(Jednání pokračovalo v 18.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, hezký podvečer. Začnu konstatováním, že pan poslanec Jeroným Tejc má náhradní kartu číslo 14.

Věřím, že jste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami, protože je před námi

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového
televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
/sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

 

Prosím, aby pan ministr vnitra Ivan Langer a zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zpravodaj sálé komise Poslanecké sněmovny, takto Petr Pleva, se posadili ke stolku zpravodajů. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou rozdány jako sněmovní tisk 262/2.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. Kdo se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Ivana Levá.

(Velký hluk v jednací síni, hloučky diskutujících poslanců).

 

Poslankyně Ivana Levá: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych načetla tuto legislativně technickou poznámku…

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, rozumím pomlce paní poslankyně velmi přesně a učiním to, co by učinila ona, kdyby mohla. Požádám vás o to, abyste se posadili na svá místa, a budu vás jmenovitě k tomu vyzývat, pokud tak neučiníte dobrovolně a sami.

Dámy a pánové, chcete přestávku na jednání klubu? Táži se, zdali někdo chce přestávku na jednání klubu? Pan poslanec Michal Hašek, chce přestávku na klub?

 

Poslanec Michal Hašek: Ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak bych prosil, aby byl zticha. Stejně tak paní poslankyně Kateřina Jacques - chce přestávku na klub?

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Ne.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nikolivěk, děkuji. Prosím paní poslankyni Ivanu Levou, aby pokračovala.

 

Poslankyně Ivana Levá: V části druhé, článek III. za dosavadní bod 16 vložit nový bod 17, který zní: "17. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní: § 55b. Jedna právnická osoba nebo jedna fyzická osoba nesmí být operátorem (odkaz na poznámku pod čarou č. 1) ani vlastníkem více než dvou veřejných komunikačních sítí (odkaz na poznámku pod čarou č. 1) a jim přiřazených prostředků (odkaz na poznámku pod čarou č. 1) umožňujících šíření rozhlasového vysílání nebo zemského digitálního televizního vysílání"."

Dosavadní bod 17 přečíslovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Ivaně Levé. Pan ministr a takto poslanec Jiří Pospíšil má náhradní kartu číslo 5.

Dále se do rozpravy přihlásil pan poslanec Petr Pleva.

Na žádost z pléna vás odhlašuji před hlasováním a požádám o novou registraci.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já mám silný hlas, takže mě budete určitě slyšet.

Jednak si dovolím načíst několik drobných legislativně technických oprav:

V bodě B1 nahradit slova "v článku 1; 1" slovy "v článku 2". Je to písařská chyba.

V bodě B6 nahradit slova "v článku 6 v bodě 7" slovy "v článku 6 v bodě 2". Jedná se taktéž o chybu přepisu.

A poslední pozměňovací návrh je v bodě G2. V předposlední větě slovo "nenastane-li" nahradit slovem "nastane-li". Jedná se o brept, bohužel můj brept, ale tímto ho doufám napravuji. V písemných podkladech, které jsem předal legislativě i stenografické službě, to bylo správně bez tohoto breptu.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP