Stenografický zápis 27. schůze, 13. února 2008


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Jan Bürgermeister


127. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček


100. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - třetí čtení

Poslanec Milan Bičík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Bičík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Bičík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman
Poslanec Milan Bičík


103. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 354/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Zdeněk Prosek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.00 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


101. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 306/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer


102. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 323/ - třetí čtení

Poslanec Tom Zajíček
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 250/ - třetí čtení

Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


86. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - třetí čtení

Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Ladislav Libý
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Libý
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Ladislav Libý
Poslanec Jan Morava


91. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 11.00 hodin.)
(Jednání zahájeno v 11.29 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Boris Šťastný


86. Vládní návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 322/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec David Rath
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 11.32 hodin)
(Jednání opět zahájeno v 11.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslankyně Hana Orgoníková


91. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů /sněmovní tisk 171/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Stanislav Křeček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Miloslav Kala


92. Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 251/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Radim Chytka
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


93. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


95. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Antonín Seďa


96. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. /sněmovní tisk 276/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka


97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení

Poslanec Jan Morava
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec František Novosad


99. Vládní návrh zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 294/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil


104. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 283/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.45)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


15. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. /sněmovní tisk 142/ - druhé čtení

Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Kosta Dimitrov
Poslankyně Marta Bayerová
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslankyně Jana Rybínová
Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec František Laudát
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec František Laudát
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec David Rath
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Jana Rybínová
Poslankyně Jiřina Fialová
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Gabriela Kalábková
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Michal Hašek
Poslanec David Šeich
Poslanec František Novosad
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Schůze byla ukončena v 16.38 hodin)


Přihlásit/registrovat se do ISP