(16.10 hodin)
(pokračuje Babor)

Tak jsem se pana ministra chtěl zeptat, jaký postoj bude prosazovat při rozhodování vlády o našem stanovisku k tomuto aktu. No a při té souvislosti bych se ho býval také rád zeptal, jaký postoj zaujme, až budou vyhlašovat nezávislost Baskové, Katalánci, Korsičané, Maďaři na Slovensku a v Rumunsku, Srbové v Bosně, menšiny v Makedonii a tak dále a tak dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Také jsme slyšeli. Zaznamenáno. A doufám, že bude i v termínu zodpovězeno.

Poprosím pana poslance Jeronýma Tejce, který interpeluje dalšího nepřítomného, ministra Jiřího Pospíšila, ve věci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já váhám, jestli má smysl načítat tady tyto interpelace, pokud ministři nejsou přítomni. Chápu, že u jednoho u dvou to může být z důvodu pracovní cesty. Pokud je to tak masivní, tak si myslím, že skoro nemá smysl tohoto institutu využívat, a je potřeba na to také poukázat.

Každopádně já pouze pana ministra Pospíšila informuji o tom, jaký budu mít písemný dotaz na něho, protože jak jsem zaslechl, hodlá zrušit Institut pro kriminologii a sociální prevenci, tedy institut, který se zabývá vývojem kriminality sociálněpatologických jevů a je jedním z institutů, které mají velkou roli při zpracovávání programu prevence. Věřím, že pan ministr odpoví, jaké jsou důvody změn v tomto institutu, případně co s tímto institutem zamýšlí, a že se nebude vymlouvat na obecné teze o transformaci, jeřábových metodách a podobně, jak to slýcháme u jiných jeho kolegů, zejména u pana ministra Julínka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Máme to za sebou, tuto interpelaci jsme vyslechli. A teď je interpelace pana poslance Jana Špiky na přítomného Martina Římana ve věci zrušení České energetické agentury. Pan poslanec Špika. (Z pléna: Je nepřítomen.) Takže tentokrát tady máme ministra, jediného, a nemáme poslance Špiku. To je teda opravdu dneska zvlášť nepovedené, kolegové. Je mi líto, že pro toho jediného ministra nemáme nikdo připravenou interpelaci. Ale nezbývá, než panu ministrovi poděkovat, potěšil nás. My ho ale nepotěšíme.

Máme další interpelaci. To je pan poslanec David Rath na nepřítomného Tomáše Julínka, který, nevím proč, tady není.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. No, já to také nevím. Asi nemá cenu, abych tady kladl otázky do vyprázdněných lavic. Je to myslím tristní, že pan ministr Julínek tady není, nevíme, proč tu není a proč neplní své povinnosti a nechodí de facto do svého zaměstnání. Takže já bych jenom poprosil, pane předsedající, zda byste mohl zajistit ze Sněmovny dopis panu ministru Julínkovi, aby byl upozorněn, že jako ministr vlády se zodpovídá této Sněmovně a měl by být přítomen na interpelacích, neměl bych chodit někde jinde, pokud není třeba na nějaké státní návštěvě v zahraničí nebo pokud není nějak těžce nemocen, ale pokud vím, tak ani jedna věc pana ministr Julínka nepostihla. Tudíž si myslím, že je velmi vážné, že zde takto pohrdá Sněmovnou a neplní své povinnosti.

Já si myslím, a je škoda, že odešel pan premiér, protože myslím si, že on je ten, který by měl zjednat pořádek. A když pan ministr Julínek nemá tolik disciplíny, aby sem chodil, a obtěžuje ho to, tak aby ho pan premiér třeba z vlády odvolal, a tím ho zbavil této pro něho asi vyčerpávající povinnosti. Anebo aby mu domluvil, aby sem pan ministr Julínek chodil na interpelace tak, jak mu zákon ukládá. Takto si pan ministr Julínek dělá ze zákona trhací kalendář a de facto se vysmívá všem občanům, protože vedle toho, že jim zavádí poplatky od 1. ledna za veškeré lékařské úkony a dostává je tím do naprosto šílené situace, navíc je to i protiústavní, tak si myslím, že by aspoň zde měl najít tolik času a odvahy, aby diskutoval s poslanci, což je jeho povinnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Mně to také připadá jako bojkot interpelací, protože tady nejsou prakticky žádní ministři kromě Martina Římana, který byl interpelovaný koaličním poslancem, který tady navíc není, takže já to pokládám za věc, kterou bychom se také měli zabývat na vedení Sněmovny. A uvidíme, co se s tím… (Upozorňován z pléna, že je přítomen ministr Bursík.) Ano, je tady přítomen Martin Bursík, místopředseda vlády, ale interpelace de facto řádně probíhat nemohou.

Mám tady dalšího přihlášeného Miloše Melčáka, který má v úmyslu interpelovat také nepřítomného Jiřího Pospíšila. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane předsedající, za udělení slova. Dovolte mi, abych se obrátil na pana ministra spravedlnosti slovy: Vážený pane ministře, před více jak rokem jsme byli svědky mediálního zatýkání paní Mgr. Věry Jourové, v tisku jsme pak slyšeli od ÚOOZ a státního zástupce, že se paní Mgr. Jourová dopustila trestného činu. Dopustila, pane ministře, dopustila ve vidu dokonavém, nikoli že je podezřelá ze spáchání trestného činu. Pokud byla takto porušena presumpce neviny, očekával bych, že jednoznačné tvrzení o vině bude mít odraz i v rychlosti vyšetřování v této věc.

Výslechy v této trestní věci byly prováděny v říjnu a v listopadu 2006, v lednu 2007, pak až následně v červnu 2007. Od toho měsíce podle mých informací nebyl proveden jeden jediný výslech a ve věci se nekonají úkony trestního řízení. Tedy půl roku, šest měsíců se nic neděje. Věc je vedena u obvodního státního zastupitelství pod spisovou značkou 2ZT462/2006.

V této věci se ptám, vážený pane ministře,

zda ve věci nejsou průtahy, a proč a z jakého důvodu se nepokračuje ve vyšetřování již šest měsíců a jak je možné, že se připustil tento stav;

zda je důvodem tohoto stavu, že se teprve hledají důkazy proti Mgr. Jourové;

proč a z jakého důvodu připustila státní zástupkyně tento stav věci a nekoná svoji činnost tak, aby ve věci nebyla nečinnost;

zda dozorující státní zástupkyně Mgr. Kroupová si plní své povinnosti státního zástupce při výkonu dozoru v této trestní věci podle zákona o státním zastupitelství a podle pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce;

zda obvodní státní zástupkyně pro Prahu 9 paní Mgr. Vycpálková a státní zástupce městského státního zastupitelství si plní své povinnosti při organizaci práce, kontrole činnosti svých podřízených a výkonu dohledu;

zda a jaké opatření bylo přijato státním zastupitelstvím, aby věc byla bez průtahů skončena.

Děkuji za pozornost a děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Další interpelace je interpelace Vladimíra Hinka na ministra Martina Římana ve věci cesty do Indie a Vietnamu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Hink: Já vám děkuji, pane předsedající. Doufám, že pan ministr bude mít radost, že na něho vznesu interpelaci a že on nám potom odpoví a budeme mít radost všichni.

Vážený pane ministře, před několika týdny jste byl spolu se zástupci českých firem na pracovní zahraniční cestě v jihovýchodní Asii. Během týdenní cesty jste navštívil Indonésii a Vietnam. V Jakartě a dalších indonéských městech jste jednal s indonéskými partnery a zástupci indonéské vlády o možnostech rozšíření obchodní spolupráce. Stejně tak při návštěvě Vietnamu jste jednal s vietnamskými vládními partnery o současných a budoucích aktivitách českých firem v této oblasti. Můžete nám, pane ministře, říci, jaké byly konkrétní výsledky vaší cesty?

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP