(11.50 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Anebo prostě zjistíme v praxi, že přece jenom některá úskalí tam nastala, i když jsme přemýšleli o všem možném, ale praxe někdy objeví něco, co nemůžete na stole zjistit, a tak provedeme možná určitou poslední korekturu zákona č. 77/2000 Sb.

Já bych si poté také uměl představit, že na konci bude přesně vydefinována ona osobní doprava, a uměl bych si představit, a myslím si, že pan ministr na této normě pracuje, protože vím, že je zadán tento úkol, aby byla vypracována norma, která bude řešit právě dofinancování ztráty ve veřejné dopravě. Je to důležité nejen pro stát, tady podotýkám, ale je to důležité pro kraje například. To znamená, aby opravdu bylo jasné, za jakých podmínek, kdy a komu se má kolik platit.

Co se týče nějakého finálního stavu. Osobně bych si přál, aby mohly být ve finále nebo v tom cíli následující pozice. Co se týče železniční cesty, aby fungovala opravdu jak v té úrovni, jak se pracovně nebo terminologicky říká, mrtvé, živé, aby osobní doprava nebyla zatěžována ničím jiným než pouze tím, že bude realizovat osobní dopravu, to znamená bude vlastnit vagony, bude vlastnit lokomotivy a bude vlastnit pouze elementární zázemí pro to, aby toto mohla provozovat. Zbytek si myslím, že má být právě v rovině SŽDC, a jestli z toho něco bude nakonec zbytného a bude to prodáváno, tak protože je to SŽDC, forma státní organizace, tak nad tím bude mít kuratelu vláda a potažmo to bude kontrolovatelné Parlamentem. Poslední firma, která už dneska existuje, to znamená ČD Cargo, je postavená v tom smyslu, o jakém jsem hovořil u těch předchozích dvou.

Já si myslím, že tento stav, když se nám podaří docílit někdy koncem roku 2009, 2010, tak by to byl velký počin k tomu, že obecně české dráhy, a teď myslím spíše jakoby s malým "č", budou velmi funkční a že náš prostor pro podnikání v této oblasti bude velmi zajímavý.

Já bych proto opravdu prosil, abychom posunuli tuto normu do druhého čtení. Jsem připraven po té dohodě samozřejmě, a děkuji za to, akceptovat návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů. Chtěl bych, abyste již předem věděli, pro ty, co to bude zajímat, že s největší pravděpodobností hospodářský výbor tuto normu projedná, pokud projde, 27. února, a dal bych tomu opravdu prostor. Zatímco jiným normám dáváme zhruba hodinu, tak jsem připraven této normě dát klidně dvě, dvě a půl hodiny pro velmi seriózní projednání nejen zákonného podkladu, ale bezesporu i příloh, které, říkám, že nejsou vyžadovány, ale přesto jsme je tam uvedli.

Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Oldřichu Vojířovi. O slovo se přihlásil ministr Aleš Řebíček.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Co se týče, proč to byl poslanecký návrh. Bylo to z toho důvodu, že jsme samozřejmě chtěli ten proces urychlit a při plném servisu Ministerstva dopravy to skutečně poslanecký návrh bude. A dnešní diskuse to jasně dokazuje.

Co se týče živé dopravní cesty nebo mrtvé. Mně je úplně jedno, jestli je živá nebo mrtvá, protože jednoznačně známe dneska náklady, které jsou na řízení provozu. Jenom přesouvat řízení provozu, když není nutnost, protože náklady známe a náklady jdou dolů, je zbytečné. Ten krok nepochybně přijde, ale může přijít i tak, že se spojí SŽDC s řízením provozu atd. Možností je víc. Samozřejmě s tím souvisí i osobní doprava.

Já dnes nevím, protože je několik variant, zdali bude lepší, aby byla osobní doprava, dceřiná společnost rychlíková, zvlášť regionální, jedna regionální, nebo budeme kopírovat všechny kraje. Víme, že co se týče rychlíků, tak má povinnost ze zákona hradit zabezpečení dopravní obslužnosti Ministerstvo dopravy, respektive stát. V případě regionálních tratí jsou to prostřednictvím krajů kraje. Zákon o veřejné dopravě jsme malinko pozdrželi, protože již dneska je existence nařízení, které samozřejmě je nad rámec legislativy jednotlivých zemí, které tu problematiku řeší.

Samozřejmě mým cílem jednoznačně je, aby byly podepsané smlouvy nejenom samozřejmě na železnici, ale i co se týče silnice dlouhodobé. U silnice budu chtít deset let, u železnice aspoň patnáct, aby také byla možnost investovat do obnovy vozového parku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Jindřich Valouch: Krásný pěkný den, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo vlády, členové vlády.

Já sám jsem velice rád, že přichází tato poslanecká iniciativa. Proč přichází? Přichází z poznání, že prakticky od roku 1992, kdy byl schválen transformační zákon, kdy probíhá transformace Českých drah, se věci posunují. Je potřeba dále v tomto pokračovat, a se znalostí věci nejenom odborníci, ale i široká občanská veřejnost pociťuje, že je potřeba dále tyto věci upřesnit, aby to bylo za prvé funkční, aby to splňovalo veřejný zájem a bylo to ekonomické. To jsou tři základní věci, které je nezbytné takhle chápat.

Myslím si, že první části se podařily, to znamená, že dnes musíme přistoupit k částem dalším, a to je přesné rozdělení transformace Českých drah, to znamená na veřejný zájem, který je nezbytné chránit, který je potřeba mít pod sebou a vědět, že zde je parlament, zde je vláda, kdy je potřeba, abychom to dokázali ochránit, a to je Správa železničních dopravních cest. Protože po těchto cestách budou jezdit subjekty, ať to budou subjekty jak nákladní dopravy, osobní dopravy, ale mohou to být subjekty i mimo náš stát, to znamená, že můžeme tyto železniční dopravní cesty nabídnout a za tyto železniční dopravní cesty se bude platit. Každý bude platit za jejich použití.

Na druhé straně dneska máme již vyřešeno, jak bude provozována nákladní doprava, máme firmu Cargo. Myslím si, že již zde je potřeba, abychom si uvědomili, že to je taktéž postup transformace, a zbývá nám dořešit forma osobní dopravy. Zatím prakticky to zůstává v akciové společnosti České dráhy. Jaká forma dál bude dána, jak zde zazněly některé příklady, si myslím, že to je potřeba ještě bych řekl dojasnit, upřesnit, a věřím, že všichni ti, kteří se touto záležitostí zabývají, že to dokáží udělat tak, aby to bylo co nejvíce ekonomické, ale počítat s tím, že nikde v Evropě, mohu-li říci v uvozovkách i ve světě, není osobní doprava tou dopravou, která z hlediska veřejného zájmu by nebyla dotována. Čili musíme taktéž počítat s tím, že dotace do osobní přepravy vždy bude, a musíme si to uvědomit, že vždycky to bude část, kterou budeme muset v rozpočtu, který půjde ze státního balíčku finančních prostředků, dotovat. Nebude to jenom stát, budou to kraje. Je potřeba takto se na to podívat.

Vážené kolegyně, kolegové, já se také přikláním k tomu, aby tato poslanecká iniciativa byla schválena a prošla do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Valouchovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Pokud ne, tak rozpravu končím. Pan zpravodaj se ujme svých povinností. Přivolám všechny, kteří se chtějí zúčastnit závěrečných hlasování.

Odhlásil jsem vás, poprosím o novou registraci a pan poslanec Sehoř bude hovořit.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych jenom snad konstatoval, že vystoupilo sedm poslanců, někteří opakovaně, že diskuse dokazuje, že posunutí do druhého čtení je správné, že se bude probírat problematika ve výborech. A budeme hlasovat zřejmě dvě hlasování, to znamená přikázání hospodářskému výboru a zkrácení lhůty na 30 dnů, tak abychom druhé a třetí čtení stihli v následující schůzi.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP