(15.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě prosím o doplnění odpovědi.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já s tím souhlasím, a pokud sledujete zprávy o stavu lidských práv v České republice, i v naší zemi jsou porušována ad hoc lidská práva. My ty věci musíme monitorovat, musíme je umět řešit buď samostatně, nebo pokud se jedná o systémové selhání, systémově.

Já si nemyslím, že bychom v uplynulém období měli dvojí metr na jednotlivé země. Situace v Gruzii samozřejmě musela znepokojit všechny demokraty.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme k další interpelaci. Tou je interpelace poslance sociální demokracie Jiřího Petrů ve věci čerpání fondů Evropské unie. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane premiére, v období 2007 až 2013 se České republice nabízí téměř 27 mld. eur, přibližně tedy 750 mld. korun českých, které můžeme čerpat z fondů Evropské unie. To je úvodní věta na webových stránkách fondů Evropské unie, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Z jednotlivých ministerstev také průběžně přicházejí optimistické zprávy, jak úspěšně se jedná o programech na čerpání těchto fondů. Avšak jedny z nejvíce navštěvovaných webových stránek aktualne.cz dne 30. listopadu informují o tom, že čerpání evropských dotací je naprosté fiasko. Mimo jiné se z článku dozvíme, že už jedenáct členských zemí Evropské unie uzavřelo do poloviny listopadu všechny své operační programy, dalších deset domluvilo naprostou většinu. Česko patří mezi čtveřici opozdilců, horší pozici má už pouze Belgie a Španělsko. V této chvíli není jisté, jestli Česko své postavení do konce roku zlepší, anebo se dokonce propadne na poslední místo žebříčku. Česko zatím v říjnu dohodlo tři operační programy. I kdyby vyšly regionální a velké programy, přesto bude Česko koncem roku patřit mezi členskými zeměmi k nejhorším. Další tři programy jsou už prakticky bez šance. Velmi pravděpodobně nevyjde Integrovaný operační program a s ním spojený program Technická pomoc. Ministerstvo pro místní rozvoj stihlo poslat poslední verzi programu teprve v pátek 23. listopadu letošního roku.

Vážený pane premiére, ve zmiňované zprávě je také uvedeno: Smělé vize o stovkách miliard od Evropské unie se tak nedaří naplňovat. Vinu nese politická nestabilita a neschopnost pražských úředníků dohodnout se s bruselskými kolegy.

Ptám se tedy, co hodláte s tímto stavem dělat. V letošním roce již k faktickému čerpání dotací Evropské unie nedojde. Kdo tedy za to nese zodpovědnost? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana premiéra, aby odpověděl. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Budu reagovat na tu úplně poslední poznámku. Dojde, pane poslanče. 11. prosince, pokud se nepletu v 16.00 nebo někdy odpoledne, bude podepsáno dalších devět operačních programů, to je sedm regionálních, operační program Doprava a operační program Podnikání a inovace na léta 2007 až 2013. Mě informace uvedené na žádném serveru nezajímají, mě zajímají fakta. A ta fakta svědčí o tom, že jediný program, tak jak uvádíme, který nebude v letošním roce podepsán, je - a já musím říct s politováním - právě operační program Věda a vývoj pro inovace, tzv. VaVpI, který bude s největší pravděpodobností podepsán v březnu a kroky k tomu jsou nastartovány.

Jaké jsou důvody toho zpoždění. Zcela evidentně tím největším důvodem a největší vinu na zpoždění schvalování jednotlivých operačních programů nese jejich nepřiměřeně velký počet. Mluvím tady o tom opakovaně a asi to zopakuji ještě jednou. Je jich 24, čili při schvalování dochází k celkem logickým problémům při duplicitách v těchto programech a při hledání synergií v těchto programech. Já už jsem tady jednou řekl, že kdybych já na to měl vliv při schvalování operačních programů, tak byly tři - jeden by byl regionální, jeden na infrastrukturu a ten třetí by se týkal vědy, výzkumu, vzdělávání, konkurenceschopnosti atd. Španělsko je daleko větší země, a má jeden operační program, a ví proč.

Jednání s bruselskými úředníky jednoduché není a v celé řadě věcí mají bohužel pravdu. Měli ji také k programu Věda a výzkum pro inovace. Musím říct, že u ostatních států jsou na tom podobně. Není pravda, že řada států už bude čerpat, jsou na tom podobně, že mají třeba operační program schválen a ještě čerpat nemohou apod. Je to způsobeno nedostatečnou kapacitou posuzování programů na straně Evropské komise, i když ta práce a spolupráce z jejich strany se zlepšila. Protože těch operačních programů je prostě mnoho, i z naší viny. Nicméně tato skutečnost zásadně neovlivňuje výši čerpání evropských zdrojů, dochází pouze k posunům v čase, což v řadě států Evropské unie ani nevyvolává diskusi nad tímto tématem, protože mají zkušenost s tím, že to čerpání, pokud bude kam a na co čerpat, proběhne.

Operační programy, které dosud nebyly schváleny, ale splnily podmínky ministerstev pro místní rozvoj a financí, což je ustavený monitorovací výbor, který schválil kritéria pro výběr těch výzev, těch projektů, kompletní dokumentace programu, manuál, příručky pro žadatele, projednání neproblematických částí Evropskou komisí, tak ty mohly své výzvy vyhlásit a vyhlásily je. Tady nedochází k žádnému skluzu. Své výzvy již vyhlásily téměř všechny regionální operační programy, OPPI, OPD, Doprava, operační program Životní prostředí.

Ty peníze, které nedočerpáme letos, samozřejmě můžeme čerpat v dalších letech. Všechny původně alokované prostředky pro rok 2007 sice nelze přesunout na rok 2008, nicméně pokud Evropská komise schválí programy až v průběhu roku 2008, nemůže dát závazek pro rok 2007, ale až pro rok 2008. To znamená, že pro rok 2008 z toho bude vyplývající větší závazek pro čerpání, de facto sloučení původně plánovaných závazků na rok 2007 a 2008. Tady můžeme jenom doufat, že zúřadování, příprava a schvalování těch projektů bude probíhat tak, abychom ty peníze mohli vyčerpat.

Z hlediska vyjednávání v této chvíli vidím základní problémy jako vyřešené. Program Věda a výzkum pro inovace podle všech informací, které mám, proběhne, nebo dojde k jeho schválení v průběhu března příštího roku. Moje obava se týká opakovaně ani ne toho, kolik peněz bude, ale na co je budeme alokovat, a týká se prozatímních zkušeností s čerpáním ať už programů v rámci Phare nebo jiných, které probíhaly v posledních letech, kde Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně nachází takovou míru pochybení, že si nemyslím, že budeme schopni v tak krátkém čase všechny systémové chyby napravit.

Budu potřebovat spolupráci všech, kteří mají zájem, aby tyto programy byly čerpány řádně. Mám velkou obavu, aby v administrativě, v neoptimální alokaci, se část těch prostředků neztratila, protože opakovanou šanci v tomto směru po roce 2015 už mít nebudeme.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Chce ještě pan poslanec Petrů něco dodat? Zdá se, že ano. Prosím, máte ještě prostor.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane premiére, musím reagovat na vaši poznámku týkající se čerpání mých informací z internetu. Musím bohužel konstatovat, že podvýbor pro regionální rozvoj a čerpání fondů Evropské unie přijal usnesení, kterým požádal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj o to, abychom z ministerstva pravidelně dostávali informace. Bohužel tyto informace získáváme s měsíčním nebo více než měsíčním zpožděním. Čili mně opravdu nezbývá, než tyto informace získávat právě cestou internetu. A zřejmě právě ta věc, která způsobuje tato zpoždění, je to, že kvalifikované týmy zkušených pracovníků, kteří pracovali i na předvstupních fondech ať už na ministerstvech, v CzechInvestu apod. a měli zkušenosti s administrací těchto projektů, s Evropskou komisí apod., byly rozprášeny. Takže já si myslím, že tady asi bude ten problém.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP