Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
6. prosince 2007 v 10.22 hodin

Přítomno: 164 poslanců

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, čas na přestávku, kterou měl poslanecký klub KDU-ČSL, vypršel, a tedy zahajuji další jednací den přerušené 23. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Co se týče náhradních karet a jejich čísla, odkazuji na 25. schůzi, taktéž u omluv odkazuji na 25. schůzi.

Dnešní dopolední jednání zahájíme bodem 86, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Poté budeme pokračovat body ve schváleném pořadí. Připomínám, že zítra po jednom pevně zařazeném bodu se budeme věnovat zákonům ve třetím čtení. Dále připomínám, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

Nyní mám několik přihlášek. První s přednostním musí pan místopředseda Filip. Omlouvám se všem ostatním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, pane předsedo vlády, paní a pánové, já si dovolím vás nasměrovat k možnosti rozšířit program naší probíhající schůze Poslanecké sněmovny, a to zařazením nového bodu, který by zněl Informace vlády České republiky o postoji české vlády k proběhnuvším událostem v Gruzii. Říkám to osobně proto, že jsem se zúčastnil při návštěvě předsedkyně Gruzínského parlamentu toho setkání a už tehdy bylo složité jednání naší a gruzínské strany. Přitom naše vztahy s Gruzií je potřeba svým způsobem posilovat vzhledem k tomu, jakým teritoriem a jaký ekonomický význam má teritorium Gruzie.

V průběhu měsíce října, jako odůvodnění tedy tohoto bodu chci říct, nastala v Gruzínské republice nespokojenost velké části občanů, oficiálních představitelů gruzínské opozice s politikou prezidenta Michaila Saakašviliho. Tato nespokojenost vyplývá nejen z vážných podezření na korupci ve státní správě, ale i z rozhodnutí a kroků prezidenta, které podle měřítek Evropské unie mohou být posuzovány jako autoritářské. Docházelo k porušování závazků Gruzínské republiky vůči Evropské unii a Radě Evropy. Toto tvrzení lze dokumentovat např. prosazením zákona o snížení hranice trestní odpovědnosti nezletilých na dvanáct let. Tento zákon byl schválen prezidentovými přívrženci v parlamentu a podepsán gruzínským prezidentem, a to přesto, že představitelům Evropské unie a Rady Evropy bylo přislíbeno, že tato norma nebude realizována. Zavedení takového zákona i podle mínění expertů Evropské unie a Rady Evropy zásadně porušuje právní rámec, ke kterému se zavázala Gruzie, a má sloužit pouze ke kriminalizaci velké části gruzínského obyvatelstva. V následných demonstracích, které byly povoleny v průběhu listopadu na protest proti politice prezidenta, se odehrálo surové potlačení těch demonstrací a došlo ke zranění velkého počtu osob. Byli internováni většinou všichni opoziční poslanci Gruzínského parlamentu, speciální policejní jednotky použily slzný plyn a další technické prostředky i v kostele, kde hledali někteří demonstranti útočiště. Rozhodnutím prezidenta bylo zrušeno vysílání nezávislých televizních a rozhlasových stanic a jsou i nadále podniknuty kroky, aby byly technicky eliminovány informace na webových stránkách spojené opozice.

Tento fakt je ještě možné dokladovat právě tím, že proběhly pokusy o vymazání a zastavení vysílání rozhovoru mezi ministry vnitra Gruzie a Ázerbájdžánu, který se týkal dodávek gumových projektilů, slzného plynu a dalších pomůcek k potlačení demonstrantů. To je asi nejvážnější, proč bychom se k tomu my měli vyjádřit, protože česká vláda v minulosti, ale i v současnosti dále jedná o dodávkách těchto zařízení, to znamená slzného plynu, gumových projektilů a dalších. A připadá mi to jako výrazně dvojí standard, když vláda České republiky řekla, že v Gruzii je standardní situace, demokratický vývoj a splňuje podmínky demokratického parametry Evropského společenství.

České vládě je jistě známo, že k tomu, k situaci v Gruzii, přijala usnesení i Evropská unie a Evropská komise. Měli bychom tedy napomáhat k splnění usnesení Evropského parlamentu z 29. listopadu letošního roku, zejména naplňování bodů 10, 12, 13, 15 a 17. Myslím, že nezbývá nic jiného, než minimálně informovat Poslaneckou sněmovnou o těchto postojích, protože případné dodávky zbraní, slzného plynu a jiných zařízení do Gruzie by mohly vyvolat velmi vážné dopady na postavení České republiky v Evropské unii a v zahraničí.

Bod navrhuji zařadit na konec bodu zpráv.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní mám ještě písemnou přihlášku pana poslance Šoltyse, potom je pan poslanec Sobotka a paní poslankyně Bebarová-Rujbrová a pan poslanec Vojíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Šoltys: Dobré ráno, vážený předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Navrhuji zařazení nových bodů do pořadu 23. schůze.

Jako první navrhuji zařadit tisk číslo 348, vládní návrh zákona o koncesích, smlouvách a koncesním řízení, druhé čtení, na pátek po pevně zařazených bodech. A třetí čtení do bloku třetích čtení.

Dále navrhuji zařadit tisk číslo 349, taktéž vládní návrh zákona o veřejných zakázkách, na pátek po pevně zařazených bodech. A třetí čtení do bloku třetích čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Sobotka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové a kolegyně, já bych chtěl navrhnout nové body, a to na zítřejší jednání Poslanecké sněmovny. Nejprve mi dovolte, abych vás seznámil s těmito body a posléze bych přidal odůvodnění tohoto mého návrhu.

Navrhuji tedy, aby zítra jako první bod po pevně zařazených bodech byl navržen bod návrh na zkrácení třicetidenní lhůty pro projednání sněmovního tisku 355 ve výborech Poslanecké sněmovny.

Dále navrhuji, aby jako další bod byl zařazen návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Radko Martínka, Michala Haška, Jiřího Paroubka, Miroslava Vlčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a také zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 340, prvé čtení podle § 90 odst. 2 jednacího řádu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP