(14.50 hodin)

Poslanec David Rath: Děkuji. Pane premiére, to, že lidem zdražíte úplně všechno a že se jim od Nového roku bude žít podstatně hůře a tížeji, je jasná věc a nic na tom nezmění, že vám tady váš poslanec Hrnčíř jaksi dává servilní otázky, abyste mohl hovořit o opaku. Čili já prosím, abyste vytáhl poslance Hrnčíře, natáhl si kalhoty a narovnal se, a můžeme jít ke skutečné interpelaci.

Pane premiére, vy jste pomohli jaksi kauzu Čunek zamést pod koberec. Víceméně s jistou nadsázkou jste znásilnili, jak to vůbec šlo, orgány činné v trestním řízení, takže to nekončí před soudem, že se to dělo velmi divně, za nesmírně rychlých okolností, naprosto netransparentně, naprosto proti všem pravidlům. Když se z toho konečně vysekal, byť není očištěn soudem, což by asi mělo být, tak najednou teď, kdy by se měl vrátit do vlády, vy jste otočili a tváříte se, že pana kolegu Čunka nechcete, že je jakýsi zašpiněný a že vy přece s takovým člověkem nemůžete sedět v jedné vládě. Vysvětlete mi toto farizejství, tento obrat. Na jednu stranu občané ztrácejí důvěru v rovný přístup české justice a orgánů činných v trestním řízení, protože mají pocit, že každému budou měřit a měří jinak. A současně vy najednou posíláte signál, že pan bývalý vicepremiér Čunek, se kterým jste seděli takovou dobu ve vládě, najednou je nedůvěryhodný, zašpiněný, nehodný vás, abyste spolu seděli u jednoho stolu. To mi prosím vysvětlete.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Nyní prosím pana premiéra, aby odpověděl. Má na to maximálně pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Myslím, že by všechny v této Sněmovně i veřejnost v podstatě překvapilo, kdyby se David Rath choval slušně, kdyby interpelaci využíval opravdu pro věci, které jsou zásadní. Kdyby dokonce využíval interpelací podle toho, jakou interpelaci žádal.

David Rath mě, přátelé, interpeluje kvůli věci Úřadu vlády. Musím říci, že jeho dotaz a jeho interpelace se blížila Úřadu vlády a problémům, které jsou na Úřadu vlády, které přiznávám a jsem ochoten se o ně podělit, velmi málo.

V kauze Jiřího Čunka, a vy to všichni víte, naopak vše proběhlo v souladu s pravidly. Nemusí se vám to líbit, nemusíte s tím souhlasit, ale stejně jako vy, tak my s tím nic nemůžeme udělat. Já jsem ve věci Jiřího Čunka před půl, možná tři čtvrtě rokem jasně uvedl, že by nejlepší bylo, kdyby vládu opustil, což samozřejmě platí zřejmě v normálních zemích, a proto jsem i jeho následnému chování rozuměl - očistil se a potom se mohl vrátit. Nicméně dnes z hlediska trestněprávního je Jiří Čunek čistý. To, že jsem vyjádřil pochybnost o tom, že nyní je nejvhodnější doba pro jeho návrat, souvisí právě s tím, co uvedl David Rath - to jsou pokračující nesmyslná obvinění, která nemají z trestněprávního hlediska žádnou validitu, jsou mediální, virtuální realitou. V tomto smyslu by vládu poškozovala a v tomto smyslu žádám Jiřího Čunka, aby svůj příchod do vlády zpět odložil. Myslím si, že na tom není nic nenormálního. Myslím si, že tomu dokonce všichni rozumějí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Požádám poslance Ratha, aby doplnil svou interpelaci. Prosím.

 

Poslanec David Rath: Předně, pane premiére, vy jste poslední, který by v této republice mohl někoho školit z Gutha-Jarkovského, protože knihu Gutha-Jarkovského vy považujete asi za něco jako Dikobraz. Takže prosím, abyste neškolil ostatní a nejdříve se to naučil sám.

Otázka. Víte, vy jste mě s tou odpovědí neuspokojil. Na jednu stranu jistě mi musíte dát za pravdu, že přístup orgánů činných v trestním řízení byl nestandardní z mnoha pohledů. Například z pohledu rychlosti, z pohledu změn. Řekněte mi druhý takový případ, kdy by s někým bylo takto naloženo, to znamená neskončilo by to u soudu. Na druhou stranu vy si sám dobře jste vědom, že tam je velký otazník, velký problém. A teď dáváte najednou od bývalého vicepremiéra ruce pryč.

Ptám se vás: Připadáte si, že jste férový chlap?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády Mirek Topolánek.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Mně se dá, pane poslanče, vyčítat leccos, ale ne to, že bych byl křivák. Já chci říci, že jsem neřekl veřejně jinou větu než tu, že pokládám Jiřího Čunka z toho pohledu jeho kauzy za člověka, který je čistý. Naopak kauza neprobíhala rychle, ale probíhala velmi pomalu. To, že probíhala standardně - a zákon takový postup umožňuje - je věc, kterou vy zcela jistě nemůžete pochopit.

Já v této věci nemám žádný jiný problém než ten, že vláda potřebuje pracovat. Útoky na Jiřího Čunka přes jeho očištění pokračují a on musí sám zvážit - a KDU-ČSL to jistě zodpovědně udělá - jestli v této chvíli jeho účast ve vládě je užitečná, protože jako předseda strany by v ní být měl, nebo jestli je užitečnější, aby zůstal mimo. Já rozhodnutí KDU-ČSL budu respektovat a v té věci budu jednat, protože Jiří Čunek je pro mě nevinný člověk.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme přejít k další interpelaci, a tou je interpelace Ladislava Šincla na předsedu vlády. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážený pane předsedající, shodou náhod můj předřečník měl skoro podobné téma. Nicméně já na to zkusím navázat.

Pan Čunek byl, jak jste sám potvrdil, na objednávku úředně očištěn, neboť před soud nesměl, neboť by tím ohrozil vaši vládu a vaši pseudoreformu. Je to prostě tak, že pan Čunek je v Česku totálně imunní. Vaše politická čistírna ovšem nevyčistila pana Čunka úplně doběla a fleky podezření a zápach z korupce a neoprávněné zneužívání sociálních dávek prostě zůstaly. Věřit, že je Čunek nevinný, je jako věřit v neposkvrněné početí, a zdravý rozum se prostě v kauze pana Čunka svíjí a trpí jako zvíře. Vy dnes přes to všechno se chystáte po čase umožnit jeho návrat do vlády České republiky, a to údajně jako výměnu za podporu vašeho prezidentského kandidáta.

Vážený pane premiére, mám pro vás jednoduché konkrétní otázky. Připustíte přes všechna fakta nový, po čase, až se vše uklidní, návrat takového člověka do vlády České republiky? Víte, že tento krok považují někteří vaši kolegové ve vládě za úspěšný pokus o sebevraždu této vlády?

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace. Teď bude mít prostor premiér. Máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Vážený pane poslanče, já nejsem premiér, který by ze slin a z otisků sledoval, jak kdo hlasoval. Musím říci, že netuším, přes proklamace politických subjektů, jak kdo v tajné volbě při volbě prezidenta osobně bude hlasovat. I přes proklamaci, podle které by třeba případně na základě vaší spekulace KDU-ČSL přistoupila na volbu Václava Klause, přece není nijak garantováno, že lidé v tajné volbě dají hlas právě Václavu Klausovi. To znamená že vaše spekulace je lichá.

Ano, je možné, že se Jiří Čunek vrátí do vlády, a já jsem to nikdy nezpochybnil. To, že se domníváte v této chvíli, že tato věc není mediálně uzavřena a že potřebuje opravdu věci uzavřít tak, aby jeho účast ve vládě vládu nezdržovala, je věc druhá.

Já ale udělám to, co jste udělali vy, to znamená nebudu odpovídat na to, na co jste se mě ptal, ale odpovím na to, na co chci já, protože už v té minulé otázce mě David Rath neinterpeloval ve věci Úřadu vlády, ale ve věci Jiřího Čunka.

Já chci tady jednoznačně říci, protože jsem byl opravdu přinucen udělat legislativní rozbor toho, co vlastně premiér může a nemůže, jaké má předseda vlády právo při využívání dopravních prostředků, jaký je rozdíl ve využívání pro soukromé a pracovní cesty, z jakého titulu má předseda vlády nárok na ochrannou službu, zda ji může odmítnout a podobné otázky. A já je dnes během interpelací všechny sám sobě odpovím jen proto, aby bylo jasno i veřejnosti, na jaký mediální trik jste naskočili a v jaké věci mě šikanujete.

Právní úprava v České republice striktně rozlišuje mezi cestou spojenou s výkonem funkce a soukromou cestou. Pro pracovní cestu - a to jak v tuzemsku, tak do zahraničí - lze využít služební vozidlo, automobil, veřejný hromadný prostředek i letadlo nebo vrtulník. Zahraniční pracovní cesta předsedy vlády je hrazena z rozpočtové položky pro vrcholné návštěvy, podléhá souhlasu vlády. K soukromé cestě lze využít pouze služební vozidlo, automobil, bez omezení, tj. i pro cestu do zahraničí nebo v zahraničí. Česká úprava je v tom sice nelogická, ale premiér Topolánek, to jsem já, k soukromé dopravě nepoužívá, nepoužíval a nebude používat letadlo zahraniční, přestože v některých zemích je to zcela běžné. To je první odpověď.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP