(17.50 hodin)

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegové a kolegyně, já bych se také rád vyjádřil k problematice, k usnesení zdravotního výboru v bodě číslo 19, který mění § 77. Tady můj předchůdce pan dr. Kochan řekl, že tady je hodně povyku kvůli maržím. Mně nejde o marže. Já jsem vzděláním veterinární lékař, nejsem tak jako kolegové členem Komory veterinárních lékařů a celý život jsem stál na té koncovce. Stál jsem tam, kde se odebírají vzorky a kde se posuzují cizorodé látky. A musím protestovat proti tomu, co tady zaznělo.

Vy na jednu stranu mluvíte o tom, že zrušíte monopol, že tady jde o jakési marže. Ale ty důsledky mohou být opravdu vážné. Česká republika, a je jedno, kdo tady vládl od roku 1990, se mohla pyšnit tím, že naše monitoringy cizorodých látek byly vždycky na dobré úrovni. A i když tady byla velice dobrá prevence, kterou vy tímto pozměňovacím návrhem chcete teď zrušit, tak i přesto jsou poměrně velké nálezy cizorodých látek. Já se obávám, že pokud podlehnete tlaku, který tady v kuloárech zaznívá - a já jsem také byl oslovován, abych vystupoval a podpořil tuto změnu - tak já si myslím, že to je velice špatná změna. (Poznámka předsedy vlády mimo mikrofon.) Ano, z toho zdravotního výboru, pane premiére.

Já mám problém s tím, že… Představte si, že když stojíte někde na koncovce a odebíráte třeba potraviny a suroviny živočišného původu, musíte mít určité množství peněz na vyšetření vzorků. Vláda, pokud toto podpoří, a mě by zajímalo i stanovisko pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu, nejenom pana ministra zdravotnictví, ale i zemědělství, jestli navýší i finanční prostředky do státní veterinární správy. Protože já se obávám, že toto riziko tady vznikne, pokud toto preventivní opatření odstraníte, že cizorodé látky budou pronikat do potravin a surovin živočišného původu. Jestliže to je tak skvělá věc, proč to nefunguje v celé Evropě? Prosím, abyste přišli a řekli mi, v kterých zemích Evropské unie funguje to, že distributoři přímo dodávají zemědělcům. Já nemám nic proti zemědělcům, ale podívejte se do Evropy - to nikde nefunguje. Je to vždycky na veterinární předpis od veterinárního lékaře a případně z lékáren.

Já bych se chtěl zeptat: Pokud tento monopol chcete odbourat, proč neuděláte to, že například já, když dostanu předpis od humánního lékaře, proč si nenakupuji léky přímo od distributorů? Proč, když jde tady o ty marže? Já opravdu vidím jako velice špatné, pokud se tento pozměňovací návrh odsouhlasí. Nechci říkat, že zemědělci toho budou zneužívat, ale jsou tady dvě skupiny. Mluvilo se o tom, že jde o monopol, že tady lobbují veterináři, na druhé straně zemědělci - ale kdo ochrání tu třetí, nejpočetnější skupinu, to znamená spotřebitele? My bychom přece měli spíš ochránit spotřebitele.

Proto já budu hlasovat - a věřím, že hlasování bude po jednotlivých bodech - proti bodu číslo 19 i proti tomu, co nám kolega Zgarba předložil do lavic, téměř shodný pozměňovací návrh, protože to je špatný pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Řihákovi. S faktickou poznámkou pan kolega Kováčik se hlásí.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, paní a pánové, já bych chtěl na účet probíhající diskuse a jejího tónu, kde probíhá místy i zázračné názorové obrácení se o 180 stupňů, poznamenat asi následující.

Za prvé, přečtěme si, kolegyně a kolegové, pořádně ten návrh. Vše, o čem se tady hovoří, čím se tady straší, tak toto všechno návrh buď vůbec nenabourává, nebo ošetřuje. Věřte mi, za těch jedenáct let, co jsem tady, jsem se mnohokrát setkal se zákonem o potravinách, s důsledky, s ošetřováním potravního řetězce tak, aby se do něj nedostaly cizorodé látky. Byl jsem jedním z těch, který byl pro značnou přísnost při kontrole, a s čistým svědomím můžu říci, že ten návrh, pokud si ho dobře přečteme, je správně. Pan kolega Zgarba pouze mírně poupravuje, aby to bylo tedy doopravdy úplně jasné, ne kdekdo. Nenapadá se ani kontrola -

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Faktická poznámka, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, hlásím se k další.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já myslím, že by bylo dobré, kdybyste se přihlásil tedy k řádnému vystoupení, a tím se z té situace dostaneme. Pokud se hlásíte k řádnému vystoupení, ještě musím říci, že se hlásil pan ministr, tak se domluvte, kdo z vás by… Pan ministr Julínek má tedy první přednostní vystoupení, druhé přednostní vystoupení pan předseda Kováčik.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Vzhledem k tomu, že vidím, kam pan poslanec Kováčik míří, a byl jsem víceméně vyzván, abych za Ministerstvo zdravotnictví řekl svůj názor - zdůrazňuji, že tady má velké slovo také ministr zemědělství - tak chci konstatovat, že to, co říkali kolegové Bohatec, Rabas a Řihák, byla velmi seriózní argumentace a odpovídala realitě pozměňovacího návrhu. Stejně tak jako v humánní oblasti, tak ve veterinární oblasti jestli chcete změnit osu výrobce-distributor-lékárna nebo veterinární lékař, musíte do zákona zasáhnout daleko zásadněji, protože musíte jít i do těch ustanovení, která zase přesně dimenzují ty instituce, tzn. lékárnu, kde se ukládají určité povinnosti, a pak by ti chovatelé museli plnit jiné povinnosti, které má např. veterinární lékař nebo Státní veterinární správa, nebo v humánní oblasti lékárna. Proto tento pozměňovací návrh není systémový, není korektní a narušuje princip toho zákona. Já nevylučuji, že by bylo možné tento princip dostat třeba přímo k chovatelům, ale pak ti chovatelé budou muset splňovat nějaké podmínky a pro ministra zemědělství, a teď záleží samozřejmě na jeho postoji, ale pro mě v té humánní oblasti je také důležité kontrolovat ten proces. Jestliže se ten proces rozvětví a jednou je distributor rovnou lékař a jednou je přímo chovatel, tak je nekontrolovatelný a neregulovatelný. To vás upozorňuji. To znamená - ty námitky o potravinovém řetězci jsou pravdivé.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Slovo má pan poslanec Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A už to bude jenom krátké slovo. Nicméně je vidět, že tady probíhá velmi silový boj lobbingů dvou velmi silných skupin - chovatelů, a teď myslím výrobců potravin, nikoli drobných chovatelů, aby bylo úplně jasno, to upravuje a upřesňuje pan kolega Zgarba, a veterinárních lékařů. Já rozumím tomu, že každý si chce přijít na své. O tom to taky je. Rozumím také obavám, a musím říci, že já je vidím jako tak trošičku možná zástupné. Ale jestli bychom se tady měli přetlačovat jako lobbing proti lobbingu, jsem přesvědčen o tom, že pokud návrh nebude přijat, že je třeba stejně nastartovat seriózní diskusi o tom, jakým způsobem to vyřešit.

Pan ministr Julínek teď ve svém vstupu má pravdu. Já tedy jdu ještě kousek dál a žádám o to, aby všichni, kdo jsou tím tématem - a teď podtrhuji tím tématem, nikoliv pouze lobbingem jedné či druhé skupiny - dotčeni, abychom se té diskuse, nastane-li, také doopravdy seriózně zúčastnili. Nikdo z nás přece nechce zhoršit podmínky kontroly potravin z hlediska reziduí léčiv a různých jiných látek, ale nikdo z nás taky nechce, aby nadále pokračovala situace, kdy ve zcela zdravém chovu se náklady na veterinu na jeden litr mléka pohybují v hranicích od 15 do 60 haléřů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím o slovo pana kolegu Borise Šťastného, po něm je přihlášen pan poslanec Karel Kratochvíle.

 

Poslanec Boris Šťastný: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem moc rád, že mému vystoupení předcházela právě tato debata o zvířatech. Je to dobře, protože na této debatě o chovném skotu, o chovných zvířatech, si můžeme prokázat jednu věc, kterou já velmi dlouhou dobu tvrdím a se kterou bych vás tady chtěl seznámit.

My jsme ve výboru pro zdravotnictví přijali, jestli se nemýlím, 37 pozměňujících návrhů. Bylo to celkem 61 dílčích změn. Opakuji - 61 dílčích změn k obrovskému náročnému zákonu, který se připravoval velice dlouho.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP