(15.10 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čas uplynul. Prosím pana premiéra, aby reagoval.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Pane poslanče, to, že děláte blbce z celé veřejnosti, to si veřejnost s vámi určitě vypořádá, ale nedělejte blbce z nás, kteří sedíme tady.

Je přece naprosto evidentní, a ta čísla to dokládají, že proti roku 2006 se všechny sociální výdaje naopak zvyšují, jsou na růstové trajektorii, a pokud chcete rok 2006 a předvolební šílenství nejenom vaší strany označovat za korektní postup a dobrý krok, tak já vás upozorňuji, že to nebyl korektní krok a že dostal tuto zemi do velké ekonomické pasti. To, že narůstají všechny vámi uvedené položky proti roku 2006 naprosto plynulou trajektorií, je pravda. Zkuste si někdy přečíst, prosím vás, aspoň ta základní čísla.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Po poslanci Miroslavu Váňovi ze sociální demokracie by měl přijít k mikrofonu pan poslanec František Dědič z Občanské demokratické strany, kterého zajímá vývoj inflace v roce, který se blíží, 2008. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Dědič: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych nejprve chtěl opozičním kolegům říci, že občany České republiky opravdu více zajímají skutečné problémy české ekonomiky a ne jenom jejich ploché fráze a ubohé osobní útoky.

Proto bych chtěl, vážený pane premiére, v návaznosti na interpelaci kolegy Hrnčíře se vás zeptat, jaké ještě další proměnné kromě dopadu reformy veřejných financí, které budou mít bezprostřední vliv na míru inflace, vláda očekává v roce 2008 a jaký je střednědobý výhled růstu inflace.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádáme pana premiéra, aby na to zareagoval. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Já děkuji za tento dotaz, protože jsem se musel velmi držet v minulých dnech, abych nevystupoval ke každému vystoupení opozičního poslance, kde jsme dostávali informace a celé řady čísel, které lemovaly vystoupení, hovořily o ekonomickém růstu, který bude klesat, hovořily o inflaci, která bude stoupat, hovořily o celé řadě mýtů, a myslím si, že i v rámci těch pěti minut využiji toho k edukaci, abyste se s těmi čísly dokázali příště lépe poprat a nemuseli se červenat, jako se červená někdy Bohuslav Sobotka při svých vystoupeních u tohoto mikrofonu.

Já se omlouvám, ale některá vaše vystoupení, pane poslanče, přesně směřovala k matení veřejnosti. (Poslanec Rath bouchá do lavice.)

Měli bychom vědět, že -

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, vy jste řekl, že chcete změnit jednací řád, aby nebyl urážen premiér, ale já vás žádám, abyste v tom případě nenapadal poslance, kteří se nemůžou bránit. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já jsem pouze konstatoval fakta, pane předsedající. (Poslanec Rath bouchá do lavice.)

Já můžu počkat, pane poslanče.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Klid, prosím! Můžete mluvit.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Děkuji. Je třeba vědět, že je celá řada faktorů, které ovlivňují inflaci v České republice. Já jsem některé ty exogenní vlivy vyjmenoval. Je třeba vědět, že u inflace dochází někdy k jednorázovému vychýlení a k návratu - a to jsem také už ve svém úvodním slově, nebo v tom prvním příspěvku řekl. Určitě má vliv na naši inflaci ale také ekonomický růst situace v eurozóně. Ať si přejeme nebo nepřejeme, naše ekonomika je, a v celé řadě aspektů je to pozitivní, navázána na Evropskou unii a na eurozónu velmi úzce pupeční šňůrou. Jestliže dochází k určitému zpomalení hospodářského růstu v eurozóně, jednoznačně se to odráží na situaci v České republice. Dochází zejména v eurozóně k nižšímu přírůstku investic, které byly hlavním zdrojem hospodářské expanze a pozitivního vývoje v minulých letech. Myslím si, a mluvil jsem o tom minulý týden, že dochází k dalším jevům, které jsou pozitivní i negativní, tak jako existují proinflační a protiinflační tlaky, a to je trvalé posilování koruny vůči euru a speciálně vůči americkému dolaru. Naše exportéry to netěší, i když je pravda, že se s tím nakonec dokáží aspoň podle čísel vypořádat. Saldo obchodní bilance například za říjen je výrazně pozitivní a trend je dlouhodobý.

Nemám pocit, že by se na tom podílela minulá, a nemám pocit a nemíním si dělat čárku za to, že se na tom významně podílí tato vláda. Vývoj souvisí daleko spíše s naším úspěšným vstupem do Evropské unie, s celou řadou investic, a to nikoliv jenom investic podpořených státem, ale z 90 % investic do zpracovatelského průmyslu, do automobilového průmyslu, které táhnou náš export a táhnou naši ekonomiku.

V posledním období se situaci ale začíná výrazně měnit a hlavním zdrojem našeho hospodářského růstu, což není úplně zdravé, už není zahraniční obchod, ale v posledních obdobích, někde od prvního kvartálu 2006, a kdybych chtěl používat laciné argumenty, ještě za vlády Jiřího Paroubka, dochází k tažení domácího hrubého produktu domácí poptávkou, spotřebou domácností, což je pozitivní jenom do té míry, pokud se podíváme na skladbu, jakým způsobem poptávka vzniká, jak je zabezpečována případně spotřebitelskými úvěry, jaká rizika přináší do budoucnosti.

Myslím si, že v té souvislosti by bylo dobré se zmínit, tak abychom se mohli podívat, jaké další aspekty ovlivňují hospodářský růst a inflaci v České republice. Ukazuje se, že největším problémem v této chvíli nebude zcela jistě inflace a inflační tlaky, ale nedostatek pracovní síly i v regionech s velkou nezaměstnaností. Chtěl bych říci, že v tomto směru velice uvítám, když budete seriózně hovořit s vládou a s koalicí o hlavních čtyřech směrech naplnění poptávky po pracovní síle, kde by měla být realizována za prvé zelenými kartami, za druhé postihováním práce načerno, za třetí motivačním sociálním systémem, to znamená zpřísněním vyplácení sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti pro neaktivní část práceschopné populace, a za čtvrté vysokou mírou rekvalifikací a vzdělávacích programů pro české lidi, pro české nezaměstnané, tak aby naplnili potřebu všech zaměstnavatelů v České republice. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Musím říci, že já z hlediska inflace, a to je i odpověď mému kolegovi, v příštím roce, přestože inflace bude v celé Evropě tažena exogenními vlivy, nevidím vážnější problém.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se pana poslance. Stačí mu to. Pan poslanec Pavel Ploc ve věci sportovních akcí v České republice by chtěl interpelovat premiéra. Prosím, máte prostor.

 

Poslanec Pavel Ploc: Pane premiére, do dnešního dne jsem neslyšel stanovisko vaší vlády k záměru uspořádat v Praze olympijské hry. Přitom přihláška je již dávno podána. Zatím je známo z médií jen stanovisko vašeho spolustraníka primátora pana Béma, který to má už za hotovou věc. Přitom většina nákladů na olympiádu půjde z peněz daňových poplatníků prostřednictvím státního rozpočtu, za který nesou odpovědnost vlády.

Podle dat z výzkumu ekonomických efektů při pořádání olympijských her šlo slušně zásluhou sponzorů finančně pokrýt náklady pouze na olympijské hry ve Spojených státech. V ostatních zemích skončili schodkem, o Řecku ani nemluvím. Proto vás žádám, pane premiére, o konkrétní odpovědi na tyto otázky: Proč vy a vaše vláda jste ještě do této doby nezaujali stanovisko ke kandidatuře a uspořádání letních olympijských her v Praze? A jestli nejste proti pořádání, tak tady veřejně řekněte, z jakých zdrojů budou financovány investiční a neinvestiční programy podpory v oblasti sportu v budoucnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane premiére, jak to bude s olympijskými hrami?

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já děkuji za otázku, přestože neříkám, že budu mít zcela konkrétní odpovědi na všechny vaše otázky, protože v této chvíli je nemám. A myslím, že je korektní se o tom bavit a diskuse z hlediska významu ekonomických, finančních a jiných dopadů není tak elementární, aby o ní rozhodovala pouze vláda. To by mělo být podřízeno daleko širší diskusi.

Vláda, a to je odpověď na první otázku, se nevyjadřuje k olympiádě především proto, že o to nebyla nikým požádána. Vláda, pokud to víte, garantuje, v podstatě dává bianco šek pořadatelům v případě, že se pořádající město, protože město žádá o přidělení olympijských her, dostane na tzv. short list. V této chvíli nikdo z organizátorů jak z olympijského výboru, tak případně z města Prahy se na vládu oficiálně neobrátil ani s žádostí o případnou podporu, ani k diskusi o problematice olympijských her.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP