jacques, pokud bude schválen. Pokud by pevné zařazení bodu, který navrhla kolegyně Jacques, neprošlo, tak navrhuji tyto body 72 až 78 za blok prvních čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Dále do rozpravy? Nikoho neregistruji. Budeme tedy o návrzích hlasovat.

 

První návrh přednesla paní Kateřina Jacques a ta navrhla, aby bod 83 byl zařazen za body prvního čtení, takže by to bylo za bod 39, protože k bodu číslo 40 není předkladatel. Tak by to bylo za bod 39.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 230. Z přítomných 161 poslankyň a poslanců pro návrh 99, proti 11. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Bod 83 jsme zařadili za bod číslo 39.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Haška a ten navrhl, abychom body 72 až 78 zařadili za bod 83.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 231. Z přítomných 165 poslankyň a poslanců pro návrh 159, proti jeden. Konstatuji, že body 72 až 78 jsme zařadili za bod číslo 40.

 

To byly všechny návrhy, které byly předneseny. Nyní budeme tedy postupovat podle programu a budeme projednávat první bod dnešního jednání a tím je bod číslo

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 398/ - druhé čtení

 

Tento bod jsme přerušili ve čtvrtek 20. března 2008.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Já bych tedy poprosil pana ministra. Pan ministr nechce vystoupit.

Takže návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, ústavně právnímu výboru a výboru pro bezpečnost. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 398/1-3. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodaj hospodářského výboru poslanec Milan Šimonovský, poté zpravodaj ústavního výboru poslanec Jeroným Tejc a zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Jan Klas.

Poprosím pana zpravodaje Šimonovského, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. (V sále je velký hluk.)

 

Poslanec Milan Šimonovský: Pan předsedo, nacházíme se ve druhém čtení. Myslím, že není třeba žádné dlouhé úvodní řeči, zvlášť když jsme tři. Náš výbor přijal pouze některé technické změny. Věřím, že nejsou nikterak systémové, aby bylo potřeba tady o nich referovat.

Hospodářský výbor doporučuje tuto novelu k dalšímu projednání a ke schválení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní se táži pana zpravodaje Tejce, jestli chce vystoupit. Ano, chce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, já bych vás rád seznámil krátce s usnesením ústavněprávního výboru číslo 81 z jeho 30. schůze. Ústavněprávní výbor návrh zákona projednal. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby tento návrh zákona schválila, s tím, že navrhuje změny a doplňky, které jsou uvedeny v článku II. usnesení ústavněprávního výboru. Dovolím si tedy pro stručnost odkázat na písemné vyhotovení usnesení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Táži se pana zpravodaje Klase, jestli chce vystoupit. Ano, chce. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klas: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás rovněž velmi rychle seznámil s usnesením výboru pro bezpečnost, který na 19. schůzi dne 27. února tohoto roku projednal vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Po odůvodnění návrhu zákona náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Kolibou, po zpravodajské zprávě Jana Klase a po obecné a podrobné rozpravě výbor pro bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 398 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. - Je jich pět a vlastní znění vám číst nebudu, protože ho máte v tisku před sebou, v tisku číslo 398/3.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP