Začátek schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2007 v 9.04 hodin

Přítomno: 168 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré ráno.

"Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu." - Johann Wolfgang Goethe

Zahajuji 25. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 41 poslance. Pozvánka vám byla rozeslána přes poslanecké kluby v pátek 30. listopadu.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili, kdo má náhradní kartu nebo kdo žádá o její vydání. Doposud tak učinil pan poslanec Skopal - náhradní karta číslo 5, pan premiér Topolánek - náhradní karta číslo 10 a pan poslanec Martínek - náhradní karta číslo 11.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Lucii Talmanovou a poslance Milana Bičíka. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? (Hlasy z pléna: Neslyšíme.) No tak se nebavte.

V hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 136 poslankyň a poslanců pro návrh 86, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 25. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Lucii Talmanovou a pana poslance Milana Bičíka.

 

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, jako není slyšet - tak se musíte ztišit. Já vás překřikovat nebudu, prosím. (Smích zleva.) No, smějte se tomu. Zasmějte se tomu a to je výsledek toho, jak k tomu přistupujete, ten váš smích. A pak tedy se můžeme bavit o tom, jestli slyšíte, nebo neslyšíte. Já nebudu zvyšovat hlas. Proč? Já bych poprosil, abyste ztišili vy své hlasy. (Opět upozornění poslance, že opravdu není slyšet.)

Já jsem viděl, že paní poslankyně Kateřina Jacques se hlásila o slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Dobré ráno, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych požádala o třicetiminutovou přestávku na poradu poslaneckého klubu Strany zelených. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Třicetiminutovou? Takže se sejdeme v 9 hodin 40 minut.

 

(Jednání přerušeno v 9.09 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP