(15.20 hodin)
(pokračuje Chytka)

Před několika málo lety byl však novelizován i zákon o majetku České republiky a z dikce této novely je možné dovodit, že ona forma převodu má být darovací smlouva. Nyní začíná onen neuvěřitelný příběh. Zatímco nikdo v České republice nezpochybňuje, že ony pozemky pod těmi družstevními domy patří bytovým družstvům, začne se vést akademická diskuse o tom, zdali převod má být souhlasným prohlášením, nebo darovací smlouvou. Tato kauza doputovala dokonce až k Ústavnímu soudu. Ústavní soud rozhodl svým nálezem na podzim minulého roku. Potvrdil, že pozemky přešly ze zákona a správná forma je souhlasné prohlášení.

Vážený pane ministře, můj dotaz je proto poměrně jednoduchý. Kdy úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových začne těm bytovým družstvům konečně převádět pozemky pod družstevními domy formou souhlasného prohlášení, jak to vyžaduje katastr nemovitostí v Ostravě? Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Uvidíme, jakou dostane pan poslanec odpověď. Teď je dalším interpelujícím Michal Hrbata na nepřítomného Ivana Langera. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Michael Hrbata: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, má ústní interpelace na ministra vnitra pana Langera ve věci programu P 1000.

Vážený pane ministře, v současné době probíhá u Policie České republiky program nazvaný P 1000. Jak všichni víme, jedná se o modernizaci služeben Policie České republiky. Již několik služeb bylo s kladným ohlasem slavnostně otevřeno a slouží občanům k lepší komunikaci s oddělením Policie České republiky.

Obrátilo se na mne několik voličů a požádali mě, zda bych vás mohl požádat o sdělení harmonogramu k průběhu a budoucího plánu programu P 1000 v otázce zaměření na Jihomoravský kraj. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je vše, takže můžeme další. Paní poslankyně Kateřina Konečná, která je trochu smutná, že tu není Alexandr Vondra, ale ten je také mezi omluvenými, jak mohu potvrdit - předpokládám, že je na Evropské radě. Ano, je v zahraničí, mám ho zde mezi omluvenými. Myslím, že on se vzhledem k nemoci pana Schwarzenberga účastní Evropské rady. To je velmi pravděpodobné. Takže prosím, můžete to pouze přednést.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane místopředsedo. Docela pochybuji, že mohu něco přednášet, protože kromě toho, že zde byli na interpelace pouze dva členové vlády - což je tedy zážitek - tak už zde není žádný. Já mám pocit, že mám právo podle jednacího řádu chtít minimálně, aby se jednání Sněmovny účastnil místopředseda vlády. Proto bych vás požádala, abyste toto jednání přerušil do doby, než se nějaký místopředseda vlády nebo předseda vlády, který je asi v Bruselu, tak se těžko dostaví, protože do té doby bych opravdu nerada pokračovala.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslední místopředseda vlády totiž Sněmovnu opustil, takže ani pan poslanec Chytka nebude moci interpelovat, protože má ještě na něho připravenou interpelaci. Já na to nemám, co bych řekl, protože je pravda, že už zde nikdo z interpelovaných není.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: V tom případě vás, pane místopředsedo, žádám, aby bylo urychleně svoláno kolegium Sněmovny, protože si myslím, že takto tristní pohrdání Poslaneckou sněmovnou už nemůžeme dále tolerovat. (Potlesk.) Tady jsou jasně řečeny doby, kdy se mají ministři účastnit schůze. Není možné, aby na interpelacích na ministry této vlády byly tyto lavice prázdné, a přitom jsme navíc věděli, že třeba pan ministr Julínek zrovna teď vysvětluje zdravotnickou reformu KDU-ČSL v místnosti číslo 106, abychom dále věděli, že evidentně někteří páni ministři mají úplně jiný a osobní program místo toho, aby seděli v těchto lavicích.

Proto vás žádám, abyste tuto schůzi přerušil, svolal jednání vedení Sněmovny a řekl nám zítra ráno, jak tyto věci budou vyřešeny. Není možné toto tolerovat. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Souhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Musím říci, že skutečně pan ministr Julínek se stabilně omlouvá jenom tím způsobem, že tady sděluje, že je zaneprázdněn, a nemůže proto přijít na interpelace. To se dá těžko akceptovat.

Myslím si také, že je to skandální pohrdání Sněmovnou. V tom podtrhuji to, co jste řekla. Přerušuji v této chvíli jednání Sněmovny, protože se odehrává za naprosto nedůstojných podmínek.

Nevím, jestli se mi podaří svolat kolegium, o to se mohu pokusit, ale myslím, že v průběhu zítřka bychom měli na vedení Sněmovny jednat a hledat řešení této situace. Jinak se nic víc dělat nedá,.

Ještě se o slovo hlásí pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Pane místopředsedo, já bych vás požádal, abyste přerušil jednání do doby, než se navrátí pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Bursík, protože máme připraveny interpelace o závažných problémech a chtěli bychom je položit. Nechť je přerušena Sněmovna do doby, než přijde pan místopředseda vlády Bursík.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je to návrh sice pěkný, ale ministr Bursík v této chvíli usedl do auta a odjíždí směrem do Brna. Obávám se, že s vámi o tom diskutovat už nebude. Takže tento návrh je podle mne bezpředmětný. Vzhledem k tomu, že nikdo lepší návrh zřejmě nemá, ukončuji jednání Sněmovny, protože souhlasím s tím, že to, co se tady děje, je skandální a žádné rozumné řešení ve chvíli, kdy zde nikdo není, prostě neexistuje.

Děkuji vám, že jste zde vydrželi, ale pokračovat se v této chvíli podle mne nedá. Sněmovna bude pokračovat zítra ráno v 9 hodin.

Ještě pan poslanec Rath.

 

Poslanec David Rath: Pane předsedající, myslím, že za těchto okolností mi nezbývá, než procedurálně dát návrh na přerušení jednání této Sněmovny na tři týdny a vás vyzvat bezodkladně o tomto návrhu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je zde procedurální návrh na přerušení jednání na tři týdny, o kterém nechám bezodkladně hlasovat bez nějakého komentáře. Prosím, přihlaste se vy, kteří zde jste. Byl zde procedurální návrh přerušit jednání Sněmovny na tři týdny. Já o něm nechám...

Ano, odhlásit. Takže vás odhlašuji. Prosím, kdo zde jste, tak se přihlaste. Procedurální návrh, který byl podán. Je potřeba vydat náhradní kartu.

Ještě paní poslankyně Kateřina Jacques. Já vám nemohu dát slovo, ale až poté, co odhlasujeme tento procedurální návrh. Kdo chce vydat náhradní kartu? Paní poslankyně Konečná, kolik prosím? Náhradní karta číslo 14.

Byl zde vznesen procedurální návrh panem poslancem Rathem, který žádá, aby bylo na tři týdny přerušeno jednání Sněmovny.

V této chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro, přerušit jednání Sněmovny na tři týdny? (Protesty na nedostatek přítomných.) Je nás málo. Vidím, že je nás opravdu jenom 37, což skutečně naše hlasování znemožňuje. Na to, abychom mohli hlasovat, musí nás být 67. To je počet, kterého zřejmě nedosáhneme. Sděluji panu poslanci Rathovi, že procedurální návrh není hlasovatelný.

Nyní dám slovo ještě paní poslankyni Kateřině Jacqeus.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, já chci jen oznámit, že místopředseda vlády Martin Bursík je v chodbách Sněmovny a blíží se do sálu.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Bursík je v sále, takže můžeme pokračovat, pokud bude přítomen místopředseda vlády.

Dalším interpelujícím je v této chvíli paní poslankyně Kateřina Konečná - ale vy už nebudete interpelovat. Takže pan poslanec Miroslav Opálka, který bude interpelovat Miroslava Kalouska, který tu není. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP