(16.20 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana ministra, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Pane místopředsedo, dámy a pánové, děkuji za tento dotaz. Ano, mezi 10. a 16. listopadem letošního roku byla uskutečněna cesta delegace Ministerstva průmyslu a obchodu a zhruba třicetičlenné podnikatelské mise do Indonésie a Vietnamu. Byla uskutečněna ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Obchodní a průmyslovou komorou Indonésie a vietnamskou Obchodní a průmyslovou komorou.

Proč do Indonésie a do Vietnamu? Jak už jsem několikrát zdůraznil, smysl má cestovat a podporovat podnikatelské aktivity našich podniků v těch zemích, které řekněme nejsou standardními tržními ekonomikami, kde skutečně podpora ze strany státu a státních úředníků nebo politiků ve věci dělání byznysu je už dnes zbytečná, ale co má smysl, je podporovat naše aktivity v zemích, které standardními tržními ekonomikami nejsou. Účelem cesty tedy byly dvě věci. Za prvé jednat s partnery na vládní úrovni a jednak podpořit naši podnikatelskou misi. Za tím účelem jsem v Indonésii jednal s ministrem obchodu, s ministrem hospodářství, s ministrem zahraničních věcí, se kterým jsem současně podepsal dohodu o hospodářské spolupráci mezi Českou republikou a Indonésií, a s vedoucími představiteli dvou v podstatě jedněch z nejdůležitějších provincií Indonésie, a to Jakarty a Jižního Sulawesi.

Na těchto jednáních jsme mimo jiné podporovali, zejména při jednání s ministrem obrany, dodávky českých letounů L-159. Dále výstavbu dopravní infrastruktury v provincii Jakarta a dodávky radarového vybavení letišť v provincii Jižní Sulawesi, to je na bývalém Celebesu. Uskutečnily se dva podnikatelské semináře s indonéskými podnikateli zastoupenými v indonéské obchodní komoře KADIN. Jednali jsme také o dalším pokračování české rozvojové pomoci v této zemi. Mimochodem, byl podepsán 22. 11. kontrakt české firmy právě na dodávku radarových systémů pro čtyři letiště v provincii Jižní Sulawesi v hodnotě asi 200 milionů korun.

Co se týče Vietnamu, tam se uskutečnilo setkání s místopředsedou vlády, s ministrem plánování a investic, s náměstkem ministra obrany, s prvním náměstkem ministra obchodu a průmyslu a s primátorem Ho Či Minova Města. Všechna jednání byla soustředěna na vývozní a investiční projekty českých firem, konkrétní projekty českých firem, zejména v energetice, ve výrobě stavebních hmot, zejména v cementu, v potravinářství, výstavba pivovaru a ve finančnictví. Projekty, o které se ve Vietnamu jedná, jsou skutečně velké. Například co se týče energetiky, jedná se o výstavbě tepelné elektrárny o celkovém výkonu 3000 megawattů. To je pro ilustraci 1,5 českého Temelína v hodnotě několika miliard dolarů. Tématem dalších jednání byla opět jako v Indonésii podpora českých letadel L-39, L-159 a L-410, zařízení pivovarů, cementáren a dalších podnikatelských aktivit.

Rovněž jako v Indonésii byly uskutečněny s místními podnikateli jak v Ho Či Minově Městě, tak v Hanoji dva podnikatelské semináře, na kterých jsme vystupovali. Rovněž byla slavnostně otevřena kancelář agentury CzechTrade na podporu exportu v Ho Či Minově Městě, což je z ekonomického hlediska nejzajímavější, nejprůmyslovější, nejdynamičtěji se rozvíjející oblast dnes ve Vietnamu.

Takže suma sumárum, myslím si, že těch necelých šest dní strávených na cestách přinese v budoucnu, nebo už přináší, užitek pro naše podniky, a tedy pro naše exportní možnosti v této oblasti Asie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, přátelé, to bychom měli. Je to spíš takové socialistické okénko do práce ministra než interpelace.

Ale pojedeme dále. Fialová Jiřina bude interpelovat pana ministra Ivana Langera, který tady bohužel není. Přesto ale, pusťte se do toho, jako by tu byl.

 

Poslankyně Jiřina Fialová: Děkuji. Vážený pane ministře, jako byste tu byl. Dne 23. října 2007 byly ve dvou základních školách ve Slaném provedeny policejními orgány okresního ředitelství Policie České republiky, obvodní oddělení Slaný, prohlídky prostor za účelem prověření podezření, že žáci těchto škol nosí do školy marihuanu, kterou sami užívají a také ji poskytují svým spolužákům. Akce se zúčastnilo dvacet policistů se dvěma psy. Prohlídkami v těchto školách byly v jedné ze škol nalezeny části sušené rostliny, které byly zaslány na chemickou analýzu, ve druhé škole nebylo nalezeno nic. Zarážející je pro mě neadekvátnost zásahu.

Odborná veřejnost již dlouho upozorňuje na to, že policie dlouhodobě nezvládá kontrolu a vymáhání dodržování zákona o prodeji tabáku a alkoholu nezletilým a že tyto dvě drogy jsou největším problémem pro současné děti a mládež. Pane ministře, postup ve Slaném nelze považovat za preventivní, ale za represivní. V souvislosti s tím vás žádám o odpovědi na mé otázky.

Domníváte se, že děti ve Slaném se dají tímto tahem zastrašit? Kolik? Dva, tři? Jak dlouho vydrží strach vyvolaný touto demonstrací síly v pubertálních dětech v takové míře, aby zabránil případnému pokračování v užívání nebo prodeje konopí? Kolik dětí bude za hrdiny, vždyť bylo kvůli nim v akci dvacet policistů a dva psi? V tomto případě šlo o zásah proti marihuaně. Co by se asi stalo, kdyby třída sedmáků na horách si koupila láhev rumu a vypila ji? Vždyť alkohol je také nelegální droga a troufnu si říci, že pro mládež ještě nebezpečnější. Na takovou akci by asi nastoupil oddíl těžkooděnců.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Doufám, že ji dostanete. Další interpelace je interpelace paní poslankyně Ladislavy Zelenkové na nově pečeného ministra Ondřeje Lišku, od kterého zde mám písemnou omluvu, kterou jsem obdržel, ve které se sděluje, že žádá o omluvu neúčasti Mgr. Ondřeje Lišky z 23. schůze z pracovních důvodů. Za pochopení děkuje Mgr. Václav Kůs. Takovou omluvu mám tady od pana ministra Ondřeje Lišky.

Prosím, paní poslankyně, jestli můžete pouze přečíst svou interpelaci. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, vážený nepřítomný pane ministře, jakkoli je to tragikomické zde přednášet interpelace na nepřítomné ministry, udělám to, nemajíc příliš na výběr.

Těžko vám jako ministrovi, který jste kratičce ve funkci, vytýkat, že na jedné straně má vláda plná ústa deklarací o vzdělávání jako o prioritě, na straně druhé je zde smutná školská realita: personálně rozvrácené ministerstvo, chmurná perspektiva v oblasti čerpání evropských peněz, školství bez kontinuity, koncepce a vize. Za to za všechno nemůžete. Dokonce naopak, máte jedinečnou šanci zachránit tu potápějící se loď, otočit kormidlem a řídit naše školství do klidnějších a bezpečnějších vod.

Až do včerejška se zdálo, že byste to mohl dokázat, že jste dobrou perspektivou pro naše žáky a studenty i pro těch čtvrt milionu zaměstnanců ve školství. Vaše výroky o naléhavé potřebě peněz, sliby, jak je budete shánět a jak o nich budete jednat, vzbuzovaly naděje. Až do včerejška. Včera ale přišlo vaše hlasování proti pozměňujícímu návrhu zvyšujícímu školskou kapitolu o ony tolik potřebné tři miliardy, které navrhla ČSSD. Přišlo hlasování, vaše hlasování, doprovázené výmluvným gestem, tím nic dobrého nevěstícím palcem směřujícím dolů.

Proč jste ukázal českému školství palec dolů, nepřítomný pane ministře?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP