(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 231 a táži se, kdo souhlasí s touto kandidaturou.

V hlasování pořadové číslo 231 přítomno 164, pro 141, proti nikdo.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Dále na funkci zástupce finančního arbitra je navržen pan František Tomášek.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 232. Kdo je pro tuto volbu?

V hlasování pořadové číslo 232 přítomno 162, pro 4, proti 5. Návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Konstatuji, že Poslanecká sněmovna zvolila zástupcem finančního arbitra pana Petra Šolce, a já mu blahopřeji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tím jsme se vyrovnali s bodem číslo 59. O slovo se hlásí předseda poslaneckého klubu ČSSD Michal Hašek.

 

Poslanec Michal Hašek: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se musím dopředu omluvit zejména těm, kteří připravovali tajnou volbu, která za chvíli měla proběhnout, ale už jsem avizoval jednotlivým poslaneckým frakcím, že v tuto chvíli požádám o přestávku na jednání našeho poslaneckého klubu až do 13. hodiny. Náš poslanecký klub svolávám do stálých prostor klubu a všem ostatním přeji dobrou chuť k obědu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Čili bude následovat přestávka spojená s polední pauzou. Zahájíme ve 14.30 hodin ústními interpelacemi nejprve na premiéra, poté na členy vlády.

Ještě pan předseda volební komise Petr Tluchoř. (Hluk v sále.) Prosím ještě o vteřinu strpení!

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vzhledem k tomu, že nemůže proběhnout v tuto chvíli bod Návrh na volbu členů Rady České televize ani nemůže proběhnout tajná volba přerušeného bodu, volba kandidáta na viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, svolávám členy volební komise v tuto chvíli do prostor, kde měla tajná volba proběhnout. S dalším postupem se budeme muset vypořádat zítra ráno. Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik toto avízo a následuje přestávka do 14.30.

 

(Jednání přerušeno v 11.53 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP