(15.00 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Z jakého titulu má předseda vlády nárok na ochrannou službu? Je to dáno zákonem. Samozřejmě, že já mohu tuto ochranu odmítnout, nicméně Policii České republiky to nezbavuje odpovědnosti za zajištění ochrany. Rady opozice, abych se vzdal ochranné služby, tedy i bezpečné dopravy, při svém soukromém programu, jsou tedy nesmyslné. Pouze by se zvýšily náklady ochranné služby policie, která by stejně, byť z větší vzdálenosti, musela ochranu provádět.

Vyplývá pro předsedu vlády z přidělení ochranné služby také nárok na bezpečnou dopravu? Je zde rozdíl mezi soukromými a pracovními cestami? Z pojmu trvalá ochrana vyplývá, že ochranu musí Policie České republiky poskytnout vždy bez ohledu na zvolený dopravní prostředek a na to, zda jde o pracovní, nebo soukromou cestu.

Z jakého titulu má předseda vlády nárok na užívání tzv. vládní letky? Je zde rozdíl mezi soukromými a služebními cestami? Z jakého zákona či nařízení tento případný rozdíl vyplývá? Je zde podobnost mezi užíváním automobilu? Odpověď zní: Leteckou dopravu ústavních činitelů, pokud není využita linka civilního leteckého provozovatele, zajišťuje podle zákona vládní letka, armáda. Tím, že zákon umožňuje ústavním činitelům využívat k soukromým cestám pouze vozidlo, je dáno, že letadlo může ústavní činitel využívat pouze k pracovní cestě, a jde-li o vrcholnou návštěvu, se souhlasem vlády, v naléhavých případech může vláda přijmout usnesení dodatečně. Já jsem v souladu s těmito předpisy vždy postupoval. Pokud jsem cestoval letecky v rámci svého soukromého programu, letěl jsem za své peníze privátní linkou. Dokonce i v případě, když jsem na dopravu státní linkou měl nárok, když byla návštěva fotbalového utkání a měl jsem jednání s bavorským premiérem Becksteinem cestoval jsem za své peníze s ostatními fanoušky privátním spojem. Tolik jenom pro pořádek.

Jde-li o cestu vzdálenější, například do zahraničí, musí předseda vlády vždy využít automobil ochranné služby, nebo lze využít služeb tzv. vládní letky? Je zde rozdíl mezi soukromou a pracovní cestou? K soukromé cestě lze na náklady státu využít pouze služební automobil. Pokud by byl použit jiný dopravní prostředek soukromého dopravce, náhrada nenáleží. Přitom trvalá ochrana ze strany policie musí být zajištěna vždy, a to i při zahraniční pracovní i soukromé cestě. Zda bude tedy pracovní cesta uskutečněna letadlem nebo služebním automobilem, by mělo být podle příslušného usnesení vlády vzato v úvahu hledisko maximální úspory - (Upozornění na čas.)

Ano, já si to nechám na další interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, já bych vás ale rád upozornil na jednu věc. Podle jednacího řádu vy máte těch pět minut k dispozici na odpověď na interpelaci, která vám byla položena. Vy ten čas samozřejmě nemusíte vyčerpat. Já to ale nechápu tak, že v tom čase máte odpovídat na otázky, které jste si položil sám.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já bych potom žádal, abyste otázky, které nejsou v souladu s otázkami vylosovanými při interpelacích, odmítl a potom mi je už nepokládal.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tohle jednací řád neupravuje. Já mluvím o tom, co v jednacím řádu je, a já si opravdu myslím, že není šťastné, když si sám kladete otázky a sám si na ně odpovídáte. Tohle je podle mě něco, co jednací řád nedovoluje.

Prosím pana poslance, aby doplnil svoji interpelaci.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Ano. Vážený pane premiére, já jsem měl interpelaci ve věci pana Čunka. To je prostě pravda, to vidíte v seznamu interpelací. I přes veškeré vaše řeči trvající pět minut jsem se nedozvěděl vůbec nic na moje konkrétně položené otázky. Tak to prostě je, neboť já o voze, vy o koze.

Já jenom chci říci - jestli tohoto člověka přijmete do vlády, tak jen potvrdíte, že jste úplně stejný a možná i horší, neboť vrána k vráně sedá.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, ještě prostor pro premiéra.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já nevím, pane předsedající, jestli jednací řád upravuje, zda může interpelující urážet premiéra. Pokud to tam není upraveno, tak doporučuji, aby byl jednací řád v tomto smyslu změněn.

Já jsem vám, pane poslanče, na vaši jedinou otázku, zda je možné, že se předseda KDU-ČSL Čunek může vrátit do vlády, odpověděl - ano, může.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dalším interpelujícím je pan poslanec Miroslav Váňa, který má v úmyslu interpelovat premiéra ve věci vládní strategie.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Vážený pane premiére, stabilita vaší vlády je odvislá od hlasů dvou bývalých členů ČSSD, poslanců Melčáka a Pohanky. Jejich zradou, zradou vůči programu sociální demokracie, bylo dokonáno dílo vaší politické korupce, politické korupce celé vaší ODS. Vaše vláda je poznamenána kauzou bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka téměř dodnes. Ale co je, pane premiére, kuriózní, je vaše vládní strategie, která je založena na zradě všech občanů, kteří uvěřili vám a vaší ODS.

Pane premiére, ve volební kampani jste vy a vaše ODS lidem slibovali, že prý všem snížíte daně, že prý budete důsledně bojovat s korupcí, že prý zastavíte snižování životní úrovně důchodcům, že prý také zastavíte snižování rodinám s dětmi. A skutečnost, pane premiére? Ta je na míle vzdálená vašim dávaným volebním slibům. Vaše ODS výrazným snížením daní, a to těm nejbohatším, právě výrazně zvýhodní ty bohatší, nejbohatší, zvýhodní 5 % občanů. Zvýhodní lidi, kteří se dnes pohybují se svým příjmem nad 40 tisíc měsíčně. Vaše ODS zvýšením daně z přidané hodnoty výrazně zvýší a zdraží vše, co obyčejní lidé potřebují, pane premiére, každým dnem. Vaše vláda a vaše ODS 95 procentům občanů, 95 procentům rodin ublíží, protože jim zkomplikuje život, sníží jim životní úroveň. Vaše vláda je tedy postavena na politické korupci dvou zrádců a váš bývalý první vicepremiér se potácel v korupčních kauzách dodnes, a možná se dočkáme, že bude ve vládě zpět. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Pane premiére, já se vás ptám, proč chcete šetřit na rodinách s dětmi 8,5 miliardy a konkrétně na dětech plné 4 miliardy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím o dodržování času a pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Tak já myslím, pane poslanče, že vaše vystoupení v této Sněmovně jsou již pověstná. Je to o těch botičkách, nožičkách a čepičkách.

Musím říci, že jsem nepochopil přesně, proč zrovna ve vaší interpelaci, která se týkala většinou Jiřího Čunka, se nakonec ptáte na čísla, která samozřejmě nejsou pravdivá. Měl byste rozeznávat mezi relativním a absolutním číslem, měl byste rozeznávat celou řadu jiných ekonomických faktorů, ale z vašich vystoupení většinou vyplývá, že toto vy pomíjíte.

Mě by spíš zajímalo, kde vy osobně berete právo interpelovat tuto vládu, a konkrétně mě, většinou ve věcech zneužívání, využívání. Mám vám tady teď přečíst, protože to mám připraveno a týká se to vás, v souvislosti s vaším působením ve stavebním bytovém družstvu Pardubice vaše zneužívání toho celého, vaše provázání s ministry pro místní rozvoj, s bytovou problematikou, vaše vystupování proti novelám zákona o bytových družstvech?

Já bych byl rád, kdybyste si každý zametl před vlastním prahem, abyste při vystupování vynechali takové ty ideologické přisprostlé věty, abyste se věnovali skutečným kauzám, skutečným problémům, které zajímají veřejnost, a ne tomu, co možná zajímá jenom vás a vašemu exhibicionismu vyhovuje.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Žádám pana poslance Váňu, aby řekl, jak se spokojí s touto odpovědí. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Pochopitelně nespokojím. To, co zde řekl pan premiér, já to taktně z úcty k němu přejdu. Ale pane premiére, cílem vaší ODS, a to nezapřete před lidmi, je snížit porodné, cílem vaší ODS je snížit rodičovský příspěvek. Vy chcete snížit přídavky na děti. Naopak vaším cílem je zvýšit odchod do důchodu na 65 let. Vy plánujete skutečně reálný pokles mezd učitelům, mezd policistům, hasičům, všem státním úředníkům. To přece, pane premiére, nemůžete zapřít. Vy také nemůžete zapřít tu skutečnost, že celá vaše vládní strategie je pouze pro 5 % už dnes těch nejbohatších. Tu celou vaši vládní strategii zaplatí zbytek národa, a to je těch 95 % společnosti. To rychlé zbohatnutí těch dnes již nejbohatších zaplatí rodiny s dětmi, osamělé maminky, mladá začínající manželství, důchodci. Na vaši politiku doplatí 95 % společnosti.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP