(15.30 hodin)
(pokračuje Gandalovič)

Názory poslanců byly poměrně jednoznačně vyjádřeny a já samozřejmě nemohu Sněmovně ani jednotlivým poslancům cokoliv doporučovat, ale osobně se domnívám, že by nebylo dobré, kdybychom teď v tuto chvíli rozvinuli opět to kolečko výměny názorů na to, co je důvodem pro a proti, protože bychom byli v poměrně bezvýchodné situaci a stejně ty názory z jedné i z druhé strany by zaznívaly tak, jak zazněly minule.

Já bych chtěl spíš nabídnout jiné řešení této situace. Chtěl bych vám znovu, a celé veřejnosti, zdůraznit, že tento zákon je výsledkem práce mnoha odborníků, skoro bych si troufl říci, že na něm je odpracováno mnoho stovek hodin a že přináší desítky - přesné číslo je 187 paragrafů, jsou to desítky změn ve prospěch ochrany zvířat. Především se jedná o přepravu zvířat. Já myslím, že všichni známe takové ty šílené obrázky o tom, jak zvířata trpí při přepravě. A tato novela právě v sobě zahrnuje aplikaci evropského práva, které dává podstatně přesnější a větší povinnosti a odpovědnosti přepravcům zvířat, a dokonce i zvyšuje tresty za porušení těchto povinností. Je tam celá řada dalších věcí. Víte, že zde se zavádí zcela nově ochrana zraněných volně žijících zvířat a upravuje se nově činnost záchranných stanic. Je tam čipování těch řekněme speciálních zvířat, exotických zvířat apod. Je tam podstatně lépe upravena pozice Ústřední komise pro ochranu zvířat a jejího rozhodování ve správním řízení.

Krátce řečeno, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento zákon významným způsobem posunuje úroveň ochrany zvířat v České republice. Já velmi nerad, nicméně přesto vás musím proto požádat, abyste upřednostnili tento širší zájem ochrany zvířat oproti tomuto jednotlivému konkrétnímu problému, vůči kterému můžete jedna polovina mít negativní a druhá polovina veskrze pozitivní přístup.

Půjdu ještě dál. Já si uvědomuji, že důvod, který pan prezident uvádí, je důvod velmi případný. Pan prezident řekl, že celá debata k tomuto zákonu se začala rozvíjet teprve poté, co jej pan prezident obdržel k podpisu. Já si myslím, že to není tak úplně pravda, protože víme, že debata o kontaktním norování už je stará přes deset let a už právě v té první verzi zákona se také projevil tento spor. Nicméně pan prezident tvrdí, že je žádoucí, aby Poslanecká sněmovna dostala možnost zvážit potřebnost tohoto konkrétního znění. A proto si myslím, že je třeba vyhovět panu prezidentovi a vůbec obecně společenské poptávce po tom, aby se prodiskutovalo znovu toto jedno konkrétní téma, a proto zde dávám určitý návrh, řekl bych i příslib, že poté, co by Sněmovna tento zákon svojí vahou přes veto prezidenta schválila, dám já osobně nebo celá vláda návrh na novelu tohoto zákona, jakýsi malý jednořádkový pozměňovací návrh, kde by se kontaktní norování opět zakázalo a vrátila by se ta situace do vlastně podoby před touto novelou zákona. Vycházím z toho, že jsme přesvědčeni, že tady je ten důvod etický, ale je tady i ten důvod mezinárodněprávní, protože Česká republika je účastníkem dohody o ochraně zvířat v zájmových chovech. A z této dohody lze jednoznačně vyvodit, že příprava psa pro norování při přímém kontaktu s jiným zvířetem, to znamená s liškou, je nepřípustná.

Takže znovu opakuji: pokud sněmovna tento návrh přijme a svým kvorem nadpoloviční většiny všech zvolených poslanců bude hlasovat pro tento návrh zákona, předložím novelu, která bude řešit separátně norování, a Sněmovna bude mít jednoznačnou příležitost se k této věci vyjádřit. Myslím si, že je to nabídka korektní. Myslím si, že pro ochranu zvířat uděláme lépe, když teď tento zákon pustíme dál, aby začal platit a aby skutečně ta jeho ustanovení zlepšila situaci v ochraně zvířat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane ministře. Chce se ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Karel Kratochvíle? Ano, chce. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já vás přeruším. Poprosím kolegyně a kolegy, aby se uklidnili, a můžete pokračovat. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Kratochvíle: Já bych zrovna tak rád jako pan ministr podpořil návrh zákona tak, aby dnešní Sněmovnou prošel, zvláště proto, že řeší dalekosáhlou problematiku ochrany zvířat. A v problematickém článku, na kterém vlastně pan prezident tento návrh odmítl, je vlastně výcvik psa. Já bych chtěl upozornit, že to není žádná soutěž ani závody, je to pouze výcvik psa. A pokud umožníme vlastně norování nevycvičenému psu, znamená to jeho posílání na smrt.

Dále si myslím, že výcvik psa může specifikovat dále vyhláška Ministerstva zemědělství, tak aby všechno bylo konkrétně ošetřeno.

Další, a to naposled, bych chtěl prohlásit, že mám příslib Českomoravské myslivecké jednoty, že zkušební řády, tak jak jsou vyhlášeny na bezkontaktní norování, budou zachovány, takže psi na zkouškách výcviku budou bezkontaktně cvičeni.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Do rozpravy nemám zatím žádné písemné přihlášky. Ano, vidím přihlášky z místa.

Pan poslanec Řihák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Řihák: Pane předsedo, vládo, kolegyně, kolegové, já už nebudu říkat žádná pro a proti. Pouze bych chtěl konstatovat, že od roku 1992, kdy jsme přijali zákon č. 246 na ochranu zvířat proti týrání, jsme ušli dlouhou cestu. Přijali jsme spoustu zákonů a tyto zákony byly podle mého názoru dobré. My v současné době děláme velkou chybu. My nejsme ani v souladu s dohodami Rady Evropy, my porušujeme, a já opravdu si kladu otázku, jestli nezměníme název tohoto zákona, pokud toto podpoříme.

Pan ministr nám tady říkal, že připraví novelu a že ji co nejdřív předloží, která by to řešila. Ale my jsme přece na minulé schůzi měli obrovskou šanci podpořit senátní verzi. A ta senátní verze tyto věci odstraňovala. Víte, ono možná tady u toho mikrofonu se jinak mluví, a pak se takhle v zákulisí jinak prostě jedná. A já si myslím, že to není správné.

Já podpořím veto pana prezidenta a budu hlasovat proti tomuto zákonu, protože dneska tady dávat plané sliby, že se něco připraví, je špatné. Občané vám psali, psali vám maily, ukazovali různé fotky. Nebudu fakt říkat pro nebo proti. Ale já jsem se celou dobu živil, než jsem přišel do Sněmovny, právě tím, co se nazývá welfare - pohoda zvířat. A opravdu, udělali jsme obrovský kus práce za těch deset, patnáct let. Já nemám žádné argumenty pro to, abychom teď měnili názor na to, co jsme někdy před deseti lety prostě zakázali. Proto bych vás chtěl vyzvat, abychom podpořili veto pana prezidenta.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Táži se, jestli se někdo dále hlásí do rozpravy. Jestli tomu tak není, rozpravu končím.

Článek 50 odst. 2 Ústavy České republiky stanoví, že pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat. Prosím nastavit potřebné kvorum 101 hlasů.

Budeme hlasovat o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 184/5."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP