(15.50 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Novelizovat zákoník práce s cílem zvýšit flexibilitu ve vztazích zaměstnanec-zaměstnavatel. - Tady to zpoždění je celkem legitimní, protože vyplývá z dosavadního nerozhodnutí Ústavního soudu ve věci ústavní stížnosti. A já se také těším na tu diskusi, jak budeme zvyšovat flexibilitu ve vztazích zaměstnance a zaměstnavatele v této Sněmovně.

Zavést jasná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti směřovaná k znevýhodnění na trhu práce. - Je to v meziresortním připomínkovém řízení, ale ten projekt je zpožděn.

Zahájit diskusi o změně Ústavy České republiky tak, aby umožňovala přímou volbu prezidenta republiky. - To si myslím, že je často na půdě Sněmovny zmiňováno. Připomínkové řízení má termín konec tohoto roku. Chceme samozřejmě společně s touto diskusí otevřít diskusi o volebním systému, protože si podle mě po posledních volbách tato část ústavy, případně volební zákon, diskusi zaslouží.

Zvážit možnosti zjednodušení dvojího státního občanství. - Je to ve fázi provedení odborných konzultací a analýz a je tam posunutý termín.

Připravit nový občanský a obchodní zákoník. - To je věc, která si zaslouží velkou pozornost. Zpožděno je to hlavně proto, že ty dosavadní práce, a nechci personifikovat tu práci, protože je tam odvedena, vedou k tomu, že ty texty jsou více méně v dikci prvorepublikové včetně některých novotvarů. A bude muset celý ten tým, který jsme získali z Advokátní komory, samozřejmě z legislativního útvaru ministerstva, případně rady vlády, to přepracovat tak, abychom v příštím roce mohli předložit ty naprosto klíčové normy, které vlastně provázejí činnost několika posledních vlád.

Já si myslím, že jako dokumentace toho, jakým způsobem se snažíme transparentně naplňovat programové prohlášení vlády, by to pro tentokrát mohlo stačit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak požádám další interpelující paní poslankyni Mazuchovou, která je ze sociální demokracie, takže pravděpodobně výklad vládního prohlášení pokračovat už dnes nebude. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Nebude pokračovat. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, kolegové.

Vážený pane premiére, dříve než vám položím přímou otázku, pokusím se vám osvěžit paměť. Pane premiére, je to zhruba už rok a půl, co jste zasedl do křesla předsedy vlády. Vaše koalice -

(Premiér žádá o zopakování, protože nerozuměl.)

Já to zopakuji. Je to již rok a půl, co jste zasedl do křesla předseda vlády. A vaše koalice plus ministrana pánů Melčáka a Pohanky má většinu ve Sněmovně, máte většinu v Senátu, máte hejtmany ve většině krajů. Váš čestný předseda sedí na Pražském hradě a mohla bych pokračovat. Možná si řeknete, proč vám to všechno připomínám. No možná proto, pane premiére, abyste příště na kongresu ODS vážil slova. Po vyslechnutí vašeho projevu jsem totiž nabyla dojmu, že jste jaksi zapomněl, že jste to vy, kdo této zemi poslední rok a půl vládne a kdo ovládá všechny mnou vyjmenované orgány a instituce.

Teď k věci. Pane premiére, pro jistotu vám ještě jednou připomínám, že vaše programové prohlášení je na světě už rok a půl. Skutek však utek, jak se lidově říká. Mluvím o kamionové dopravě, kterou jste slíbil razantně ve vašem programovém prohlášení omezit, co se týče víkendů. Zatím se však vůbec nic nezměnilo. O víkendu stále dochází k nežádoucímu souběhu rekreační dopravní špičky a těžké kamionové dopravy, což má za následek vážné dopravní nehody, které jsou při srážce osobního auta s kamionem mnohdy smrtelné. O život tak přijdou každoročně desítky lidí. Dnes to však vypadá, že tento stav potrvá minimálně ještě deset měsíců, či dokonce déle. Já mám informace pouze z médií a tak to bylo prezentováno v médiích minulý týden.

I přesto, že jste sliboval hory doly, moje otázka: Co s tím hodláte, pane premiére, udělat? Ale prosím vás, neodpovídejte, že za všechno může sociální demokracie. Zdůrazňuji, že opravdu už jste u vlády rok a půl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji paní poslankyni Mazuchové a rád bych přece jenom v úvodu pár věcí upřesnil. Tato vláda, tato koalice, i s podporou při hlasování o důvěře pana Melčáka a Pohanky, nemá rok a půl svůj život. Začala v lednu tohoto roku a naplňuje tudíž programové prohlášení deset měsíců. Já bych řekl, že mezi rokem a půl a deseti měsíci je významný rozdíl. To, že ta minulá vláda, kterou jsem vedl, byla vláda přechodná do ustavení vlády nové, protože nezískala důvěru, jí také bralo mandát k tomu, aby mohla realizovat některé konkrétní kroky. A také je nerealizovala. To je možná za prvé.

Za druhé. Jsem velmi rád, že posloucháte projevy představitelů ODS. To mě opravdu potěšilo. Ten můj letošní byl určen daleko více dovnitř jak směrem ven. A já nevím, jaké projevy říká váš pan předseda vám, ale vám by se možná ten můj projev jako člence ODS nelíbil. Byl velmi kritický.

Ke kamionové dopravě. Tento bod se dostal nikoliv před rokem a půl, ale někdy v prosinci a následně v lednu při hlasování o důvěře do programového prohlášení a byl to kompromis mezi postoji jednotlivých tří stran. Byl zařazen, co se týče sobot a nedělí, na žádost Strany zelených. Pokud vím - a je to interpelace spíše na Aleše Řebíčka, protože já jsem nevěděl, čeho se ta interpelace bude týkat, a nemám konkrétní informace, v jakém stavu ten projekt je a kdy bude realizován. Přesto bych řekl, že kamionová přeprava a její problémy, které jsou se zdravím lidí, úrazy, životním prostředím, nebude vyřešena podle mě tím, že se omezí tato přeprava během víkendů nebo jiným způsobem. Existuje několik systémovějších kroků, které kamionovou přepravu mohou řešit a tranzitní přepravu přes Českou republiku. Já se pokusím je vyjmenovat i s tím, co v té věci děláme.

Ta první věc je zpoplatnění této dopravy a zavedení mýta. Teď nechci konkretizovat, protože probíhá tady nějaká vyšetřovací komise, ale musím říct, že úkol, který byl téměř nerealizovatelný, to je zprůchodnit vlastně ty kroky, které byly nastartovány v minulých letech, zavést fungující mýto, se podařilo naplnit. To, že bude vybráno více, než se očekávalo, dává předpoklad, že i další pokračování těchto projektů a rozšíření případně na jiné typy vozidel a jiné typy komunikací může být dílčím řešením právě problému, který jste popsala.

Ten druhý problém souvisí s návratem některých komodit, zbožových komodit přepravovaných tranzitem, kamionovou přepravou, zpátky na železnici. Tady samozřejmě nepomůže žádná zvýšená dotace, ale konkurenceschopné železniční kargo, které vůbec umožní jednotlivým provozovatelům kamionové přepravy, nebo spíš využivatelům této přepravy, vrátit komodity, jako jsou válcované materiály, sypké materiály, materiály s delší trvanlivostí, zpátky na železnici.

To, že tyto komodity přešly z železnice na tranzitní kamionovou přepravu, je dáno především náklady. A taky samozřejmě u země, jako je Česká republika, z hlediska automobilové dopravy vysokým podílem součástek a komodit, které potřebují zpracovatelé just in time, to znamená z hlediska časových rizik. To znamená návrat komodit zpátky na železnici. Vydělili jsme kargo, vytvořili jsme novou společnost Cargo Česká republika a souhlasí s tím i odboráři. Musím říct, že to je krok, který by mohl vrátit konkurenceschopnost českému kargu, a tím umožnit návrat komodit na železnici, a tím řešit i problém vámi popsaný.

Ta třetí problematika se týká infrastruktury a zkvalitnění infrastruktury. Tady musím říct, že těžce můžete napadnout fakt, že právě infrastruktura, a to jak samozřejmě silniční, tak železniční, je z hlediska investičních nákladů posílená, že se snažíme akcelerovat dostavbu té základní páteřní sítě a v tomto smyslu také odlehčit tomu problému, který jste popsala vy.

Řešení, které naznačujete, je pouze dílčí a já vám slibuji, že se u ministra dopravy budu informovat, jak to vlastně se zavedením tohoto dílčího opatření je, a budu vás o tom neprodleně informovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády. Ptám se, jestli paní kolegyně chce... Ano, paní Mazuchová má slovo k doplňující otázce.

 

Poslankyně Lenka Mazuchová: Děkuji. Mě jenom překvapuje, pane premiére, že jsou to dvě vlády Mirka Topolánka a nehlásíte se k tomu, že to je rok a půl vládnutí. Tak asi jste neměli pořádek v tom a máte jiné představy a myšlenky, jak ta první vaše vláda, tak ta druhá. A teď je to spíš, myslím, gól do sítě zelených, protože když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Nejprve jste to proklamovali, protože jste potřebovali do koalice zelené. Ale opravdu opakuji to slovo skutek utek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan premiér odpoví na doplňující otázku. Prosím, pane premiére.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP