Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
dne 6. června 2007 v 9.04 hodin

Přítomno: 200 poslanců

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám dobré ráno a zahajuji druhý jednací den 15. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. První náhradní karty dnes jsou karta č. 10 pana poslance Jiřího Paroubka, karta č. 8 pana poslance Petra Tluchoře, karta č. 6 pana ministra Martina Římana a karta č. 7 pana ministra Jiřího Pospíšila.

K omluvám neúčasti. Dnes se omlouvá ministr Ivan Langer na dopoledne z pracovních důvodů a stejně tak i ministr Václav Jehlička.

Kolegyně a kolegové, dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body č. 22 - vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, sněmovní tisk 222, a pak zde máme bod č. 5 - vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o informačních systémech veřejné správy, sněmovní tisk 158. Po projednání těchto dvou bodů, které jsme pevně zařadili, bychom pokračovali dalšími body, tak jak máme schválené pořadí bodů pořadu schůze.

Hlásí se pan poslanec Suk, zřejmě k programu.

 

Poslanec Lubomír Suk: Dobré ráno. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, na včerejším odpoledním jednání jsme propustili do druhého čtení sněmovní tisk 174 - novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a novela zákona 200/1990 Sb., přestupkový zákon. V souvislosti s tím bych vás chtěl požádat o zařazení dvou nových bodů na pořad jednání této schůze. Navrhuji na úterý 12. června jako další pevně zařazený bod zařadit druhé čtení sněmovního tisku 174 a jako další bod této schůze navrhuji zařadit třetí čtení sněmovního tisku 174.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tisk 174 jsme projednali v prvním čtení a vy navrhujete druhé čtení 12. června.

 

Poslanec Lubomír Suk: Tam byla zkrácena lhůta o 55 dnů a dnes odpoledne by měl tuto novelu projednat hospodářský výbor.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale na 12. června jsme pevně zařadili celou řadu bodů.

 

Poslanec Lubomír Suk: Tam je navržen pouze blok voleb a dále body 47, 48 a 63.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, za bod voleb zařadit tisk 174 a plus potom třetí čtení.

 

Poslanec Lubomír Suk: Po splnění lhůty třetí čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ale teď se dovídám, že by to byl dvanáctý bod 12. června. To je zřejmě nereálné.

 

Poslanec Lubomír Suk: Je tam samostatný blok voleb a pak jsou tam pouze tři body, takže je to srozumitelné, a byl by to 12. bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Necháme pak o tom hlasovat.

Prosím, pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jako zpravodaj sněmovního tisku 14, který včera nebyl projednán z důvodu nepřítomnosti senátorů, jedná se o senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, navrhuji pevné zařazení projednání tohoto bodu zítra po písemných interpelacích. Důvod je ten, že senátoři by zítra měli už mít možnost účastnit se našeho jednání.

Je to bod č. 7 schváleného pořadu schůze - zařadit tento bod zítra po písemných interpelacích.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. To je všechno.

Nyní bych ještě sdělil, že pan poslanec Petruška má náhradní kartu č. 9 a pan poslanec Braný má náhradní kartu č. 11.

A nyní bychom hlasovali o návrzích, které jsme obdrželi.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP