(12.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Ptám se pana navrhovatele, zda hodlá přednést závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím pana poslance Krátkého, aby se ujal svých zpravodajských povinností, a ostatní zvu k hlasování, které bude za chvíli následovat.

 

Poslanec Jiří Krátký: Pane předsedající, dámy a pánové, ve druhém čtení byl podán návrh na zamítnutí tohoto zákona. O tom bychom měli podle § 55 hlasovat jako o prvním. Pokud tento návrh nebude přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, který změní účinnost - nabývá účinnosti z 1. ledna na kalendářní měsíc následující po dni vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, odhlásil jsem vás, prosím o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, jak pan zpravodaj před chvílí připomenul.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 123. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 175 poslanců, 82 pro, 84 proti. Návrh nebyl přijat. Budeme postupovat dále.

 

Poslanec Jiří Krátký: V dalším hlasování bychom měli hlasovat o pozměňovacím návrhu předneseném panem Robinem Böhnischem, kde v článku III se slova "nabývá účinnosti 1. ledna 2008" nahrazují slovy "nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Promiňte, ruším hlasování, protože se o slovo přihlásil pan poslanec Šidlo.

 

Poslanec Karel Šidlo: Dámy a pánové, omlouvám se, ale nejde mi hlasovací zařízení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Odhlásím vás a znovu přihlásím. Zkusíme to ještě jednou. Děkuji panu poslanci Šidlovi za pochopení pro hlasovací zařízení. Budeme pokračovat v našem hlasování o pozměňovacím návrhu pana poslance Böhnische.

Hlásí se paní poslankyně Kateřina Jacques. Jako předsedkyně klubu má na to nárok.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedající, velice se omlouvám, potřebovala jsem pět minut přestávku na poradu poslaneckého klubu Strany zelených.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat ve 12.27 hodin.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Reaguji na hlasy z pléna a prodlužuji žádost o přestávku na 10 minut. Doufám, že tím vyjdu vstříc i jiným.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Budeme pokračovat ve 12.32 hodin hlasováním. Nicméně připomínám, že uprostřed hlasování velmi nerad uděluji tuto možnost, ale protože Klub zelených ještě na této schůzi nepožádal o přestávku, nic jiného mi nezbývalo.

 

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP