(15.50 hodin)
(pokračuje Topolánek)

Myslím si, že hlasy nám vzalo u celé řady zemí třetího světa i to - a já znovu spíše myslím pozitivně než negativně - že jsme účastníky peacekeepingových misí, že jsme účastníky celé řady rekonstrukčních misí, a to nám také mohlo u některých zemí vzít hlasy.

Nepodařilo se sjednotit ani Visegrád, přestože jsme o to velmi silně usilovali.

Důvodem, který je dlouhodobější, je samozřejmě to, že česká diplomacie byla příliš ambiciózní. Byl to ambiciózní cíl, který už v dané chvíli bylo jasné, že bude velmi těžce naplněn. K tomu přichází podcenění soupeře. Pro Chorvatsko to byla absolutní priorita, které věnovali čtyři roky velmi tvrdé práce. Musím říct, že selhaly částečně i naše zastupitelské úřady. Jejich zpravodajská činnost, jejich přecenění toho, že my tam ambasádu máme a náš soupeř ji tam nemá, a celá řada jiných věcí.

Myslím, že spekulace o tom, že nám nějaké hlasy vzal projekt prezidenta Klause, jsou naprosto bezpředmětné. Jeho projev na Valném shromáždění byl velmi korelující s tím, co dlouhá léta v této oblasti říkáme.

To si myslím, že bez dalších detailů jsou hlavní důvody, které vedly k vítězství Chorvatska, kterému to nesmírně přeji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za odpověď na tuto interpelaci. Ptám se pana poslance Krilla. Nechce vystoupit s doplňujícím dotazem.

Můžeme tedy společně přistoupit k interpelaci dvanácté. Pan poslanec Vladimír Koníček se obrací na předsedu vlády ve věci kontroly zpravodajských služeb. Po této interpelaci bude vystupovat paní kolegyně Marcela Mertinová.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane premiére, Poslanecká sněmovna dne 13. dubna 2004 přijala usnesení č. 1082, ve kterém mimo jiné v bodě II opakovaně žádá vládu, aby v co nejkratším možném termínu zpracovala a předložila Poslanecké sněmovně k projednání zákon o parlamentní kontrole všech zpravodajských služeb České republiky. Vláda Stanislava Grosse, ani vláda Jiřího Paroubka termín "v co nejkratším možném termínu" nestihla. Ptám se: Jak dlouho bude trvat nejbližší možný termín vládě Mirka Topolánka?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď předsedu vlády.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já vím, že pan poslanec Koníček tento dotaz vznášel opakovaně a nedostalo se na něj. Jsem rád, že se na něj dostalo dnes.

Nevím, jak dalece se mám věnovat hodnocení současného stavu a zákonnému rámci, který upravuje zpravodajské služby, který upravuje Bezpečnostní informační službu, který upravuje Vojenské zpravodajství, který upravuje zákon o ochraně osobních údajů, jakým způsobem funguje dnešní stálá komise pro kontrolu BIS, stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Nemyslím, že to je předmětem velmi krátké odpovědi na interpelaci, jakým způsobem třeba funguje soudní kontrola činnosti zpravodajských služeb. Další postup souvisí s tím - já tady samozřejmě mám připravené nějaké věty, ale řeknu velmi obecně, že my máme připravený návrh, který prošel Radou pro zpravodajskou činnost vlády, a nyní se jím bude zabývat Bezpečnostní rada státu. Ten souvisí s daleko širší úpravou, jejíž součástí jako jeden zhruba ze sedmi bodů je i parlamentní kontrola zpravodajských služeb.

Samozřejmě návrh je hlubší. Tak jak komunikujeme s Poslaneckou sněmovnou a Senátem reformu policie, tak chceme začít komunikovat tuto reformu zpravodajských služeb, protože k tomu řekl bych dělení došlo po listopadu 1989 velmi formálně a fakticky ty jednotlivé správy po bývalé StB zůstaly, akorát se jinak jmenují a jsou trochu jinak koncipovány. To je třeba říci, že diskuse o tom, o vnitřní a vnější službě a o její kontrole, nás teprve čeká.

My samozřejmě jsme odpovědni vládě, že takový návrh předložíme, a chceme ho diskutovat v příslušných výborech. To, že jsme ve funkci od ledna zhruba tři čtvrtě roku a máme připravený základní rámec návrhu, to si myslím, že není špatný výsledek. Doufám, že diskuse bude racionální ve výborech. Pouhé zúžení problému na parlamentní kontrolu si myslím, že je malá ambice a málo, a my nechceme v žádném případě pokračovat v praxi zúžené parlamentní kontroly a nechceme pokračovat v praxi, kterou pan poslanec Koníček kritizuje.

Základní a klíčové zásady kontroly v případném zákoně lze vyjádřit následovně. Kontrolní činnost příslušného orgánu pokrývá celý objekt kontroly, to znamená všechny zpravodajské služby tak, aby byly reálně kontrolovány všechny požadované aspekty zpravodajské činnosti. Za druhé: Minimální počet osob činných v kontrolní činnosti. Osoby musí samozřejmě splňovat zákonem stanovená kritéria. Za třetí: Žádná z kontrolujících osob nedisponuje natolik komplexními poznatky o činnosti služeb, které by mohly výrazně ohrozit zpravodajské činnosti.

Já mohu, pane poslanče, garantovat, že v historicky krátké době, pokud vláda vysloví s návrhem věcného záměru zákona souhlas, předložíme Parlamentu tento zákon k diskusi a diskuse bude velmi zajímavá a už se na ni těším. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Pan kolega Koníček má samozřejmě možnost vnést ještě dotaz doplňující.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane premiére, já jsem nic nekritizoval, já jsem se jenom ptal. Sněmovna řekla termín "v nejkratším možném termínu", vy jste teď "v historicky krátkém termínu". Mně by stačilo jedno jediné číslo, které by udávalo, kolik měsíců bude vládě trvat, než návrh zákona předloží. Já jsem nechtěl slohové cvičení. Prostě řekněte číslo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, pane předsedo.

 

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Možná jste spíše než číslo chtěl datum. A já se vám snažím vysvětlit, že procedura je stejná. My aspoň máme připravenou materii. Musí projít projednáváním BRS a musí projít projednáváním vlády. To znamená je to v řádu měsíců. Neřeknu vám přesné datum, nebylo by to korektní.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji předsedovi vlády. Vzhledem k tomu, že je 15.58 hodin, končí projednávání bloku ústních interpelací vznesených na předsedu vlády. Za dvě minuty, tedy v 16 hodin, zahájíme projednávání bloku ústních interpelací na členy vlády. V 16 hodin tedy budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 15.58 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP