Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
25. března 2008 ve 13.08 hodin

Přítomno: 175 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Zahajuji dnešní jednací den přerušené 28. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Náhradní kartu číslo 5 má pan poslanec Paroubek. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, a již jsem sdělil, kdo má náhradní kartu - takže náhradní karta číslo 5 pan poslanec Paroubek.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti tito poslanci. - Pan poslanec Hasil náhradní karta číslo 2.

Takže nyní přečtu omluvy: Paní poslankyně Bayerová, pan poslanec Dub, pan poslanec Šenfeld, pan poslanec Valouch, pan poslanec Zajíček. Z členů vlády pan ministr Jehlička, pan ministr Liška, pan ministr Pospíšil, pan ministr Schwarzenberg, paní ministryně Stehlíková a pan ministr Vondra.

Dovolte mi, abych nejdříve přednesl návrh na další průběh našeho jednání, jak jsme se na něm dnes dohodli na politickém grémiu Poslanecké sněmovny. Pokud nebude námitek, jednali bychom dnes do 21. hodiny, jak nám umožňuje jednací řád, § 53 odst. 1. Dále pro informaci dodávám, že 28. schůze Poslanecké sněmovny bude pravděpodobně pokračovat i 1. dubna po projednání pořadu 29. schůze, kterou jsem dnes svolal.

Nyní bychom pokračovali ve schváleném pořadí a to by byl blok druhých čtení, to znamená body 6 a 86. Pak by následovalo prvé čtení - zákony body 14, 20, 23, 24, 32, 35, 36, 38 až 40, pak blok druhých čtení - smlouvy, bod 43. Dále blok prvních čtení, smlouvy, 46 až 49. Dále blok zprávy, body 72 až 79, 81 a 83. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozdán na lavice.

Táži se, jestli se někdo hlásí k pořadu schůze. Ano, hlásí se paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi, abych v návaznosti na čtvrteční jednání schůze požádala o zařazení bodu č. 83 Návrh prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu. Navrhuji, aby tento bod byl zařazen za bod č. 40, tedy na konec prvních čtení zákonů na dnešní den. Děkuji vám za pozornost a věřím, že tento můj návrh vzhledem k aktuálnosti situace podpoříte.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP