Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
7. prosince 2007 v 9.03 hodin

Přítomno: 169 poslanců

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím vás, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty, tak jako to již učinili páni poslanci Paroubek, který má náhradní kartu číslo 5, a Skopal, který má náhradní kartu číslo 6.

Na úvod vám sdělím, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Pohanka, pan poslanec Červenka, pan poslanec Hink od 10 hodin, pan poslanec Korytář, pan poslanec Krupka, pan poslanec Paroubek od 14 hodin, pan poslanec Snítilý, paní poslankyně Šedivá a pan poslanec Šidlo.

Ze členů vlády se potom z našeho dnešního jednání omlouvají: pan ministr Václav Jehlička, pan ministr Tomáš Julínek, pan ministr Ivan Langer, pan ministr Jiří Pospíšil, pan ministr Aleš Řebíček a pan ministr Karel Schwarzenberg.

Dovolte mi, abych vám na úvod sdělila, jak se přibližně - protože nikdy nevíme, jaké změny mohou nastat - bude vyvíjet naše dopolední jednání. Začneme hlasováním zákonů ve třetím čtení, a to v pořadí bodů 48, 50, 51, 52, 91, 53, 56, 57 a 90. To je můj přibližný odhad, protože od 11 do 11.45 hodin bude vyhlášena přestávka na žádost poslaneckého klubu Občanské demokratické strany. Před touto přestávkou - tedy napevno - v 10.50 hodin bychom rozhodli o našem bodu 102, tedy o návrhu na zkrácení 30denní lhůty pro projednávání sněmovního tisku 355 ve výborech. Potom, po 11. hodině 45.minutě, kdy bude ukončena přestávka na jednání poslaneckého klubu Občanské demokratické strany, budeme dále pokračovat ve třetích čteních, kterým budou postupně dobíhat lhůty, tedy bodem 94, 96, 106 a 49. Posléze můžeme projednávat body 92, 98, 100, 103, 46 a 47.

Já se ještě pro jistotu dotážu zástupců poslaneckých klubů, jestli lze tento postup vzít jako shodu poslaneckých klubů a jestli proti němu nemá někdo námitky. - Je to v pořádku. Předpokládám, že ani nemusím dávat hlasovat o takto navrženém postupu jednání.

 

Můžeme se tedy věnovat prvnímu z projednávaných bodů, kterým je

 

48.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 184/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zemědělství pan Petr Gandalovič. Pane ministře, sněmovní tisk 184, třetí čtení - zákon na ochranu zvířat proti týrání. Požádám vás, abyste zaujal své místo u stolku zpravodajů. Taktéž požádám, ale již připraveného, zpravodaje zemědělského výboru poslance Karla Kratochvíleho.

A vás, dámy a pánové, poprosím o ztišení hluku v sále. Máme před sebou velký kus práce a asi je ambicí nás všech blok třetích čtení, respektive zbylý program naší schůze, doprojednat v co nejkratší době.

Sděluji vám, že pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 184/2 a otevírám rozpravu.

Pan kolega Martínek bude dnes hlasovat s náhradní kartou číslo 11.

Do rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a ani z místa se nikdo do této rozpravy nechce zapojit. Rozpravu tedy končím a zeptám se pana ministra, zdali si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážená paní předsedající, vážená Sněmovno. Máme před sebou třetí čtení velmi důležitého a komplikovaného zákona, který možná není úplně v centru pozornosti jak politické scény, tak naší veřejnosti, ale na druhé straně má velmi významné dopady jak do výkonu hospodářských činností, tak v soukromé sféře, tak i pro život měst a obcí. Má také poměrně hluboký etický obsah a to je také důvod, proč zde vedeme celou řadu diskusí, které možná spíše než na politické scéně mají své místo na nějakých seminářích nebo v různých diskusních pořadech.

Během druhého čtení padla celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž bych řekl, jedna celá kategorie by se právě dala zahrnout do té kategorie etických pozměňovacích návrhů. O těchto návrzích prostě budeme hlasovat pravděpodobně spíše z pohledu svého svědomí více než z pohledu svých stranických nebo klubových příslušností.

Další pozměňovací návrhy, které byly projednány na zemědělském výboru, jsou pozměňovací návrhy, které zákon upřesňují, vylepšují, a já je potom ve svém stanovisku předkladatele podpořím.

Třetí kategorií pozměňovacích návrhů byly záležitosti týkající se měst a obcí. Víte, že tento zákon se velmi významným způsobem dotýká povinností měst a obcí především ve vztahu k týraným zvířatům, a naší snahou bylo tyto povinnosti upřesnit a zlepšit právní postavení měst a obcí v případě odebrání týraného zvířete.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP