(16.50 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr zdravotnictví Tomáš Julínek chce odpovědět. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek To samozřejmě chápu, pokud byla ta situace taková. Pořád platí moje nabídka, abyste mně předal podklady toho případu, protože jsou i nestandardní praxe zdravotnických zařízení a musíme prostě prověřit, zda to odpovídá tomu, co je ve vyhlášce, a tím pádem je to i odpověď pro ten konkrétní případ. Když mi to předáte, dám vám písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vidím, že došlo k pochopení mezi panem poslancem a panem ministrem.

Budeme pokračovat dalším vylosovaným poslancem a to je interpelace pana poslance Jeronýma Tejce na ministra vnitra Ivana Langera ve věci ovlivňování vyšetřování v policii. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji, pane místopředsedo. Využiji této možnosti i přesto, že pan ministr není přítomen, a věřím, že mi odpoví alespoň písemně.

Já bych chtěl upozornit na článek, který zde byl citován již při interpelacích na pana premiéra z dnešního dne, kdy bylo v tisku uvedeno: "Sedm vyšetřovatelů z ÚOOZ, kteří měli na starosti nejzávažnější kauzy popsané v Kubiceho zprávě, popřelo tvrzení šéfa ÚOOZ Jana Kubiceho o údajném ovlivňování jejich práce ze strany tehdejšího vedení policejního prezidia a představitelů Paroubkovy vlády nebo Inspekce ministra vnitra. Vyplývá to z přepisu jejich loňských výpovědí na Inspekci ministra vnitra, jejichž kopie má tento deník k dispozici."

Kromě zprávy pracovní skupiny Vrchního státního zastupitelství je to tedy další důkaz o tom, že k žádnému ovlivňování vyšetřování v minulém období nedošlo a nedocházelo, tedy že nebyl ani důvod pro to, aby byla vytvořena a následně přednesena ve výboru pro obranu a bezpečnost tzv. Kubiceho zpráva. Je to další důkaz o tom, že chování vedení ÚOOZ, tedy zejména pana Kubiceho, pana Hynka Vlase i pana kapitána Hrušky, je neprofesionální a tito lidé jsou morálně nedůvěryhodní.

Jaké z toho, pane ministře, vyvodíte důsledky? Nebo považujete za normální, aby si vedení takto významného útvaru v takto závažných věcech vymýšlelo? Znamená to, že si mohou tito lidé vymýšlet i obvinění nevinných lidí v jednotlivých kauzách?

Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci i za dodržení času a podotýkám, že postupujeme podle § 111 odst. 7, to znamená pan ministr Ivan Langer je řádně omluven a do 30 dnů dostanete písemnou odpověď.

Budeme tedy pokračovat pořadím jedenáctým a to je interpelace pana poslance Václava Klučky, také na ministra Ivana Langera, a to ve věci zákroku městské policie v Praze. Prosím pana poslance Klučku, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Já nevím, jestli mám načítat případ nekvalitního zákroku strážníků v Praze, který následně skončil smrtí jedné osoby. To je opravdu velmi vážné téma na to, aby pan ministr vnitra měl možnost se k tomuto vyjádřit, jak dál postupovat ve věcech obecních a městských policií.

Já bych chtěl jenom připomenout, že z dnešních 22 interpelací je sedm na ministra Langera, tedy zhruba jedna třetina, který je nepřítomen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci i za dodržení času. Postup je tedy stejný, jen konstatuji, že omluva ministra Ivana Langera byla řádně přijata, takže nemohu nic jiného, než konstatovat, že podle § 111 odst. 7 budete do 30 dnů písemně vyrozuměn o odpovědi na vaši interpelaci.

Nyní je další interpelace poslance Josefa Řiháka na ministryni obrany Vlastu Parkanovou ve věci radaru v Brdech. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Řihák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já využiji toho času, i když tady není paní ministryně, a chtěl bych odpovědi na moje dotazy, které vznesu v rámci interpelace.

Jsem z okresu Příbram ze Středočeského kraje a chci se zeptat na předběžné umístění radaru v Brdech ve vojenském výcvikovém prostoru. Původně se říkalo o tom, že radar má stát na skále Trokavec u obce Trokavec, ale teď probíhají na vrcholu Brdce u obce Láz specifická měření. A tak bych se chtěl zeptat paní ministryně, zdali ještě vůbec platí některé takové sliby, které ona dávala při různých svých výjezdech, nebo její generálové, např. to, že radar nebude stát blíže než pět kilometrů od prvního obydlí. Chtěl bych upozornit, že vrchol Brdec leží zhruba 3,5 km od obce Láz a 9 km od třetího největšího města ve Středočeském kraji Příbram.

Proto se chci zeptat paní ministryně, z jakého důvodu probíhají geodetické práce v okolí vrcholu Brdce. Má tato činnost nějakou souvislost s umístěním radarové stanice ve vojenském výcvikovém prostoru Jince? Platí opravdu ujištění generála Picka, že radarová stanice nemá být umístěna ve vzdálenosti bližší, než je pět kilometrů od nejbližšího obydlí? Které lokality potom přicházejí konkrétně v úvahu pro umístění radarové stanice? A proč - to je poslední dotaz - proč místo zpěvu písně opěvující americký radar raději nepřemýšlíte, paní ministryně, nad skutečností, proč se občané v řadě obcí sousedících s vojenským prostorem Brdy jak na Příbramsku, tak na Rokycansku prostřednictvím místních referend vyjádřili zcela jasně a naprosto srozumitelně proti umístění radarové stanice Spojených států amerických v tomto prostoru? Proč odmítáte respektovat názor občanů?

Věřím, že na toto dostanu odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Řihákovi. Přes drobné překročení času je evidentní, že paní poslankyně Vlasta Parkanová je omluvena pro zahraniční pracovní cestu, jednání ministrů obrany států NATO v Bruselu, a nezbývá než postup, který jsme naznačili u dvou předchozích interpelací, to znamená podle § 111 odst. 7 a dostanete do 30 dnů písemnou odpověď.

Budeme tedy pokračovat v interpelaci číslo 13 a to je interpelace pana poslance Ladislava Šincla na ministra životního prostředí Martina Bursíka ve věci úschovy klíče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, není tomu tak dlouho, kdy proběhlo setkání s tzv. odpůrci těžby v dole Frenštát, kteří se rozhodli symbolicky uzamknout svoji zemi na sto let. Za vysokého zájmu médií upozornili na hrozbu otevření tohoto černouhelného dolu. Důvodem je mj. to, že OKD stále prohlašuje, že těžbu uhlí v dohledné době neplánuje, jejich postup však svědčí o pravém opaku. Tento happening jste přijel podpořit i vy, ministr životního prostředí, a další poslanci za Stranu zelených, paní Věra Jakubková a Přemysl Rabas. Zde jste přivítal několik stovek přítomných, kteří pak vyslechli text dekretu o uzamčení země valašské na sto roků, který dále podepsali zástupci 24 měst a obcí a mnozí další.

Pane ministře, zlé jazyky tvrdí, že toto nečiníte jen z čistého upřímného zájmu o tento region, protože víte, že 24 měst a obcí představuje obrovskou sílu 180 tis. občanů, případných voličů. Tato akce se setkala s výrazným zájmem všech médií a byl jí věnován prostor i v hlavním vysílacím čase České televize. Je jasné, že takováto akce zvyšuje vaši známost ve veřejnosti s hlavním cílem, aby vámi vedená strana v každých dalších volbách možná získala víc hlasů než v těch předcházejících.

Pane ministře, bojím se bojím, že i v tomto případě zůstane zase jen u líbivých populistických gest. V každém případě musí po slibech následovat konkrétní činy. Ptám se vás proto, pane ministře, jak chcete kromě líbivých populistických zamykání listin, dekretů a uschovávání klíčů konkrétně reagovat na sliby, které jste dal občanům země valašské. Kdy se můžu já a celá země Valašska těšit např. na to, že ve vládě navrhnete zrušení dolu Frenštát, jeho zasypání, zrušení zdejšího dobývacího prostoru -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, vypršel vám čas.

 

Poslanec Ladislav Šincl: - odpis uhelných zásob, aby byly ochráněny zájmy měst a obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jsem tolerance sama. Odpovídá místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, jak jsem pochopil ze závěru vaší interpelace, jsme na stejné palubě a já vám zkusím během té doby popsat svoji principiální pozici tak, abych vyvrátil vaše obavy, že ty důvody byly populistické, kterak získat 187 tis. obyvatel, které reprezentuje 24 měst a obcí, které podepsaly ten dekret.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP